HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Nieuwe verordening doelgroepen woningbouw Weesp

Nieuwe verordening doelgroepen woningbouw Weesp (30-06-2020)

Dit item is verlopen op 30-07-2020.

Op 27 mei heeft de raad de verordening doelgroepen woningbouw vastgesteld. Met deze verordening stelt de gemeente de kaders vast die gelden bij nieuwbouw van sociale koop, sociale huur en middeldure huurwoningen. De verordening treedt in werking op 1 juli.

De kaders zijn onder meer de inkomens- en prijsgrenzen, oppervlakken en instandhoudingstermijnen die in bestemmingsplannen gelden. Met de verordening wordt het beleid om speculatie tegen te gaan uitgewerkt. Via bestemmingsplannen kan een gemeente percentages voor de woningcategorieën sociale huur, sociale koop en middeldure huur vastleggen. Met de verordening doelgroepen woningbouw stelt een gemeente de kaders vast. Door die combinatie heeft de gemeente de mogelijkheid te sturen op diversiteit in woningcategorieën bij nieuwbouw.

Wat kun je niet regelen

Woonruimteverdeling kan alleen via de Huisvestingsverordening geregeld worden voor een beperkte groep schaarse woningen. Of een inwoner van Weesp voorrang krijgt bij een nieuwbouwproject kan dus niet in deze verordening opgenomen worden. Ook kan niet op leeftijd of persoonlijke omstandigheden worden geselecteerd.

Wat wordt wel geregeld

Het voorstel voor deze verordening regelt de inkomensgrenzen en prijsgrenzen. Voor sociaal liggen de grenzen landelijk vast. Voor middeldure woningen mag de gemeente of regio de grenzen zelf vastleggen. Sociale huurwoningen worden verhuurd voor inkomens tot € 39.055,- (1 DAEB) en een huur tot € 737,14; middeldure huurwoningen worden verhuurd tot € 1027,14. De gemeente Weesp houdt hier dezelfde grens aan als in de doelgroepenverordening van Amsterdam (1,58 DAEB), opdat de indexatie de komende 25 jaar gelijk oploopt. De grenzen worden jaarlijks geïndexeerd.

Voor de sociale koopwoningen is het vertrekpunt, dat een huishouden met bijbehorend inkomen voor deze woning een hypotheek moet kunnen krijgen. Die grens is volgens berekeningen € 175.000,-. Het maximum voor een sociale koop is in de wet gefixeerd op € 200.000,-; de grens wordt daarom in de verordening jaarlijks geïndexeerd op basis van hypotheekruimte, maar eindigt nooit hoger dan het wettelijke maximum.

Daarnaast wordt de instandhoudingstermijn voor huurwoningen op 25 jaar na aanvangshuur gezet en voor koop op 10 jaar na eerste bewoning. Na die tijd kunnen de grenzen vervallen.

De nieuwe verordening is te vinden op www.overheid.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken