HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Openbare vergadering hoofdstembureau op vrijdag 9 februari

Openbare vergadering hoofdstembureau op vrijdag 9 februari (06-02-2018)

Dit item is verlopen op 10-02-2018.

De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezing, door de gemeente en de deelnemende politieke partijen, zijn in volle gang.

De politieke partijen die geregistreerd staan en deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing in Weesp hebben op maandag 5 februari 2018 hun kandidatenlijsten ingeleverd. Het Centraal Stembureau komt dinsdag 6 februari in een besloten zitting bijeen om onder meer de kandidatenlijsten te controleren op de vereisten van de Kieswet.

Verzuimen kunnen tot uiterlijk vrijdag 9 februari om 15.00 uur door de indieners worden hersteld. Na de zitting van het Centraal Stembureau op dinsdag 6 februari worden de ingediende kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen ter inzage gelegd. Vanaf woensdag 7 februari om 9.00 uur kunnen de ingediende kandidatenlijsten worden ingezien bij de balie van het Stadskantoor. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt bij de gemeente via tel. (0294) 491 391.

Openbare vergadering

Op vrijdag 9 februari 2018 om 16.00 uur komt het hoofdstembureau bijeen voor een openbare vergadering in de raadzaal van het Stadhuis. Tijdens deze vergadering worden onder meer de definitieve kandidatenlijst vastgesteld en de kieslijst bepaald voor de gemeenteraadsverkiezing.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken