HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Tweede Kamerverkiezingen 2021

Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op woensdag 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Door het coronavirus zijn aanpassingen nodig. De Rijksoverheid beslist hier binnenkort over. De informatie op deze website wordt daarom de komende tijd aangepast.

Wanneer is de verkiezing?

De verkiezing vindt plaats op 17 maart 2021. U kiest dan de leden voor de Tweede Kamer.

Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe de verkiezingen er precies uitzien. Misschien kunt u op meerdere dagen stemmen. Dit heeft te maken met de maatregelen rond het coronavirus. De Rijksoverheid moet hier nog over beslissen. De informatie op de website wordt de komende tijd aangevuld.

Wat zijn de voorwaarden om te mogen stemmen?

De voorwaarden om te mogen stemmen kunnen per verkiezing verschillen. Voor de Tweede Kamerverkiezingen geldt:

  • U moet op 17 maart 2021 18 jaar of ou­der zijn.
  • U moet op 1 fe­bru­a­ri 2021 de Ne­der­land­se na­ti­o­na­li­teit heb­ben en in­ge­schre­ven staan in de Ba­sis­re­gi­stra­tie Per­so­nen (BRP) van Am­ster­dam. Hebt u zich na 30 ja­nu­a­ri in­ge­schre­ven? Dan mag u niet stem­men.
  • Hebt u de Ne­der­land­se na­ti­o­na­li­teit, maar woont u in het bui­ten­land? En staat u niet meer in Ne­der­land ge­re­gi­streerd? Dan kunt u zich ui­ter­lijk 3 fe­bru­a­ri 2021 als kie­zer la­ten re­gi­stre­ren bij de ge­meen­te Den Haag.

Welke partijen doen mee?

De partijen die meedoen kunt u zien op de kandidatenlijsten. De kandidatenlijsten krijgt u samen met uw stempas thuisgestuurd. 

Meer informatie

Zie ook de volgende informatie:

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken