HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Openbare kennisgeving mogelijkheid registratie aanduiding politieke groeperingen

Openbare kennisgeving mogelijkheid registratie aanduiding politieke groeperingen (06-12-2017)

Dit item is verlopen op 29-12-2017.

Als u mee wilt doen aan de gemeenteraadsverkiezingen met een nieuwe politieke partij kunt u deze partij laten registreren. Om mee te doen met de verkiezingen van 21 maart 2018 moet de registratie dan wel uiterlijk 27 december 2017 zijn gedaan.

Wat moet u inleveren om uw partij te kunnen registreren?

  • Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen (alleen een politieke groepering die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid kan de aanduiding laten registreren).
  • Een gewaarmerkt bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Een bewijs van betaling van de waarborgsom (€ 112,50).
  • Een verklaring van de politieke groepering waarin de gemachtigde en de plaatsvervangende gemachtigde worden aangewezen.

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Als u zonder registratie op de dag van kandidaatstelling een geldige kandidatenlijst inlevert, doet u mee met een zogenoemde blanco lijst. In dat geval staat er alleen een nummer bovenaan de lijst van de partij en op het stembiljet en geen naam. Uw lijst wordt dan aangeduid met 'lijst (nr)'.

Voor het inleveren van de stukken voor registratie kunt u een afspraak maken met de gemeente Weesp. De medewerkers van het Verkiezingsteam zijn te bereiken via het telefoonnummer (0294) 491391 of e-mail: verkiezingen@weesp.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken