HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Onderzoek woonbehoeften ouderen

Onderzoek woonbehoeften ouderen (30-06-2020)

Dit item is verlopen op 30-07-2020.

Vivium Zorggroep is een zorgaanbieder in de regio Gooi en Vechtstreek en Amsterdam-Zuid. De aanbieder heeft een onafhankelijk onderzoeker gevraagd te inventariseren wat de behoeften van de Weespers zijn op het gebied van zorg en huisvesting.

Op dit moment is het onvoldoende duidelijk waar de woonbehoeften van toekomstige oudere bewoners precies uit bestaan. Het onderzoek moet hier meer inzicht over gaan geven.

Doe ook mee

Daarom is het van belang dat zoveel mogelijk Weespers de vragenlijst invullen. Bent u 65 jaar of ouder én woonachtig in Weesp, dan behoort u tot de doelgroep. Invullen kan tot en met 15 juli via www.vivium.nl/onderzoek-woonbehoefte. De vragenlijst is alleen online beschikbaar. Het invullen neemt ongeveer 30 minuten in beslag.

Het Leids Universitair Medisch Centrum verzamelt de ingevulde vragenlijsten en verwerkt de data. De uitkomsten van het onderzoek worden alleen door Vivium Zorggroep gebruikt en zijn niet herleidbaar naar de personen die de vragenlijst hebben ingevuld. Op deze manier is de privacy gewaarborgd.

Bijeenkomst in najaar

In het najaar wordt in samenwerking met de gemeente Weesp een bijeenkomst georganiseerd om de conclusies van het onderzoek toe te lichten. Nadere informatie over deze bijeenkomst volgt na de zomer.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken