HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Verslag Regionale Energiestrategie gepubliceerd

Verslag Regionale Energiestrategie gepubliceerd (10-03-2020)

Dit item is verlopen op 10-04-2020.

Op de website van de energieregio Noord-Holland Zuid is het verslag van de bijeenkomst Regionale Energie Strategie (RES) gepubliceerd.

Hier staat wat er die avond (maandag 5 februari) besproken is en wat de volgende stappen zijn om onze regio energieneutraal te krijgen.

Het verslag staat op www.energieregionhz.nl/documenten onder het kopje ‘Gooi en Vechtstreek’.

Opbrengsten op de kaart

De opbrengsten van de lokale bijeenkomsten van de 29 gemeenten in de energieregio Noord-Holland Zuid komen op een kaart. Deze kaart vormt de basis van de concept-RES. De concept-RES wordt aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Deelnemers aan de regionale en lokale bijeenkomst krijgen de concept-RES toegestuurd en kunnen daarna hun mening geven.

Regionaal overleg

In mei vindt een regionaal overleg plaats. Hierbij gaan raadsleden, collegeleden, bestuurders, Statenleden, leden dagelijks bestuur en leden algemeen bestuur van de waterschappen binnen de regio, met elkaar in gesprek. Wanneer er een definitief groen licht is, wordt per gebied gezocht naar plekken voor zonneweides en windmolens. Inwoners van Weesp kunnen hier hun mening over geven.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken