HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Toekomstvisie Weesp

Toekomstvisie Weesp (06-10-2016)

Dit item is verlopen op 06-11-2016.

Op 27 oktober 2016 maakt de gemeenteraad van Weesp een keuze over de bestuurlijke toekomst van Weesp. Dit is een vervolg op het bestuurskrachtonderzoek dat afgelopen half jaar is uitgevoerd.

Uit het bestuurskrachtonderzoek ‘Weesp meet eigen kracht’ is gebleken dat de gemeente Weesp niet geheel zelfstandig verder kan. Wat betekent dat voor de bestuurlijke toekomst van Weesp? Er zijn bijvoorbeeld verschillende samenwerkingsvormen mogelijk. Opties hierbij zijn een intensieve ambtelijke samenwerking, een fusie van ambtelijke organisaties of een fusie van ambtelijke organisatie en de gemeentebesturen (gemeentelijke herindeling). Naast de samenwerkingsvorm zijn er ook verschillende samenwerkingspartners mogelijk: met welke gemeente(n) wil Weesp gaan samenwerken.

Lees onderaan deze pagina de Toekomstvisie Weesp.

Politiek Plein over Toekomstvisie Weesp

Op dinsdag 11 oktober 2016, konden inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers van Weesp in discussie met de Stuurgroep Bestuurlijke Toekomst over de Toekomstvisie Weesp. Een kleine 50 personen heeft de uitnodiging aangegrepen om van zich te laten horen en vragen te stellen aan de stuurgroep-leden.

Hoewel sommigen van de aanwezigen het liefste al een duidelijke voorkeur van de afzonderlijke leden van de stuurgroep hadden willen horen, is het hier nog wat te vroeg voor. De twee voorliggende opties: een samenwerkingsverband binnen de Gooi & vechtstreek met Gooise Meren en een samenwerkingsverband buiten de Gooi & Vechtstreek met Amsterdam worden het komende jaar nader onderzocht. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kan in oktober 2017 een weloverwogen keuze gemaakt worden.

De inbreng die de stuurgroep gisteravond tijdens het Politiek Plein heeft gekregen, wordt meegenomen bij de bespreking van het voorstel in de commissie AZ op 13 oktober aanstaande en in de raadsvergadering op 27 oktober 2016.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken