HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Tijdgeest Weesp vastgelegd in capsule bij nieuwe Brede School

Tijdgeest Weesp vastgelegd in capsule bij nieuwe Brede School (15-11-2019)

Dit item is verlopen op 16-11-2019.

Persoonlijke tekeningen, foto’s en modern speelgoed; dat zijn de belangrijkste items die leerlingen van de tijdelijke huisvesting basisschool Weespersluis in een tijdscapsule hebben geplaatst. Deze capsule ligt nu diep onder de grond van het nieuw aan te leggen schoolplein van de nieuwe gezamenlijke brede school Weespersluis. ,,We hebben hier in een paar weken hard aan gewerkt en het is echt een project van de hele school geworden’’, vertelt Rutger Slok, met Remon Pontman één van de twee directeuren in de nieuwe brede school.

Met de tijdscapsule wordt stilgestaan bij het boren van de eerste palen die vanaf volgende week de grond in gaan. Tot eind 2020 wordt er hard gewerkt, zodat alle gebruikers aan de start van 2021 het complex in gebruik kunnen nemen. In het nieuwe gebouw komen twee basisscholen van de schoolbesturen ASKO en Florente in overleg met Talent Primair. Ook komt er ruimte voor buitenschoolse opvang (BSO) en krijgt het gebouw een locatie voor vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) van KMN Kind & Co.

Behalve een school is de Brede School ook een ontmoetingsplek voor de wijk. Er komt een buurtkamer en de sporthal wordt bijvoorbeeld ook het thuishonk voor de handballers van WeHave. Buiten de schooltijden om is het speelterrein van de school voor iedereen toegankelijk. Zo moet de school een belangrijke functie krijgen voor alle inwoners van Weespersluis. In deze wijk worden in de komende jaren ruim 2600 woningen opgeleverd. “Ik ben heel blij dat het nu echt allemaal begonnen is.’’, vertelt verantwoordelijk wethouder Astrid Heijstee-Bolt. ,,Weespersluis ontwikkelt zich in een snel tempo tot een belangrijke wijk in Weesp. Met de bouw van de brede school willen we de wijk van een extra impuls voorzien. Het is natuurlijk fijn dat de kinderen die hier wonen ook hier naar school kunnen.’’  

Tijdelijke buurtkamer

In de school komt een multifunctionele buurtkamer met keuken en opslag. Op deze manier ontstaat een buurtvoorziening voor maatschappelijke en sociale activiteiten. Het beheer van deze buurtkamer komt in handen van de bewoners van Weespersluis. Hierop vooruitlopend heeft de gemeente Weesp een tijdelijke buurtkamer geplaatst die nu ook officieel in gebruik genomen is. In het gebouw komt ook een door de gemeente te verhuren vergaderruimte. 

Historisch gebouwd

De architectuur van de school sluit goed aan bij de fin de siècle architectuur van de wijk. De huizen in Weespersluis hebben een historische uitstraling. De school wordt gebouwd in een stijl die lijkt op hoe er aan het begin van de twintigste eeuw werd gebouwd. De Brede School wordt één van de eerste energie neutrale scholen in Nederland. Er wordt in de school net zoveel energie opgewekt als verbruikt. Om deze mate van duurzaamheid te bereiken heeft de gemeenteraad van Weesp extra krediet beschikbaar gesteld. Ook wordt er gerekend op een bijdrage uit het Provinciale Kwaliteitsfonds.

Twee fasen

Afhankelijk van de demografische ontwikkeling van de wijk wordt na verloop van tijd een tweede fase gerealiseerd met voor iedere school nog zeven lokalen. Zo zal de gemeente Weesp het aantal leslokalen laten aansluiten op de vraag vanuit de wijk Weespersluis.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken