HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Samenvoeging Amsterdam en Weesp een stap dichterbij

Samenvoeging Amsterdam en Weesp een stap dichterbij

De colleges van B en W van Amsterdam en Weesp hebben op 21 april 2020 de reactienota vastgesteld en ingestemd om het herindelingsadvies door te geleiden naar de gemeenteraden van Weesp en Amsterdam. De gemeentelijke herindeling waarbij de gemeente Weesp een onderdeel wordt van de gemeente Amsterdam, is hiermee weer een stap dichterbij.

Van herindelingsontwerp naar herindelingsadvies

Het herindelingsontwerp is een document waarin de gemeenteraden van Amsterdam en Weesp uitleggen waarom de herindeling noodzakelijk is, welke stappen er worden gezet om te komen tot de herindeling en hoe bewoners en andere partijen hierbij zijn betrokken.

Nadat beide gemeenteraden eerder dit jaar hadden ingestemd met het herindelingsontwerp, heeft dit van 7 februari 2020 tot en met 3 april 2020 ter inzage gelegen en kon iedereen via een zienswijze zijn mening geven op het ontwerp.

De colleges van B en W hebben alle ingediende zienswijzen gebundeld, samengevat en voorzien van een reactie in de reactienota. In totaal zijn 7 zienswijzen ingediend die geen aanleiding hebben gegeven tot aanpassing van het herindelingsontwerp.

Het bijgewerkte herindelingsontwerp wordt nu als herindelingsadvies doorgeleid naar de gemeenteraden van Amsterdam en Weesp. Op respectievelijk 19 mei en 27 mei 2020 zullen de gemeenteraden van Amsterdam en Weesp het herindelingsadvies vaststellen.

Hoe verder?

Om te komen tot een gemeentelijke herindeling in 2022, moet daarna nog een aantal stappen worden gezet. Lees meer over het tijdspad en over de gemeentelijke herindeling Amsterdam en Weesp op de herindelingspagina.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken