HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Vrijwilligersorganisaties op de markt

Vrijwilligersorganisaties op de markt (16-05-2017)

Dit item is verlopen op 30-06-2017.

In de maanden mei en juni staan diverse vrijwilligersorganisaties uit Weesp en omstreken op de markt op dinsdag om hun activiteiten toe te lichten en vrijwilligers te werven.

Op dinsdag 20 juni staan de vrijwilligers van de Stichting Vrouwen van Weesp (SVvW) voor u op de markt.
 

Stichting Vrouwen van Weesp (SVvW)

In Weesp wonen steeds meer vrouwen van verschillende nationaliteiten. Om als gelijkwaardige medeburger in de Nederlandse samenleving te kunnen functioneren, is het van belang dat deze vrouwen zich bewust zijn van hun positie in de Nederlandse maatschappij.

De Stichting Vrouwen van Weesp is een organisatie, opgericht door vrouwen en voor vrouwen en is daardoor in staat de doelgroep optimaal te bereiken.

De stichting baseert zich op het principe van volstrekte neutraliteit en onpartijdigheid ten aanzien van etniciteit, nationaliteit, religie, levensbeschouwing, politieke kleur, economische en sociale achtergrond.

IEDERE VROUW UIT WEESP IS VAN HARTE WELKOM BIJ DE “VROUWEN VAN WEESP”.

WEES SOLIDAIR MET DE “VROUWEN VAN WEESP” EN KOMT NAAR DE BIJEENKOMSTEN.


Algemene doelstelling
Het stimuleren, bevorderen en ontwikkelen van zelfredzaamheid, zelfbewustheid, zelfbeschikking, participatie en integratie van vrouwen van verscheidene nationaliteiten in Weesp en omliggende gemeenten.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Het ontwerpen, verzorgen en aanbieden van activiteiten op het gebied van kennisverwerving, educatieve en sociaal – culturele ontwikkeling.
  • Het bevorderen van het bewustzijn van de positie en de kracht van vrouwen binnen de moderne samenleving.
  • Het bevorderen van contacten tussen vrouwen onderling, tussen algemene instellingen en tussen organisaties binnen de Nederlandse samenleving.
  • Het samenwerken met algemene instellingen en organisaties in Weesp en omliggende gemeenten die een soortgelijk doel nastreven.

Activiteiten
De meeste bijeenkomsten vinden plaats op een woensdagavond in de Papelaan 99 en worden aangekondigd in het WeesperNieuws en op de kabelkrant.

Nederlands- en Engelse taalcursus!
De taallessen zijn voor beginners en gevorderden.

Zwemlessen voor vrouwen!
Elke woensdagavond: 18:45 uur
Plaats: Zwembad Weesp

Contactgegevens
Papelaan 99
1382 RK Weesp
Mw. Fahima Popal
Tel: 06  43 98 15 82
S.VvW@hotmail.com
www.vrouwenvanweesp.nl

Openingstijden
maandag      13:00 uur tot 15:00 uur
woensdag    10:00 uur tot 12:00 uur


Programma vrijwilligers op de markt

Het programma voor mei en juni ziet er als volgt uit:

9 mei

Versa

Versa

16 mei

Schuldhulpmaatje

Voedselbank

23 mei

Handjehelpen

Adviesraad Sociaal Domein

30 mei

Hogewey

Stichting Maatjesproject

6 juni

Vier het leven

De Bibiliotheek

13 juni

Protestantse Gemeente

Weesp Dementievriendelijk / Alzheimer Cafe

20 juni

Vrouwen van Weesp

Wehelpen.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken