HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Project Gooi Vecht tegen woninginbraken

Project Gooi Vecht tegen woninginbraken (23-02-2016)

Dit item is verlopen op 30-06-2016.

Woninginbraak is een hardnekkig probleem in de Gooi- en Vechtstreek. Resultaten op andere plekken in Nederland laten zien dat gezamenlijke activiteiten, samenwerken met bewoners en verscherpt toezicht rondom plekken waar veel ingebroken wordt (hotspots), werkt om het aantal woninginbraken structureel terug te dringen.

Politie, OM en de gemeenten Hilversum, Blaricum, Huizen, Laren en Weesp slaan daarom de handen ineen om het aantal woninginbraken terug te dringen. Gesteund door een subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie richten zij hun aanpak op de hotspots in Gooi en Vechtstreek.

BuurtWhatsApp groepen
In Weesper BurgerWacht WhatsApp groepen zijn bewoners met elkaar verbonden, houden in hun buurt een oogje in het zeil en melden snel verdachte situaties bij de politie en bij elkaar. In Weesp zijn al ruim 200 buurtbewoners, in 6 BuurtWhatsApp groepen actief.

De komende tijd worden borden geplaatst in de wijken waar BuurtWhatsApp groepen actief zijn. Op basis van een onderzoek door de Universiteit van Tilburg blijkt dat inbrekers buurten mijden waar bewoners elkaar via WhatsApp waarschuwen voor verdachte situaties. Burgemeester Van Bochove ondersteunt het burgerinitiatief van harte en hoopt mede hierdoor het aantal woninginbraken ten opzichte van vorig jaar terug te dringen. “Elke inbraak is er immers één teveel!”

Pop-up BuurTent voor preventietips
De gemeente zal samen met de WeesperBurgerwacht, slachtofferhulp en de politie op dinsdag 10 mei van 18.00 uur tot 20.00 uur een pop-up BuurTent plaatsen in winkelcentrum Hogewey. In de pop-up BuurTent kunnen bewoners meer informatie krijgen over veel gebruikte inbraakmethoden, inbraakpreventie en over de BuurtWhatsApp groepen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de BuurtWhatsApp in uw eigen wijk en ook meedoen? Zoek eens naar de Facebook groep ‘weesperburgerwacht’. Meer informatie over belangrijke maatregelen om inbrekers buiten de deur te houden is te vinden op http://www.geefinbrekersgeenkans.nl/

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken