HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Praat mee over nieuw parkeer- en mobiliteitsplan Weesp:

Praat mee over nieuw parkeer- en mobiliteitsplan Weesp: (01-05-2018)

Dit item is verlopen op 23-05-2018.

Op woensdag 16 mei bijeenkomst voor Centrum

Weesp heeft een populaire, historische binnenstad. Dit zorgt ook voor extra parkeerdruk en dat vraagt om keuzes voor de stad en de andere wijken. Keuzes voor welke doelgroepen op welke locaties, en wanneer, worden gefaciliteerd. Keuzes waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met bewoners, ondernemers, bezoekers en andere belanghebbenden. Daar is nieuw parkeerbeleid voor nodig. Samen met u gaan we dat realiseren.

Inspraakavonden voor bewoners, bedrijven en instellingen
Hoe verbeteren we de parkeersituatie voor bewoners, bedrijven, instellingen en bezoekers aan Weesp? Deze vraag staat centraal in de Adviesnota Parkeerbeleid Weesp. Deze nota wordt op woensdag 16 mei 2018 gepresenteerd, in de kantine van het Stadskantoor van Gemeente Weesp aan de Nieuwstraat 70A. De bijeenkomst begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en is vooral bedoeld voor bewoners, bedrijven en instellingen in en rond het centrum van Weesp. Zij zijn van harte welkom om kennis te nemen van wat de Adviesnota voor hen betekent en kunnen hierover meedenken en praten. Daarbinnen wordt ook gekeken naar alternatieve oplossingen.

Deze sessie is de eerste in een reeks van vier inspraakavonden. De tweede bijeenkomst –  op 31  mei  –  is voor inwoners uit het Herensingelkwartier. In juni volgen nog twee avonden voor de andere gebieden.

Problemen verschillen per buurt
Afgelopen jaar bleek uit een onafhankelijk onderzoek, dat er sprake is van een ongewenste parkeersituatie in delen van Weesp. De problemen verschillen per buurt. Zo heeft het stationsgebied te maken met langdurig parkerende forenzen, terwijl het centrum veel parkerende bezoekers en langparkeerders telt. Op basis van het onderzoek en een enquête zijn diverse mogelijke oplossingen in kaart gebracht, zoals betaald parkeren of vergunning parkeren. Voorwaarden hierbij zijn dat deze geen extra geld kosten voor gemeente Weesp, een breed belang dienen, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met belangen van alle betrokkenen.

Wegnemen van de parkeerdruk
Tijdens de inspraakavonden wordt verder ingegaan op bevindingen en mogelijke oplossingen. Hiermee geven we een vervolg aan de inbreng van de vorig jaar gestarte klankbordgroep, bestaande uit bewoners vanuit verschillende wijken en van diverse organisaties. Deze klankbordgroep gaf een eerste aanzet voor regulering van het parkeren en daarmee wegnemen van de parkeerdruk.

Vervolg
Op basis van de conclusies uit de inspraakavonden komt er een definitief parkeer- en mobiliteitsplan. Dit wordt naar verwachting in oktober 2018 in de gemeenteraad van Weesp vastgesteld.
 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken