HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Veelgestelde vragen naar aanleiding van de werkzaamheden aan de Geinbrug

Veelgestelde vragen naar aanleiding van de werkzaamheden aan de Geinbrug (30-05-2017)

Dit item is verlopen op 27-08-2017.

Bij de gemeente komen, zoals begrijpelijk, veel vragen binnen over de afsluitingen en omleidingen tijdens de werkzaamheden aan de Geinbrug. Hieronder treft u de veelgestelde ragen met antwoorden aan. Staat uw vraag er niet bij? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar voorlichting@weesp.nl, meldt het ons via Twitter of Facebook of neem telefonisch contact op via tel. (0294) 491 391. Wij zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden. 

Veelgestelde vragen en antwoorden

1. Worden de ’s Gravelandseweg, Lage Klompweg en Utrechtseweg gedurende de werkzaamheden volledig afgesloten?
De ’s Gravelandseweg, Lage Klompweg en Utrechtseweg worden tijdens de ochtendspits (tussen 6.00 en 10.00 uur) afgesloten voor doorgaand verkeer (Weesp in). Op de scooter of (brom)fiets zijn deze wegen te allen tijde toegankelijk.

2. Kan ik als inwoner van Aetsveld de Van Houtenlaan op?
Ja, de Van Houtenlaan blijft toegankelijk voor bewoners van Aetsveld. In de ochtendspits is de Van Houtenlaan niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer dat vanuit Hilversum/Bussum komt aanrijden (rechtsaf de Van Houtenlaan in) en voor verkeer dat vanuit Driemond/Kanaaldijk Oost komt aanrijden (linksaf de Van Houtenlaan in). Daarbij wordt de Wiefferingdreef afgesloten voor het verkeer vanuit Hilversum, dat rechtsaf Aetsveld in wil rijden.   

3. Kan ik als bewoner van Weesp met de scooter of (brom)fiets van Weesp naar Diemen, via Driemond en dan de Lange Stammerdijk?
Scooters en (brom)fietsen kunnen deze route gewoon rijden. Met de auto is dat niet mogelijk. Vanwege de veiligheid voor langzaam verkeer en de bereikbaarheid voor nood-en hulpdiensten is de doorgang over de Lange Stammerdijk en de Stammerdijk van en naar Diemen niet mogelijk. Nabij het viaduct onder de A9 wordt de weg voor iedereen, dus ook voor bestemmingsverkeer (bewoners en bezoekers), geblokkeerd. Fietsers, brommers en kleine invalidewagens kunnen wel langs de versperring rijden. Over het Gein wordt een ponton gelegd waardoor het langzaam verkeer (inclusief scooters) ook gewoon langs de N236 kunnen blijven rijden richting Amsterdam Zuidoost.

4. Blijven de Lage Klompweg en de Utrechtseweg vanuit Nederhorst per fiets bereikbaar?
Ja. Alle wegen (binnen en buiten Weesp) blijven toegankelijk voor scooters en (brom)fietsers. De beperkingen gelden uitsluitend voor gemotoriseerd verkeer en alleen tijdens de ochtendspits.

5. Krijgen inwoners of bestemmingsverkeer van Weesp een bewonerspas?
De wegen ‘Weesp in’ zijn alleen tijdens de ochtendspits afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De wegen ‘Weesp uit’ zijn te allen tijde toegankelijk. De eerste week komen er overal verkeersregelaars te staan, die geïnstrueerd zijn om bestemmingsverkeer (verkeer met bestemming op de ’s Gravelandseweg en Lage Klompweg) door te laten. De gemeente en de provincie zullen dit monitoren. Zo nodig zullen de verkeersregelaars langer ingezet worden.

6.  Met alle afsluitingen rondom Weesp, moet ik ergens een bewijs halen dat ik in Weesp woon, zodat ik gewoon naar mijn huis kan rijden? Of hoe moet ik dit straks duidelijk maken aan de verkeersregelaars?
De verkeersregelaars krijgen duidelijke instructies om bestemmingsverkeer (verkeer met  een bestemming op de ’s Gravelandseweg en Lage Klompweg), tijdens de afsluiting in de ochtendspits, door te laten. Buiten de ochtendspits zijn alle wegen weer vrij toegankelijk.

7. Blijft er een busdienst in stand tussen Bijlmer Arena en Weesp?
Tijdens de werkzaamheden aan de Geinbrug en de afsluiting van de Provincialeweg (N236) tussen Driemond en Amsterdam Zuidoost blijft er toch een busdienst in stand. Met het GVB is afgesproken dat buslijn 49 ingekort van Bijlmer Arena naar Gaasperplas rijdt. Vanaf Gaasperplas rijdt vervolgens een kleinere bus met het nummer 149 over de tijdelijke pontonbrug in het Gein. Deze buslijn rijdt via de gebruikelijke haltes in Weesp. De huidige ‘scholierenbus’ lijn 249 die ’s ochtends één keer rijdt, blijft als directe busverbinding in stand maar rijdt met een omleiding over de A1 naar Weesp. Hierdoor vervalt de halte Van Houtenlaan voor lijn 249 en vertrekt de bus eerder dan normaal om de aankomsttijd 8.03 uur te halen. Dat zal 8 minuten eerder zijn.

Afsluiting Geinbrug8. Vinden de werkzaamheden tegelijk plaats met de werkzaamheden van Rijkswaterstaat?
De werkzaamheden aan de Geinbrug zijn afgestemd met de werkzaamheden van de omliggende gemeenten en Rijkwaterstaat. Voorwaarde is geweest dat de werkzaamheden aan de A1 waren afgerond alvorens de afsluiting van de N236 plaats kon gaan vinden. De werkzaamheden op de A1 zijn op maandag 29 mei afgerond. De werkzaamheden op de A9 kunnen wel gelijktijdig plaatsvinden.

9. Staan er verkeersregelaars bij de Verlengde Rijnkade?
Ja, in de eerste week staan er verkeersregelaars op de drukste locaties om het verkeer te begeleiden en te informeren.

10. Hoe voorkomt u opstoppingen in Weesp?
Vermoedelijk zal in de eerste week van de werkzaamheden sprake zijn van flinke verkeershinder. De wegen in Weesp zijn nu ook al druk, dus hinder is helaas niet te voorkomen. De provincie en de gemeente doen er echter alles aan om de verkeershinder tot een minimum te beperken. De provincie neemt in overleg met de gemeente lokaal maatregelen om het verkeer zo goed mogelijk te begeleiden. Ook wordt het verkeer vanuit de omliggende gemeenten ter plaatse omgeleid. De verkeersstromen worden in de gaten gehouden en waar nodig worden extra maatregelen getroffen.

Wij adviseren weggebruikers om de aangegeven omleidingsroute op de borden te volgen.

11. Bestaat de kans dat de Bouhuijstunnel ook in de ochtendspits wordt afgesloten voor verkeer?
Tot op heden is er geen aanleiding om de Bouhuijstunnel in de ochtendspits af te sluiten voor verkeer. De doorstroom wordt gemonitord en indien nodig worden er extra maatregelen getroffen.

12. Hoe wordt een verkeersopstopping bij de Bouhuijstunnel in de avondspits tegengegaan?
De Bouhuijstunnel blijft in principe open. Er staan voorlopig verkeersregelaars bij de Stationsweg en de Lange Muiderweg. Zij laten al het verkeer door gaan, behalve als het te druk wordt. Dan verwijzen zij tijdelijk naar de omleiding Verlengde Rijnkade.

13. Medewerkers van Abbott hebben een regeling gekregen. Ik werk ook in Weesp. Ik kom vanuit Muiden. Kan ik ook zo’n ontheffing krijgen?
Medewerkers van Abbott moeten via de hoofdingang naar binnen om zich te melden. Zij gaan niet door het centrum van Weesp.

14. Kan ik van Nederhorst den berg naar Nigtevecht met mijn auto zonder omleiding rijden?
Ja dit kan gewoon. Zowel de Dammerweg als de Vreelandseweg blijven open.

In het weekend van 19 juni vinden er voor de aanleg van de fietsbrug en natuurverbinding wel werkzaamheden plaats aan de Kanaaldijk Oost. Nigtevecht gaat dan een weekend lang dicht voor automobilisten: van vrijdagavond 16 juni 19.00 uur tot uiterlijk maandagochtend 19 juni 06.00 uur. De gelijktijdige afsluiting van de brug bij Driemond en de Kanaaldijk Oost is ongelukkig. Ballast Nedam werkt daarom dag en nacht door om de afsluiting zo kort mogelijk te houden. Fietsers en voetgangers kunnen de werkzaamheden wel passeren. Meer info via: http://www.fietsbrugnigtevecht.nl/

15. Waarom krijgen bewoners geen ontheffing?
Op verzoek van de gemeente worden alle weggebruikers hetzelfde behandeld met als doel opstoppingen in het centrum van Weesp te vermijden.

16. Waarom is de spitstijd bepaald van 6.00-10.00 en niet vanaf 7.00 uur?
In overleg tussen gemeente en provincie is deze periode als spitstijd bepaald.

17. Waarom worden inwoners van Weesp hetzelfde behandeld als sluipverkeer?
Om opstoppingen in het centrum van Weesp te voorkomen wil de gemeente het verkeer door het centrum weren. Dit geldt voor alle weggebruikers met uitzondering van inwoners vanuit Aetsveld.

18. Kan er wat geregeld worden voor individuele hulpverleners (thuiszorg). Door oponthoud komt de zorg in het geding. Deze personen rijden van afspraak naar afspraak. Bij ernstige vertraging wordt mensen zorg onthouden.
Helaas kunnen we geen uitzonderingen maken. Nu zijn de afsluitingen en omleidingen duidelijk voor alle verkeersdeelnemers en iedereen is even belangrijk.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken