HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Waardevolle bomen in de gemeente Weesp

Waardevolle bomen in de gemeente Weesp

Dit item is verlopen op 01-03-2019.

Op 7 november 2018 stelde de gemeenteraad het nieuwe Bomenbeleidsplan voor gemeente Weesp vast. Onderdeel van dit beleid zijn de waardevolle bomen. Deze bomen zijn beeldbepalend of van cultuurhistorische waarde voor gemeente Weesp. Een waardevolle boom wordt in principe niet gekapt, tenzij deze door ziekte zwaar is aangetast of wanneer de veiligheid in het geding is.

Zorg, liefde en aandacht voor waardevolle bomen

Heeft u een waardevolle boom in de tuin? Dan bent u, net als elke andere boomeigenaar, verplicht deze boom goed te onderhouden, zodat ziekten en onveilige situaties geen kans krijgen. Juist bomen op leeftijd vragen daarbij meer aandacht, want zij hebben meer kans om ziek te worden. Particuliere eigenaren van een geregistreerde waardevolle boom krijgen een 3-jaarlijkse controle, door de gemeente Weesp vergoed. Van deze controle ontvangen zij een kort verslag van de boomdeskundige met aanwijzingen wat de boom aan snoei en verder onderhoud nodig heeft. De kosten voor dit onderhoud zijn wel voor de boomeigenaar zelf.

Nomineer een boom

Als inwoner kunt u uw eigen boom, of een gemeentelijke boom, nomineren als waardevolle boom voor de gemeente Weesp. Welke bomen zijn zo bijzonder van uiterlijk, zo uniek qua soort, zo speciaal vanwege hun geschiedenis of zo oud dat zij het waard zijn om extra beschermd te worden? De door u genomineerde bomen worden door de gemeente gecontroleerd op gezondheid, en getoetst aan de criteria voor waardevolle bomen. Deze controles van gemeentelijke bomen en eigen bomen zullen in januari en februari 2019 plaatsvinden. Boomeigenaren ontvangen voor deze controle begin januari 2019 een uitnodiging van Bomencheck.  In maart volgt de uitslag. Vervolgens worden alle goedgekeurde bomen toegevoegd aan de lijst bijzonder waardevolle bomen van de gemeente Weesp. Let op, vanwege de extra zorg en inspanningen die een waardevolle boom vraagt van de eigenaar, mogen bomen in particuliere tuinen alleen door de eigenaren zelf worden aangemeld.

Een boom die mogelijk wordt opgenomen op de waardevolle bomenlijst, moet aan de volgende voorwaarden (criteria) voldoen:

  • De boom is minimaal ongeveer 50 jaar oud.
  • De boom is in goede gezondheid, met voldoende ruimte (bovengronds en ondergronds) om in de huidige situatie (dus zonder extreme snoei of aanpassing van de omgeving) nog minimaal 10 jaar door te groeien.
  • De boom is eigendom van de gemeente, of van u zelf.
  • Geef duidelijk aan waarom de boom waardevol is. Als de boom bijzondere cultuurhistorische waarde heeft, voeg dan aanvullende informatie toe (denk aan oude foto’s, en andere documenten die de geschiedenis van de boom aangeven).

U kunt een boom waarvan u denkt dat deze in aanmerking komt voor vastlegging op de waardevolle bomenlijst aanmelden via mail: weesp@bomenwacht.nl, vóór 23 januari 2019. Doe dit onder vermelding van uw naam, adres, en een zo duidelijk mogelijke locatie van de boom (bijvoorbeeld: boom voor huisnummer 15, of boom in mijn achtertuin, of aangegeven op een kaart).

Meer informatie en inwonersavond

Voor meer informatie over beleid en regelgeving voor waardevolle bomen, over wat de gemeente nu gaat doen bent u van harte welkom op onze informatieavond. De informatieavond vindt plaats op dinsdag 15 januari om 19.30 uur in de kantine van het stadskantoor, Nieuwstraat 70a. U kunt zich voor deze avond aanmelden via info@weesp.nl

Heeft u nog vragen over bomen, anders dan de aanmelding van waardevolle bomen? Dan kunt u deze stellen via het algemene e-mailadres van de gemeente Weesp: info@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken