HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Persbericht ‘naleving verkoop alcohol onder 18 jaar beter, maar nog steeds niet goed’

Persbericht ‘naleving verkoop alcohol onder 18 jaar beter, maar nog steeds niet goed’ (05-06-2018)

Dit item is verlopen op 05-07-2018.

De afgelopen maanden werd een aantal 17-jarige jongeren op pad gestuurd om te proberen alcohol te kopen in de regio Gooi en Vechtstreek. Alcoholverstrekkers weigerden hen dit jaar (66.3%) iets vaker alcohol te verkopen dan in 2017 (65.1%). Ondanks de lichte verbetering van de resultaten moet de naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar verder omhoog.

In de periode maart tot mei 2018 zijn bijna 180 alcoholverstrekkers op twee onverwachte momenten bezocht. Horecabedrijven, winkeliers en sportkantines werden ‘verrast’ met een bezoekje. Een aantal 17-jarige jongeren probeerde onder begeleiding van onderzoeksbureau Nuchter, alcohol te kopen.

De mysteryshopactie is onderdeel van de intensieve aanpak van de regiogemeenten en GGD om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Met deze aanpak wordt onder andere ingezet op het beperken van de beschikbaarheid van alcohol, het versterken van de algemene weerbaarheid van jongeren en het voorlichten van ouders en leerkrachten. Deze week is de GGD bijvoorbeeld op diverse markten in de regio te vinden om met ouders het gesprek aan te gaan over alcohol en jongeren.

Per verkooppunt is de naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar onderzocht. De naleving door supermarkten is verslechterd en vraagt extra aandacht. Slijterijen hebben zichzelf dit jaar verder verbeterd. Hier wordt in bijna 9 van de 10 gevallen alcohol geweigerd aan minderjarigen. Hoewel sportkantines het laagst scoren, is de naleving hier in de afgelopen jaren wel verbeterd en wordt er beter nageleefd dan het landelijk gemiddelde. Om de naleving onder sportkantines verder te verbeteren worden diverse sportverenigingen die slecht scoorden tijdens de mysteryshopactie in de komende periode individueel bezocht om hen te helpen hun alcoholbeleid te verbeteren.

Ook al zijn de resultaten nog niet goed genoeg, de afgelopen jaren is er een stijgende lijn te zien. In 2015 kregen jongeren bijvoorbeeld nog in de helft van het aantal gevallen alcohol mee.

Alle bezochte zaken ontvangen van hun gemeente een brief met het resultaat van de mysteryshopactie. Alcoholverstrekkers die zijn ‘geslaagd’ en waar het hele jaar geen overtredingen zijn geconstateerd, ontvangen de deursticker ‘Wij doen NIX18 goed!’. Hiermee kunnen zij zich profileren als verantwoordelijk verkooppunt. Verkooppunten waar het niet goed ging worden hier door de gemeenten persoonlijk op aangesproken. Slechte resultaten kunnen verder leiden tot extra controles door de gemeente.

Om de naleving van de leeftijdsgrens te verbeteren wordt geëxperimenteerd met nieuwe handhavingsmethoden, die de effectiviteit van de controles verhogen. Een voorbeeld hiervan is een pilot met de inzet van testkopers die binnenkort in Hilversum wordt gestart.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken