HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Week van de Toegankelijkheid

Week van de Toegankelijkheid (03-10-2017)

Dit item is verlopen op 08-10-2017.

Deze week, van 2 tot en met 7 oktober, is de Week van de Toegankelijkheid. Het motto van de Week is dit jaar 'Aan tafel'. De betrokken organisaties vragen specifiek aandacht voor de toegankelijkheid van eetgelegenheden.

Mensen met uiteenlopende beperkingen lopen vaak tegen belemmeringen aan als ze, net als anderen, aan tafel willen gaan. Denk aan ontoegankelijke cafés, restaurants en festivals, onbegrijpelijke informatie op menukaarten en personeel dat niet goed weet hoe ze kunnen meedenken met oplossingen voor mensen met een beperking of een chronische ziekte.

VN-verdrag

Het thema toegankelijke horeca past goed bij de uitgangspunten van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. In het VN-verdrag staat dat de samenleving ervoor moet zorgen dat mensen met een beperking geen belemmeringen ervaren om mee te kunnen doen. De gemeente Weesp heeft beleid gemaakt op dit gebied, dit wordt ‘inclusief beleid’ genoemd.

Gemeentelijk beleid

De gemeente Weesp biedt bijvoorbeeld mogelijkheden voor dagbesteding voor mensen met een beperking. Ook stimuleert de gemeente onderwijsinstellingen om aandacht te hebben voor leerlingen met een beperking. Daarnaast zorgt de gemeente voor arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking. Tot slot worden binnenkort de kosten voor de gehandicaptenparkeerkaart verlaagd en de gemeentelijke gebouwen getoetst op toegankelijkheid.

Een nieuwe nota in de maak

Wat de gemeente Weesp doet aan inclusief beleid, staat op dit moment in verschillende beleidsstukken. De komende tijd wordt hiervan één stuk gemaakt, de nota ‘inclusief beleid’. Hierin komt te staan wat de gemeente Weesp al doetvoor mensen met een beperking. In de nota nemen we ook op wat nu nog niet gebeurt en wat nog beter kan om mensen met een beperking zo goed mogelijk mee te laten doen in de samenleving.   

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken