HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Open overleg met de provincie Noord-Holland

Open overleg met de provincie Noord-Holland (11-04-2017)

Dit item is verlopen op 25-04-2017.

In de raadsvergadering van 19 april 2017, vanaf 20.00 uur, zal gedeputeerde Jack van der Hoek van de provincie Noord-Holland “het open overleg” voeren met de gemeenteraad van Weesp. Dit overleg voert de Gedeputeerde met alle gemeenteraden en colleges van B&W van de Gooi en Vechtstreek-gemeenten. De gemeenteraad van Weesp is als eerste aan de beurt.

Gemeentelijke herindeling

Het gesprek zal gaan over het voornemen van het provinciebestuur om een gemeentelijke herindeling te starten in de Gooi en Vechtstreek. De provincie heeft aangegeven dat in de toekomst maximaal drie gemeenten in dit gebied wenselijk zijn. Dit vindt GS nodig om de lokale en regionale bestuurskracht te versterken. De gemeenteraad zal met de Gedeputeerde bespreken hoe in Weesp wordt omgegaan met de bestuurlijke toekomst.


Gesprek bijwonen of meeluisteren?

U kunt het gesprek bijwonen in de raadzaal of meeluisteren via de livestream op het WeesperNieuws. Meer informatie over de plannen van de provincie vindt u op de website van de provincie Noord-Holland: www.noord-holland.nl, onder ‘Regionale bestuurskracht’ en ‘Gemeentelijke herindeling’.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken