HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Weesp gaat op zoek naar vervanging aardgas

Weesp gaat op zoek naar vervanging aardgas (04-08-2020)

Dit item is verlopen op 04-09-2020.

Nederland gaat van het aardgas af. Dit is nodig om de klimaatdoelstellingen waaraan Nederland zich gecommitteerd heeft te behalen. Dit betekent dat ook de gemeente Weesp op zoek moet naar vervangende bronnen voor warmte. Hoe dit gedaan kan worden, onderzoekt de gemeente vanaf het najaar. De bevindingen komen uiteindelijk in de Transitievisie Warmte.

Dit document wil Weesp in nauw overleg met u opstellen. In het najaar gaat daarom een participatietraject van start. Hoe dit er precies uit komt te zien, is nog niet bekend. De uitvoering hangt namelijk samen met de dan geldende coronavoorschriften.

Planning

Het opstellen van de Transitievisie Warmte kent verschillende fasen. We beginnen met het opstellen van uitgangspunten. In deze fase wil de gemeente Weesp ook een panel samenstellen waarin betrokken Weespers zitten die de gemeente gedurende het gehele traject van advies kunnen voorzien. De werving van deze panelleden begint naar verwachting eind september. In de tweede fase volgt een analyse waarin onder meer de financiĆ«le consequenties nader worden onderzocht. In de fase daarna bekijken we per wijk wat er gedaan moet worden en op welke termijn. 

Alle resultaten komen samen in een uitvoeringstrategie die het eerste kwartaal van 2021 gereed moet zijn. In het tweede kwartaal van 2021 gaat het plan ter besluitvorming naar het bestuur en de gemeenteraad van Weesp. 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken