HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Weesp gaat op zoek naar locaties voor zon én wind

Weesp gaat op zoek naar locaties voor zon én wind (28-04-2020)

Dit item is verlopen op 28-05-2020.

De energieregio Noord-Holland Zuid verwacht vier keer zoveel duurzame energie op te wekken in 2030. In Gooi en Vechtstreek gaat het om een toename van 21 gigawattuur (GWh) naar 321 GWh aan zonne- en windenergie. Daarmee kunnen vrijwel alle huishoudens van stroom worden voorzien.

Waar en hoe deze energie opgewekt kan worden, staat in de vandaag gepubliceerde conceptversie van de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid (RES). In Gooi en Vechtstreek zijn 10 zoekgebieden aangewezen voor het plaatsen van windturbines of zonnepanelen. De gemeente Weesp heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Om deze ambities te realiseren, gaat Weesp zich inzetten om met name daken in industriegebieden te voorzien van zonne-energie. Ook gaat de gemeente onderzoeken of parkeerplaatsen en de spoordriehoek geschikt zijn voor het plaatsen van panelen.

Daarnaast gaat de gemeente Weesp op zoek naar locaties voor windenergie. Onderzochte locaties zijn de westelijke punt van de Bloemendalerpolder en de zuidwestelijke punt van Aetsveldsepolder. Voor beide polders is nader onderzoek nodig. De gemeente gaat in overleg met natuurorganisaties en andere belanghebbenden. De zoekgebieden in de Concept RES zijn indicatief en liggen nog niet vast.

Eerste stap

De concept-RES is het resultaat van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. Het is een eerste stap in een langjarige samenwerking om te zorgen voor minder CO2-uitstoot. De komende tijd wordt de concept-RES aangevuld met de reacties van de deelnemers aan de bijeenkomsten en de wensen en bedenkingen van de gemeenteraden. Ook gaat het Nationaal Programma RES en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het plan doorrekenen. Na de zomer wordt gestart met een participatieproces waarin de zoekgebieden verder worden onderzocht. De participatie begint na vaststelling van de RES in de colleges van de deelnemende gemeenten.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken