HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Opvang Crailo gaat goed, locaties noodopvang in regio snel bekend

Opvang Crailo gaat goed, locaties noodopvang in regio snel bekend (04-11-2015)

Dit item is verlopen op 04-12-2015.

De noodopvang van de ongeveer honderd vluchtelingen op Crailo verloopt goed. Dat meldt hulporganisatie Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord-Holland, dat sinds begin vorige week de coördinatie over de opvang heeft.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) hebben de vluchtelingen op Crailo de afgelopen week ingelicht over de verdere procedure. Daarbij is hen gemeld dat het nog een half jaar duurt voordat hun verblijfsstatus bepaald zal worden. De opvang zal gedurende die periode op Crailo blijven en verder worden verbeterd. 

De provincie Noord-Holland, het COA en de in het Opvangverbond verenigde tien gemeenten (Gooi- en Vechtstreek en Eemnes) komen steeds dichter bij een afronding van hun gesprekken over de uiteindelijke noodopvang in de regio. In september maakte het Opvangverbond bekend op zoek te gaan naar verschillende locaties voor kleinschalige opvang. Zo willen de gemeenten gehoor geven aan de landelijke oproep naar beschikbaarstelling van opvanglocaties.

Enkele weken geleden heeft het Opvangverbond een shortlist van mogelijke locaties aan het COA gepresenteerd. Inmiddels heeft het COA alle locaties beoordeeld. De komende tijd zal worden gebruikt voor verdere bestuurlijke en organisatorische voorbereiding.

Op Crailo raken de mensen steeds meer betrokken op elkaar en op de medewerkers en er ontstaan mooie initiatieven. Zo wordt er momenteel een kledingwinkeltje ingericht door de bewoners en maakt men daarvoor zelf de roosters. Er worden ook hand- en spandiensten gedaan zoals het sorteren van spullen en het repareren van fietsen.

De tieners zijn deze week gestart in de Internationale schakelklas en naar verwachting kunnen de basisschoolkinderen binnenkort ook naar school. Voor de volwassenen is er inmiddels ook taalles. Vanuit de bewoners is er een bewonersraad geïnstalleerd en wordt er eenmaal per week een bewonersoverleg georganiseerd waarin men zaken met elkaar kan delen.

Ondanks de zorgen die de mensen hebben over hun toekomst zijn er ook vrolijke momenten waarop er met elkaar gezongen en gedanst wordt. Mooi om te zien!

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken