HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Politiek Plein 21 januari over de toekomst van het Gemeentemuseum Weesp

Politiek Plein 21 januari over de toekomst van het Gemeentemuseum Weesp (14-01-2015)

Dit item is verlopen op 14-06-2015.

De gemeenteraad van Weesp heeft behoefte aan discussie met bewoners van Weesp naar aanleiding van een collegevoorstel over de toekomst van het gemeentemuseum. Het voorstel bevat een viertal toekomstscenario’s.

1. Sluiten

2. Sluiten en Digitaal Museum

3. Uitbreiden en verzelfstandigen

4. Behoud en moderniseren

 

Wat gaan we doen? Blijft het museum bestaan? Gaan we het sluiten? Wordt het anders van opzet? Gaan we uitbreiden of verhuizen? En wat mag het allemaal kosten?

 

Op woensdag 21 januari om 20:00 uur (in de raadzaal van het Stadhuis) organiseert de gemeenteraad daarom een zogenaamd politiek plein, ter voorbereiding van de commissie Welzijn een week later. Het politiek plein is een nieuw fenomeen.

 

Tijdens deze avond is er een korte presentatie van het raadsvoorstel, waarna er ruim de tijd is voor vragen en meningsuitwisseling. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, uw ideeën voor de toekomst van het museum met ons te delen en uw mening te geven over het raadsvoorstel.

 

Het raadsvoorstel en het onderzoeksrapport kunt u vinden op de website van de gemeente www.weesp.nl. Komt allen! Aanmelden is niet noodzakelijk. Voor vragen over dit politiek plein kunt u terecht bij de griffie op griffier@weesp.nl of (0294) 491 235.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken