HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Verstrijken van algemene graven in 2018

Verstrijken van algemene graven in 2018 (09-10-2019)

Dit item is verlopen op 31-12-2019.

In 2018 zijn op begraafplaats Carspelhof de gebruiks - en onderhoudstermijnen van enkele algemene graven  verstreken. Het betreffen de graven met de volgende grafnummers.

  • Algemeen gedeelte
    grafnummer: 41 (A,B,C), 44 (A,B,C), 64 (A,B), 65 (A,B,C), 66 (A,B,C), 149 (A,B,C), 150 (A,B,C), 151 (C)     
  • Kindergraven
    grafnummer: 34 (A,B), 39 (C,D)
  • R.K. gedeelte
    grafnummer: 393 (A,B), 396 (B,C)                              

Termijnen niet verlengen

De termijnen kunnen niet worden verlengd. Overeenkomstig de huidige beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Weesp, artikel 23, worden de grafbedekkingen uiterlijk een jaar na het verstrijken van de gebruiks- en onderhoudstermijn verwijderd en vernietigd.

Belanghebbenden kunnen indien aanwezig de grafbedekking, in overleg met de beheerder ophalen. Gedenktekens die niet worden opgehaald worden begin 2020 vernietigd.

De gemeente zal nog niet direct tot het ruimen en daarna herbegraven elders op de begraafplaats van deze graven overgaan. Indien hiertoe wordt besloten, zal dit tijdig worden medegedeeld via het publicatiebord op de begraafplaats Carspelhof.

Meer informatie

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de beheerder van de begraafplaatsen, Henk Wichers, telefoon (0294) 414 352 / (06) 53353540, e-mail hwichers@weesp.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken