HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Weesp, Gooise Meren en Diemen slaan handen ineen inzake biomassacentrale

Weesp, Gooise Meren en Diemen slaan handen ineen inzake biomassacentrale (26-03-2019)

Dit item is verlopen op 10-03-2020.

Tussen de colleges van B en W van Weesp, Gooise Meren en Diemen is overleg geweest over de gedeelde zorgen van de drie gemeentes over de plannen van Nuon om in Diemen een biomassacentrale neer te zetten. Wethouders Miner, Boudewijnse en Nuijens van respectievelijk Weesp, Gooise Meren en Diemen spraken af samen op te trekken. Weesp en Gooise Meren hebben aangegeven graag deel te nemen aan een eventueel convenant. Diemen nam daartoe het initiatief, voor het geval de biomassacentrale er inderdaad komt.

 

Wethouder Jorrit Nuijens, Diemen: “Diemen, Gooise Meren en Weesp hebben niet om deze plannen gevraagd. Samen zullen we alle aspecten streng onder de loep nemen. Als wet en regelgeving ons enige grond bieden om meer invloed uit te oefenen dan gaan we daarvoor. Als we die niet vinden, dan is het goed dat alle belanghebbende gemeentes aan tafel zitten over het convenant.”

 

De convenantbesprekingen zijn ambtelijk al van start gegaan. Het eerste bestuurlijk overleg tussen de wethouders van Amsterdam, Almere, Diemen en Nuon en de Provincie vindt plaats op 12 april aanstaande. Om samen sterk te staan, en omdat de drie gemeentes qua maat, ligging en zorgen erg vergelijkbaar zijn, heeft Diemen aan Weesp en Gooise Meren aangeboden hen te vertegenwoordigen aan de convenanttafel. Vandaag hebben de colleges van beide gemeentes daarin toegestemd.

 

Wethouder Boudewijnse, Gooise Meren: “Onze inwoners krijgen te maken met de effecten van deze centrale. De zorg voor de gezondheid van onze inwoners weegt zwaar. Het is onverstandig om goedkeuring te geven aan een centrale zonder garanties over fijnstof en de verkeersbelasting voor onze woonwijken door de aanvoer van pellets.”

 

De biomassacentrale is controversieel. Biomassa wordt door Het Rijk bestempeld als ‘duurzaam’ en onder bepaalde voorwaarden worden hiervoor flinke subsidies verstrekt. Tegelijk zijn er twijfels over de landelijke normen voor de herkomst van biomassa. Amsterdam en Diemen hebben al aangegeven dat in een eventueel convenant minimaal moet worden vastgelegd dat de herkomst van de biomassa beter moet worden geregeld.

 

Wethouder Miner, Weesp: “Luchtkwaliteit is in alle drie onze gemeentes al een probleem, en het is duidelijk dat de centrale daar allesbehalve verbetering in brengt. Als de centrale inderdaad wordt vergund, dan moeten zowel daarover, als over de tijdelijkheid de centrale, duidelijke afspraken komen in het convenant.”

 

Uitgangspunt van het convenant is dat de afspraken ook juridisch afdwingbaar zijn. Maarten van Poelgeest, oud-wethouder in Amsterdam, is gevraagd om bij de bestuurlijke bijeenkomst op te treden als voorzitter. Diemen zal de beoogde convenantpartners dan een voorstel doen voor het verdere proces.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken