HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Verkiezingen op woensdag 21 maart 2018

Verkiezingen op woensdag 21 maart 2018 (08-02-2018)

Dit item is verlopen op 26-03-2018.

Op woensdag 21 maart 2018 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Weesp, voor het landelijk referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) en voor het gemeentelijk referendum over een fusie met de gemeente Gooise Meren of de gemeente Amsterdam.

Gerelateerde afbeelding    

De deelnemende politieke partijen

Aan de gemeenteraadsverkiezingen nemen 8 politieke partijen deel:
1. Weesper Stads Partij (WSP)
2. Democraten 66 (D66)
3. GROENLINKS
4. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
5. CDA
6. VVD
7. Blanco (Van Unnik)
8. Partij van de Ouderen (PVDO)

De stempassen

Afhankelijk van uw nationaliteit kan het zijn dat u alleen een oproep ontvangt voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad en voor het gemeentelijk referendum. Bent u voor alle stemmingen kiesgerechtigd, dan ontvangt u drie stempassen.
Eén voor de verkiezing van de leden van de raad, één voor het gemeentelijk referendum en één voor het landelijk referendum Wiv.

Wilt u voor de stemmingen uw stem uitbrengen, dan moet u alle ontvangen stempassen meebrengen naar het stemlokaal. In de gemeente Weesp staat het u vrij om in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen. Op de stempas staat wel een adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen.

Stemmen met een stempas én identiteitsbewijs

Zonder een stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas(sen) niet vergeet mee te nemen. Mocht u een stempas kwijtraken dan kunt u, uiterlijk dinsdag 20 maart 2018 tot 12.00 uur, een vervangende stempas aanvragen op het Stadskantoor bij Burgerzaken. Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas. Als u gaat stemmen, dan moet u naast uw stempas(sen) een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Voor deze stemmingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren, mag u niet stemmen! U brengt uw stem uit op een stembiljet.

Stemmen met een stembiljet

U stemt door het rood maken van één wit stipje.

Heeft u op het stembiljet meer witte stipjes rood gemaakt of bijvoegingen (tekst of tekeningen) geplaatst waardoor u kunt worden geïdentificeerd, dan wordt het stembiljet ongeldig.

Als u zich bij het invullen heeft vergist, geeft u het stembiljet aan de voorzitter terug en vraagt u een nieuw stembiljet. De voorzitter geeft u eenmaal een nieuw stembiljet.

Na het invullen vouwt u het stembiljet zo dicht dat uw keuze niet zichtbaar is en doet u het stembiljet in de voor de stemming bedoelde stembus.

U stemt blanco door geen wit stipje rood te maken en niet op het stembiljet te schrijven of te tekenen. U vouwt het onbeschreven stembiljet dicht en stopt het in de stembus. Schrijft u toch op het stembiljet, waardoor u kunt worden geïdentificeerd, dan wordt het stembiljetongeldig.

Waar kunt u stemmen

Omdat u met een stempas overal binnen de gemeente mag stemmen vindt u hieronder een overzicht van de locaties waar een stembureau is gevestigd:

  • Stadhuis, Nieuwstraat 41
  • Gebouw Papelaan 99, Papelaan 99
  • Viviumlocatie De Hogeweyk, Heemraadweg 1
  • Vechtstedecollege, Amstellandlaan 1a (ingang Diemerdijkstraat)
  • Basisschool Kors Breijer , Papelaan 122a
  • Verzorgingshuis  Oversingel, Hugo de Grootlaan 30
  • Sporthal Aetsveld, Mr. C.J. Kooimancentrum 17 (2 stembureaus)
  • Brandweerkazerne, Aetsveldselaan 65
  • Svalaauto (Volvogarage), Nijverheidslaan 1

Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor wandelstok-, rollator-, rolstoel- en scootmobielgebruikers. Bij alle stemlokalen is, binnen een straal van 50m, een gehandicapten-parkeerplaats. De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 7.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Weesp woont en ook een stempas voor deze stemming heeft ontvangen. Wilt u een andere kiezer voor alle stemmingen machtigen, dan moet u op de stempassen de achterzijde invullen. De kiezer die voor u gaat stemmen moet dan zelf ook voor deze stemmingen gaan stemmen. Van belang is dat de gemachtigde per stemming niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van een machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen, moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor deze stemmingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Voor het landelijk referendum Wiv kunt u ook iemand machtigen die niet in de gemeente Weesp woont maar wel een stempas heeft ontvangen voor deze stemming. De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij het team Burgerzaken van de gemeente Weesp of downloaden van onze website: www.Weesp.nl. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.

Stemmen met een kiezerspas / u wilt gaan stemmen in een andere gemeente (alleen voor het landelijk referendum Wiv)

Als u voor het landelijk referendum Wiv in een andere gemeente wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt u verkrijgen door met de stempas van het referendum naar het gemeentehuis te gaan. Daar wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. Met een kiezerspas voor het referendum kunt u dan gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen Nederland. Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan tot uiterlijk dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur.

U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij Burgerzaken of downloaden van onze website: www.weesp.nl. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas van het landelijk referendum Wiv moet u bijvoegen. U ontvangt daarna een kiezerspas voor alleen deze stemming.

Stemmen vanuit het buitenland

Als u in het buitenland bent terwijl er in Nederland verkiezingen zijn, kunt u toch stemmen. Denk hierbij aan vakanties of als u voor uw studie of werk in het buitenland bent. 

Stemmen als u in het buitenland woont 
Als u in het buitenland woont en niet meer staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, Bonaire, Sint Eustacius of Saba, kunt u alleen stemmen bij verkiezingen voor raadgevende referenda, de Tweede Kamer en het Europees Parlement. 

Hoe werkt het?
De afdeling Verkiezingen van de gemeente Den Haag regelt de verkiezingen voor alle kiezers buiten Nederland. Ga voor meer informatie naar de pagina Kiezers buiten Nederland op de website van de gemeente Den Haag. 

Ook als u tijdelijk in het buitenland verblijft tijdens het landelijk referendum kunt u terecht bij de gemeente Den Haag

Meer informatie

Bij het Stadskantoor (Burgerzaken) kunt u terecht voor informatie met betrekking tot deze stemmingen. Het bezoekadres is: Nieuwstraat 70a, 1381 BD Weesp.

Burgerzaken is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 tot 12.00 uur, dinsdag- en donderdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur en dinsdagavond van 17.30 tot 19.30 uur. U kunt telefonisch een afspraak maken of op dinsdagochtend zonder afspraak terecht (wachttijd kan dan langer zijn).

De gemeente is telefonisch bereikbaar onder nummer (0294) 491 391. Het e-mailadres is info@weesp.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken