HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Schaapskudde dit jaar voor derde en laatste keer op de schansen

Schaapskudde dit jaar voor derde en laatste keer op de schansen (24-10-2016)

Dit item is verlopen op 01-11-2016.

Op 31 oktober 2016 komen de schapen dit jaar voor de laatste keer naar Weesp. Ook nu wordt er gefaseerd een aantal locaties op de schansen begraasd. Na de ervaring die de gemeente en de herder tijdens de eerste twee rondes opgedaan hebben, zal de kudde dit maal minder groot zijn. Ook de periode dat de schapen grazen zal korter zijn.

Einde van de pilot

Met deze derde begrazingsronde komt er een einde aan de pilot van dit jaar. De gemeente zal in overleg met de herder en de begeleidend ecoloog bekijken of het wenselijk is om ook volgend jaar met deze manier van beheer op de schansen verder te gaan.

Positieve reacties

Tijdens en na de eerste ronde begrazing met de schapen heeft de herder, maar ook de gemeente, veel positieve reacties van inwoners van Weesp gekregen. Bezoekers van de schansen gaven aan het een meerwaarde op de schansen te vinden. Wij zijn positief verrast hierdoor en willen iedereen bedanken voor de fijne gesprekken en zelfs de geboden hulp op een aantal momenten aan de herder, Marijke Dirkson.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken