HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Praat mee over nieuw parkeerplan Weesp

Praat mee over nieuw parkeerplan Weesp

Weesp heeft een populaire, historische binnenstad. Dit zorgt ook voor extra parkeerdruk en dat vraagt om keuzes voor het centrum en de andere wijken. Keuzes voor welke doelgroepen op welke locaties, en wanneer, worden gefaciliteerd. Keuzes waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met bewoners, ondernemers, bezoekers en andere belanghebbenden. Daar is nieuw parkeerbeleid voor nodig. Samen met u gaan we dat realiseren.

Na twee eerdere sessies – op 16 mei en 31 mei voor respectievelijk Centrum en Herensingelkwartier – zijn op donderdag 21 en donderdag 28 juni nog drie consultatierondes.

Stationsgebied
donderdag 21 juni
locatie: Papelaan 99
20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Overige wijken (zie kaartje)
donderdag 28 juni
locatie: Papelaan 99
16.00 uur (inloop vanaf 15.45 uur)

Overige wijken (zie kaartje)
donderdag 28 juni
locatie: Papelaan 99
20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Centraal staat dan hoe de parkeersituatie in Weesp voor bewoners, bedrijven, instellingen en bezoekers per wijk kan worden verbeterd. Mogelijke oplossingen staan in de Adviesnota Parkeerbeleid Weesp, die tijdens deze bijeenkomsten wordt gepresenteerd. Wanneer u inwoner of ondernemer bent in één van deze wijken, dan bent u harte welkom om kennis te nemen van wat de Adviesnota voor u betekent en kan u hierover meedenken en -praten. Daarbinnen wordt ook gekeken naar alternatieve oplossingen.

Problemen verschillen per buurt
Afgelopen jaar bleek uit een onafhankelijk onderzoek, dat er sprake is van een ongewenste parkeersituatie in delen van Weesp. De problemen verschillen per buurt. Zo heeft het stationsgebied te maken met langdurig parkerende forenzen, terwijl het centrum veel parkerende bezoekers en langparkeerders telt. Op basis van het onderzoek en een enquête zijn diverse mogelijke oplossingen in kaart gebracht, zoals betaald parkeren of vergunning parkeren. Voorwaarden hierbij zijn dat deze geen extra geld kosten voor gemeente Weesp, een breed belang dienen, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met belangen van alle betrokkenen.

Wegnemen van de parkeerdruk
Tijdens de consultatierondes wordt verder ingegaan op bevindingen en mogelijke oplossingen. Hiermee geven we een vervolg aan de inbreng van de vorig jaar gestarte klankbordgroep, bestaande uit bewoners vanuit verschillende wijken en van diverse organisaties. Deze klankbordgroep gaf een eerste aanzet voor regulering van het parkeren en daarmee wegnemen van de parkeerdruk.

Vervolg
Op basis van de conclusies uit de consultatierondes komt er een definitief parkeerplan. Dit wordt naar verwachting in oktober 2018 in de gemeenteraad van Weesp vastgesteld.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:

Openingstijden

Afspraak maken