HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Nieuwjaarsspeech

Nieuwjaarsspeech (08-01-2019)

Dit item is verlopen op 08-02-2019.

Beste Weespers en andere aanwezigen,

Bij het voorbereiden van deze Nieuwjaarsspeech realiseer ik mij, dat het de vijfde keer is dat ik u op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Weesp mag toespreken.
De eerlijkheid gebied mij te zeggen, dit kon ik vijf jaar geleden niet voorzien.
Het is zeker ook waar, dat ik nu bijna vijf jaar met veel plezier het werk als burgemeester doe en met u kijk ik uit naar het komende jaar.

Veel clichés zijn toepasbaar op een moment als dit.
Laat ik er twee noemen:

  • het jaar is weer omgevlogen;
  • naarmate je wat ouder wordt, lijkt de tijd wel sneller te gaan.

Zeker is dat we het jaar 2018 een week geleden hebben afgesloten.
Deze nieuwjaarsspeech kent, evenals voorgaande jaren, een terug- en vooruitblik.

Vorig jaar kondigde ik op deze plek tijdens de nieuwjaarsreceptie een bijzonder jaar aan. Een jaar waarin een belangrijke stap gezet gaat worden naar  een stabiele toekomst voor Weesp.

Het jaar dat voor ons ligt – 2019 – wordt, en deze keer gebruik ik het woord toch, een historisch jaar. Zolang als Weesp bestaat, beschikt het over een eigen stadsbestuur en een daarbij behorend ambtelijk apparaat.
Ik heb het dan niet over decennia, maar over eeuwen.

In het voorbije jaar heeft u de gemeenteraad bijgestaan bij het nemen van een belangrijk besluit over de toekomst van onze stad.
We weten het al langer: Weesp kan op termijn niet langer zelfstandig blijven bestaan.
Het zoeken naar een oplossing voor dit gegeven is al eerder ingezet.
In maart 2018 gaat (bijna letterlijk) de kogel door de kerk;

de toenmalige gemeenteraad besluit – en ik citeer nog éénmaal:

“De Keuze te maken om met de gemeente Amsterdam te komen tot een ambtelijke fusie.
In overleg met de voorkeurspartner wordt de precieze datum bepaald en dit wordt vastgelegd in het plan van aanpak.
Deze ambtelijke fusie leidt op termijn tot een bestuurlijke fusie. Deze bestuurlijke fusie vindt niet plaats in de komende raadsperiode.”

einde citaat.

Inmiddels is er een datum geprikt waarop de ambtelijke fusie een feit moet zijn.
Als alles loopt zoals gepland, dan heeft Weesp op 1 juni aanstaande geen eigen ambtelijke organisatie meer.
Dat betekent veel voor ons allemaal.

Dat betekent bijvoorbeeld dat voor de ambtenaren, die voor u het werk moeten doen, de versterking nabij is.
Zij hebben de afgelopen jaren gewerkt onder hoge druk om u zo goed mogelijk te bedienen.
Onder tijdsdruk wordt er veel werk verzet voor vaak maar een vijfenhalfje, terwijl ik (als eenvoudige schoolmeester) weet dat je pas echt voldoening krijgt, wanneer je ook weleens een acht op je rapport hebt. U hebt het daardoor op het terrein van onze dienstverlening wellicht ook eens moeten doen met die vijfenhalf.
Natuurlijk betreuren wij dat.
Dat frustreert.
Mede daarom kijken we uit naar de samenwerking.

Wij kiezen als uitgangspunt dat vooralsnog de huidige Weesper ambtenaren, eenmaal in dienst van Amsterdam, actief voor en in Weesp blijven.
Intern noemen we dat ‘de zachte landing’.
De samenwerking met ‘de grote buur’ zal voor ons allen op korte termijn echter toch al snel zichtbaar en voelbaar moeten zijn.
Het motto is immers niet voor niets ‘Samen Weesp versterken’.

Ongetwijfeld krijgen we te maken met “kinderziektes”, maar samen zullen we die overwinnen.
Ik zei het al eerder op een bijeenkomst van het Politiek Plein vorige maand, waar we een stand van zaken gaven over de ambtelijke fusie:
natuurlijk krijgen we ook nieuwe Amsterdamse collega’s die we soms nog even zullen moeten vertellen waar de Achtergracht is, maar dat went vanzelf.

In de zomer van 2018 treedt Femke Halsema, de eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam, aan.
Tijdens haar introductieprogramma staat Weesp bovenaan de lange lijst van werkbezoeken.
Dat zegt iets over hoe het stadsbestuur van Amsterdam en de burgemeester in het bijzonder naar Weesp kijkt.

Eberhard van der Laan nam kort voor zijn overlijden in oktober 2017 afscheid met de woorden: “Wees lief voor elkaar en voor de stad.”
Ik neem de vrijheid om deze woorden juist in dit deel van mijn verhaal aan te halen.
Weespers zijn ook lief voor hun stad, sommigen zelfs verliefd!

Ik wil even met u terug naar donderdag 8 november.
Tegen het decor van een strak blauwe hemel krijgt Weesp haar baken terug.
De torenspits, inclusief groen kruis en haan, die bij de brand twee jaar daarvoor verloren is gegaan, is gereconstrueerd en wordt die dag teruggeplaatst.
Veel Weespers staan die ochtend op ongeveer dezelfde plek als waar ze twee jaar eerder, tijdens de brand, ook stonden.
Bij het terugplaatsen van de toren en de haan willen ze er ook zijn.
Er zijn inwoners bij die speciaal een vrije dag hebben genomen.
Meerdere tv- en radiozenders brengen het nieuws.
De manier waarop wij met elkaar dit bijzondere moment delen, met applaus, maakt indruk op de aanwezigen en via de tv-programma’s ook op vele anderen. 
Je voelt de liefde van de inwoners voor hun stad en de blijdschap met het herstel van de toren.

Dit gevoel van saamhorigheid zie ik ook terug op andere momenten.
Een korte hevige periode van koude, met ijs op de Oudegracht, en de handen worden ineen geslagen.
Er wordt spontaan een schaatswedstrijd georganiseerd.
Ik denk ook aan evenementen als het Sluis- en Bruggenfeest, Weesp Gastvrij, Vechten op de Vecht, de Vechtloop, de Kwarttriatlon en het Korenfestival.
Dit lijstje is niet compleet.
De liefde voor de stad, die zit wel snor.

Toch zijn er ook onderwerpen in de stad waarbij sprake is van tegenstellingen.
Laten we er samen een goed voornemen van maken om in de jaren die voor ons liggen, te beginnen in 2019, wat meer oog en oor te hebben voor andere standpunten en ideeën dan die van onszelf.
We hoeven ze niet direct over te nemen, maar naar elkaar luisteren, écht naar elkaar luisteren, levert soms al meer op dan je vooraf verwacht.

Terug naar de liefde voor onze stad.
Deze uit zich ook in de manier waarop u bereid bent om met ons mee te denken en mee te praten over uw leefomgeving.
Er zijn mooie voorbeelden te noemen van zaken die we met uw hulp samen dit jaar hebben weten te realiseren.

Ik denk dan bijvoorbeeld aan
-           de herinrichting van Stationsplein
-           de realisatie van de As met Allure; er was wat tegenslag, maar uiteindelijk toch mooi voor decemberdrukte opgeleverd.
-           en natuurlijk de wijze waarop u het heft in handen heeft genomen waar het ging om de toekomst van Weesp, zojuist al uitgebreid genoemd.

Hoewel Weesp ambtelijk dit jaar aan het startpunt staat van een nieuw tijdperk, blijven wij bestuurlijk natuurlijk nog heel wat jaren zelfstandig.
Het bestuur van de stad heeft de ambitie om Weesp nog mooier en beter te maken.

Participatie is één van de speerpunten uit het collegeprogramma.
In het voorjaar zal aan dit punt meer inhoud worden gegeven.
Ook dat gebeurt uiteraard weer met inbreng van de Weespers.

Dat geldt ook voor de manier waarop Weespers zullen worden betrokken bij de vervolgstappen naar de bestuurlijke fusie met Amsterdam.

Duurzaamheid, waaronder de energietransitie, zal veel aandacht krijgen.
Het klimaatakkoord van Parijs vraagt van bestuurders en inwoners een grote inzet.
We zullen met elkaar in intensieve samenwerking de handen uit de mouwen moeten steken.

Op sociaal vlak wordt doorgegaan op de ingeslagen weg. 
Veel aandacht is er bijvoorbeeld voor eenzaamheid, mantelzorg en vrijwilligerswerk.
De Weesperkei, een laagdrempelige eenmalige subsidie, die u kunt aanvragen voor een kleinschalig initiatief, wordt aantrekkelijker gemaakt.
Het plan voor de vernieuwde Weesperkei kent meer onderscheid in de aan te vragen bedragen en een ‘Kinderkei’.
Kinderen kunnen in dit plan voor eigen initiatieven een mini-subsidie van 100 euro aanvragen. In de loop van het komend jaar meer hierover.

Op het gebied van woningbouw ontbreekt de ambitie ook niet.
In Weespersluis is in november vorig jaar de eerste sleutel van de in totaal 2750 te bouwen woningen uitgereikt.
Maar ook kleinere projecten staan op de agenda.
De voorraad sociale huurwoningen mag, vindt het stadsbestuur,  niet verder afnemen en de komende jaren moeten er 400 betaalbare woningen, waaronder sociale huurwoningen, bij worden gebouwd.

Ik noemde slechts enkele ambities, er zijn er meer.
Veel van die ambities wil het college graag samen met u verder vormgeven.
Er zal u dus de komende jaren nog vaak om uw mening en ideeën worden gevraagd.
Het collegeprogramma heet niet voor niets ‘Samen voor elkaar’.

U heeft wellicht al vernomen dat de gemeentesecretaris, Menno de Haan deze maand de gemeente Weesp gaat verlaten.
Het doet mij goed om vanavond al zijn opvolger in ons midden te mogen verwelkomen.
Ik stel haar graag aan u voor.
Marije Roos, van harte welkom en heel veel werkplezier bij de gemeente Weesp!

Beste aanwezigen,

Het moment is aangebroken dat ik graag met u het glas hef op 2019:
Dat doe ik namens de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van uw stad, maar uiteraard ook persoonlijk.

Ik wens u en allen die u dierbaar zijn een mooi, gezond en liefdevol 2019 toe!

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken