HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Onderzoek verkeersveiligheid woonschoolroutes Weesp afgerond

Onderzoek verkeersveiligheid woonschoolroutes Weesp afgerond (09-11-2016)

Dit item is verlopen op 09-12-2016.

Veilige fietsroutes voor schoolgaande kinderen en veilige schoolomgevingen in Weesp verdienen de aandacht. Het college heeft daarom in maart 2016 aan Bureau de Groot Volker de opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de verkeersveiligheidservaring op de school-thuisroutes en bij de schoolomgevingen in Weesp. Het doel van het onderzoek is om specifieke verkeersknelpunten te achterhalen en hiervoor kostenbewuste oplossingen in beeld te brengen. Het onderzoek is in oktober 2016 afgerond en er zijn verschillende verbeteringsmaatregelen naar voren gekomen voor de korte en de lange termijn.

Opzet van het onderzoek

Om een goede mate van verkeersveiligheid te bereiken, is de inzet van alle betrokkenen nodig: de gemeente, scholen, kinderen, ouders en politie. Onderzoeksbureau Bureau de Groot Volker heeft daarom een beroep gedaan op scholen, leerlingen en ouders voor deelname aan het onderzoek. Om inzicht te krijgen in de verkeerssituaties in Weesp, die voor de jeugdige fietsgebruiker aandacht behoeven, heeft het onderzoeksbureau gebruik gemaakt van het online verkeerseducatieve programma “VerkeersLokaal”. Leerlingen van zowel basis- als middelbare scholen in Weesp hebben hieraan deelgenomen. De gemeente is de scholen, leerlingen en ouders zeer erkentelijk voor hun medewerking. 

Resultaten en vervolgacties

Uit het onderzoek blijkt dat Weesp relatief verkeersveilig is. Er is een top 15 aan verbeterpunten in de routes en de schoolomgeving naar voren gekomen. Zo vragen onder meer het oversteken bij de Amstellandlaan voor het Vechtstede College en bij de brug tussen de Casparuslaan en de Prinses Irenelaan extra aandacht. Bureau de Groot Volker stelt in haar onderzoeksrapport een aantal maatregelen voor. Het betreffen maatregelen die op de korte termijn kunnen worden opgepakt en aanbevelingen voor de lange termijn, in combinatie met regulier onderhoud aan weg en/of riolering. De gemeente wil de 15 verbeterpunten gezamenlijk met de scholen oppakken, in combinatie met een educatief programma.

Meer informatie

Het volledige onderzoeksrapport van Bureau de Groot Volker kunt u hieronder raadplegen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken