HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Raadplegend referendum over de bestuurlijke toekomst Weesp

Raadplegend referendum over de bestuurlijke toekomst Weesp (07-12-2017)

Dit item is verlopen op 26-03-2018.

Een referendum is een instrument om inwoners meer te betrekken bij de politieke besluitvorming. In mei 2012 heeft de gemeenteraad van Weesp de Referendumverordening gemeente Weesp 2012 vastgesteld. Op grond van deze verordening kan de raad besluiten over bepaalde onderwerpen een referendum te houden.

In Weesp kan een referendum worden gehouden over een door de raad te nemen of genomen besluit. In de verordening is vermeld over welke onderwerpen geen referendum kan worden gehouden. Een referendum kan alleen worden gehouden onder de kiesgerechtigden van de gemeente Weesp.

In de verordening worden twee soorten referendums onderscheiden. Een referendum dat wordt gehouden op initiatief van de raad zelf (artikel 3). Daarnaast een referendum dat wordt gehouden op initiatief van kiesgerechtigde inwoners (artikel 4). Beide worden aangeduid als raadplegend referendum. De uiteindelijke beslissing om wel of niet een referendum te houden is aan de raad.

De gemeenteraad van Weesp neemt over het voorliggende referendumverzoek, een referendum over de bestuurlijke toekomst Weesp, op donderdag 4 januari 2018 een besluit.

Referendumcommissie

De gemeenteraad heeft op maandag 13 november 2017 een onafhankelijke, externe referendumcommissie ingesteld. Op grond van artikel 8 van de referendumverordening zijn de volgende drie personen benoemd als lid van de referendumcommissie:

  • Joop van Holsteyn, bijzonder hoogleraar Kiezersonderzoek, Universiteit Leiden;
  • Marion Veerbeek, beleidsmedewerker juridische zaken bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;
  • Philip van Praag (voorzitter), Universitair Hoofddocent politicologie, Universiteit van Amsterdam.

De referendumcommissie adviseert de raad onder meer over de vraagstelling en de datum  en ziet toe op de neutrale voorlichting, een goede begeleiding en organisatie van het referendum. De referendumcommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Wanneer is het raadplegend referendum geldig?

Het referendum wordt geldig verklaard wanneer het opkomstpercentage voor het referendum 50% of meer van de kiesgerechtigden Weespers bedraagt. Wanneer het opkomstpercentage lager ligt dan 50% wordt het referendum ongeldig verklaard. De uitslag van een referendum wordt vervolgens berekend op basis van de gewone meerderheid van het totale aantal uitgebrachte, geldige stemmen.

De gemeenteraad neemt in de eerste vergadering na het gehouden referendum, op maandag 26 maart 2018, een definitief besluit over de bestuurlijke toekomst van Weesp.

Meer informatie?

Voor meer informatie of als u klachten heeft over de informatievoorziening of organisatie van het referendum, dan kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de referendumcommissie: Claudia Jonges-Schagen, communicatieadviseur gemeente Weesp, via tel. 0294) 491 391. Het e-mailadres van de ambtelijk secretaris is: referendum@weesp.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken