HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Noodbudget van half miljoen voor aanpak corona crisis

Noodbudget van half miljoen voor aanpak corona crisis

Dit item is verlopen op 13-07-2020.

Het college van burgemeester en wethouders in Weesp heeft de gemeenteraad van Weesp gevraagd een noodbudget beschikbaar te stellen om de coronacrisis mee aan te pakken. Met een noodbudget kan het college snel en adequaat reageren wanneer de situatie daar om vraagt. Het college wil met het geld Weesp zo goed mogelijk door de coronacrisis heen helpen. Het college heeft de raad om een bedrag van € 500.000 gevraagd.  

De gemeenteraad beslist 27 mei of het door het college gewenste bedrag beschikbaar komt. Door een noodbudget ter beschikking te stellen kan het college slagvaardig op blijven treden. Doordat de corona crisis lang duurt wil het college graag dit noodbudget om het in te kunnen zetten voor belangrijke Weesper voorzieningen.

Wethouder Leon de Lange: ,,De coronacrisis heeft in de afgelopen weken voor veel ad hoc beslissingen gezorgd. Deze hebben we kunnen betalen uit bestaande budgetten. Nu  gaan we een volgende fase in die meer kosten met zich meebrengt. Door een noodbudget te creëren krijgt het college de bevoegdheid geld uit te geven waar dit het hardst nodig is. Dat zorgt er voor dat we adequaat kunnen blijven reageren op de veranderende omstandigheden. Het instellen van dit noodbudget geeft de gemeenteraad ook een beter inzicht in de kosten van het bestrijden van de crisis.’’ 

In de afgelopen weken zijn verschillende maatregelen genomen die van invloed zijn op de begroting van de gemeente doordat zij extra kosten met zich meebrengen. Dit zijn bijvoorbeeld  aanvullende communicatiemiddelen.

Belasting

Een belangrijke maatregel die het college voorlegt aan de raad is het niet innen van reclamebelasting en precariobelasting terrassen. Eerder was al besloten het innen van deze belastingen uit te stellen. Nu wil het college voor het eerste half jaar van 2020 de belasting niet gaan innen. De kosten van alle maatregelen samen worden door het college tot nu toe op ruim 200.000 euro. Door een hoger bedrag in het budget op te nemen kunnen ook toekomstige extra corona uitgaven gefinancierd worden.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken