HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Onderhoud groen en bomen winterseizoen 2017/2018

Onderhoud groen en bomen winterseizoen 2017/2018 (01-03-2018)

Dit item is verlopen op 05-04-2018.

Dit winterseizoen gaat de gemeente weer onderhoud plegen aan de bomen in Weesp.  Het snoeien van de bomen gebeurt door heel Weesp heen. Daarmee zorgt de gemeente voor  goed onderhouden bomen en dus een veilige leefomgeving. Het snoeien van de bomen wordt gedaan door een specialistisch bedrijf.

Het verwijderen van bomen gebeurt alleen waar dit niet anders kan. Het gaat in dit geval om dode, heel zieke bomen of bomen met ernstige stormschade die niet meer met onderhoud te behouden zijn. In totaal worden er komend winterseizoen 42 bomen gekapt door heel Weesp. Hiervoor worden 42 bomen terug geplant.

Herplantplicht

Met het bomenbeleid van de gemeente streven we naar het behouden van zoveel mogelijk bomen. Om dit te kunnen realiseren is de herplantplicht in het beleid opgenomen. In principe wordt er voor elke gekapte boom weer een boom terug gezet. Als de locatie het toelaat, planten we een boom op dezelfde plek terug. Als het niet meer past op de locatie zelf, dan komt de boom op een andere locatie binnen Weesp terug.

Met dit uitgangspunt zorgen we voor een vitaal en toekomstbestendig bomenbestand.

Als we bomen terug planten, kijken we goed welke boomsoort geschikt is voor de betreffende locaties. Hoogte, soort en locatie bepalen welke soorten en hoe we bomen terug planten. Daarbij is het niet te vermijden dat we soms kleinere bomen planten of dat er andere boomsoorten terugkomen.

Vervanging beplanting

Op een aantal locaties wordt beplanting vervangen. Dit zijn locaties waar de beplanting al jaren staat en nu toe is aan een opknapbeurt.

Als gemeente streven we ernaar zoveel mogelijk gelijkwaardige beplanting terug te zetten. Op veel plekken houden we ook rekening met bijen, vlinders en vogels door planten terug te zetten die aantrekkelijk zijn voor deze dieren.

Overlast door werkzaamheden

De werkzaamheden starten op maandag 5 maart. Door deze werkzaamheden is het mogelijk zijn dat u enige hinder ervaart. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken