HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Raadsvergadering donderdag 21 november

Raadsvergadering donderdag 21 november (19-11-2019)

Dit item is verlopen op 19-12-2019.

De voorzitter van de raad nodigt u uit voor de raadsvergadering van de gemeenteraad van Weesp op donderdag 21 november 2019 om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis.

Tijdens deze raadsvergadering wordt mevrouw N.L.M. Kwakman geïnstalleerd als raadslid voor de WSP en mevrouw D. Meyer als commissielid voor de WSP.

Concept MRA agenda 2.0 

Tijdens deze vergadering wordt de concept MRA agenda 2.0 besproken. De Metropool Regio Amsterdam (MRA) is een samenwerkingsverband met de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Zij werken samen op basis van een agenda. De huidige agenda loopt af en er moet een nieuwe komen. De gemeenteraad schrijft in een brief, samen met de regio Gooi en Vechtstreek, aan de MRA wat zij vinden van deze concept agenda.

Inspreken tijdens vergadering?

Voor inspreken kunt u zich aanmelden bij de griffie via griffie@weesp.nl of (0294) 491 324 (gelieve dit te doen 8 uur voor aanvang van de vergadering). De voorlopige agenda en bijbehorende stukken kunt u terugvinden op www.weesp.nl/raadsinformatie.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken