HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  NL Alert controlebericht op ma 3 dec om 12.00 uur

NL Alert controlebericht op ma 3 dec om 12.00 uur (03-12-2018)

Dit item is verlopen op 04-12-2018.

Voor het alarmeren en informeren van mensen bij een (dreigende) calamiteit, ramp of crisis kan het bevoegd gezag gebruik maken van NL-Alert. NL-Alert wordt regelmatig ingezet bij daadwerkelijke incidenten. Het doel van het landelijke controlebericht is dat mensen kunnen controleren of hun toestel staat ingesteld voor NL-Alert. Verder vergroot het de bekendheid van mensen met NL-Alert. Op 3 december a.s. om 12.00 uur staat het volgende landelijke controlebericht gepland.

Wat is precies een NL Alert? Wat moet u doen als u een NL Alert bericht hoort? Wat is het verschil tussen NL Alert en Amber Alert en Burgernet?

Op deze en meer vragen hebben we een lijst met vragen en antwoorden.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken