HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Resultaten van bestuurskrachtmeting gepresenteerd: samenwerking is nodig

Resultaten van bestuurskrachtmeting gepresenteerd: samenwerking is nodig

Dit item is verlopen op 30-11-2016.

Woensdagavond 14 september presenteerde de gemeenteraad in de Grote Kerk de resultaten uit het onlangs gehouden bestuurskrachtonderzoek 'Weesp meet eigen kracht'.

Uit de resultaten hiervan blijkt dat de Gemeente Weesp beter moet luisteren naar de inwoners en ondernemers van Weesp. De financiële positie staat op langere termijn onder druk. De ambtelijke organisatie wordt als kwetsbaar beoordeeld. Uit het onderzoek komt overigens ook naar voren dat men redelijk tevreden is over de dagelijkse dienstverlening.

Uit het onderzoek blijkt dat inwoners tevreden zijn over eigen woon- en leefomgeving. Minder tevreden zijn zij over de relatie met de gemeente. Inwoners vinden dat zij onvoldoende worden gehoord en te weinig ruimte hebben om mee te denken met de plannen van de gemeente.

Leerpunten voor de gemeente

Burgemeester Van Bochove: “Gemeente Weesp wil leren van deze uitkomsten. We realiseren ons dat onze inwoners in deze tijd meer van ons verwachten en dat is ook terecht. Daarom zijn we als gemeente zeer gemotiveerd om hiermee aan de slag te gaan. Het vergt een omslag in het denken en doen van onze organisatie en die verandering zal niet van vandaag op morgen zijn gerealiseerd. Daar vragen we begrip voor. Wij zullen u van de voortgang in ontwikkelingen op de hoogte blijven houden.”

Weesp toekomstbestendig?

Uit het onderzoek is gebleken dat de financiële positie op langere termijn onder druk staat. Gemeenteraad en college richten zich vooral op de dagelijkse gang van zaken en zijn te weinig bezig zijn met de toekomst. Van Bochove: “We moeten onze focus verleggen naar de toekomst. De leerpunten uit het onderzoek kunnen we inzetten om als organisatie te verder te groeien. Daarnaast bereiden we ons als gemeente voor op de volgende fase.”

Meepraten en -denken over de toekomstvisie

Op basis van deze resultaten formuleert de gemeenteraad een concept toekomstvisie.

U bent van harte welkom om met de gemeenteraad in gesprek te gaan over deze toekomstvisie. Dat kan op 2 momenten: 11 oktober tijdens het Politiek Plein en 13 oktober kunt u inspreken tijdens de commissie AZ. Op 27 oktober neemt de gemeenteraad van Weesp een definitief besluit over de toekomstvisie.

Zie bijgevoegd de onderzoeksrapporten van het bestuurskrachtonderzoek.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken