HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Plaatsen van ondergrondse afvalcontainers in het centrum

Plaatsen van ondergrondse afvalcontainers in het centrum

In het centrum van Weesp komen ondergrondse afvalcontainers, net zoals dat in de hele Regio Gooi en Vechtstreek gebeurt. De keuze voor ondergrondse containers is al eerder in regioverband gemaakt en hiermee verdwijnen de huisvuilzakken uit het straatbeeld. De gemeente en de GAD gaan nu eerst onderzoeken welke locaties het meest geschikt zijn om ondergrondse afvalcontainers te plaatsen.

Wekelijks wordt in het centrum van Weesp het afval nog aangeboden met losse vuilniszakken op straat. Dat leidt tot zwerfafval en bovendien komt er weinig van afval scheiden. Het ziet er slordig uit en trekt ander afval en ongedierte aan.  Er zullen containers komen voor restafval en papier en bovengrondse zuiltjes voor GFTE (groente- fruit en tuinafval en etensresten).

Gebied waar ondergrondse containers komen

Op zoek naar de juiste locaties

Het vinden van goede locaties voor ondergrondse containers is in een oude en krappe binnenstad makkelijker gezegd dan gedaan. Kabels, leidingen, boomwortels en bodemtype maken niet elke plek geschikt en ook moeten we rekening houden met de hijs- en draairuimte van de inzamelwagen. Daarnaast speelt het historische karakter van de binnenstad eveneens een rol: je plaatst liever geen container voor een fraai monument. 

Op een aantal locaties zijn al ondergrondse containers, deels zullen deze in een onderhoudstraject worden vervangen.

Mening inwoners

De gemeente en de regionale afvaldienst GAD starten binnenkort met een inventarisatie- en participatieproces om uit te vinden wat de meest geschikte plekken zijn. Er wordt gezocht naar circa 20 locaties. Er worden containers geplaatst voor karton en papier, restafval en bovengronds een voorziening voor gft.

Bij het kiezen van de locaties van de containers houden we zoveel mogelijk rekening met de reacties van bewoners. We streven naar de best mogelijke oplossing voor alle partijen en leggen vooraf de plannen aan u voor. Misschien hebben we iets over het hoofd gezien en vindt u een andere plek beter. Zoals hierboven al genoemd zijn er echter vaak obstakels, waardoor een ogenschijnlijk betere locatie toch niet geschikt is.

Het is de bedoeling de containers voor het eind van 2021 te plaatsen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken