HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Weesp krijgt beleid sociale zaken gemeente Amsterdam

Weesp krijgt beleid sociale zaken gemeente Amsterdam (13-11-2019)

Dit item is verlopen op 15-05-2020.

Vooruitlopend op de fusie tussen de gemeente Amsterdam en de gemeente Weesp verandert het beleid voor sociale zaken in Weesp per 1 januari 2020.

Vooruitlopend op de fusie tussen de gemeente Amsterdam en de gemeente Weesp verandert het beleid voor sociale zaken in Weesp per 1 januari 2020. Vanaf die datum wordt het beleid van de gemeente Amsterdam ook in Weesp ingevoerd. Dat heeft de gemeenteraad van Weesp unaniem besloten in de vergadering van woensdag 6 november. Niet alles wordt meteen anders. Een hoop zaken, zoals de uitbetaling van de uitkeringen en de betaaldatum, blijven precies hetzelfde. Het nieuwe beleid wordt geleidelijk ingevoerd.

“We hebben er voor gekozen om juist het beleid rond sociale zaken als eerste beleidsterrein op Amsterdamse wijze in te richten, omdat het echt een stap vooruit is voor Weespers. De meeste voorzieningen in Amsterdam zijn gewoon beter dan in Weesp. Dat komt door de schaalgrootte.”, zo stelt verantwoordelijk wethouder Maarten Miner. “Het gaat om een kwetsbare groep waar we goed voor willen zorgen. Daarom zijn er overgangsregelingen.”

Stadspas

Een belangrijke verandering is dat Weespers met een klein inkomen in de toekomst ook van de Stadspas van Amsterdam gebruik kunnen maken. Die geeft veel voordelen waardoor het ook voor mensen met een klein inkomen mogelijk is volop mee te doen in de maatschappij. Via de Stadspas kunnen op termijn bijvoorbeeld ook boeken, een pc voor schoolgaande kinderen of andere producten die het meedoen bevorderen worden aangeschaft. De Stadspas wordt uitgebreid met een aantal specifieke Weesper producten. Het gebruik van de Stadspas vermijdt het moeten toezenden van nota’s naar de gemeente. Het invoeren van de Stadspas is een lang gekoesterde wens van de gemeenteraad van Weesp.

Collectieve zorgverzekering

Doordat het minimabeleid van de gemeente Amsterdam wordt overgenomen is de voortzetting van de collectieve zorgverzekering verzekerd. Inwoners van Weesp die een inkomen hebben tot 130% van het wettelijk sociaal minimum kunnen gebruik maken van de Amsterdamse verzekering. De exacte voorwaarden voor deze verzekering worden 15 november bekend. Vanaf 2021 is de collectieve verzekering beschikbaar voor mensen met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum. In de laatste weken van het jaar gaat de gemeente in navolging van de gemeente Amsterdam actief op zoek naar inwoners die gebruik kunnen maken van de zorgverzekering.

Individuele aandacht voor de overgang

Niet alle regels in Amsterdam zijn beter. Omdat veel Weespers gebruik maken van verschillende voorzieningen is het niet mogelijk van te voren voor iedereen te bepalen wat de gevolgen precies zijn. Wanneer op individueel niveau blijkt dat het totaalpakket van maatregelen ongunstig uitpakt, is maatwerk mogelijk. Dat betekent dat wordt gekeken wat de gevolgen van de gezamenlijke verandering zijn en dat deze anders worden uitgevoerd.

Spreekuur

De gemeente Weesp organiseert net als voorgaande jaren een spreekuur over de collectieve zorgverzekering voor Weespers met een klein inkomen. Hier kunnen zij op afspraak individueel terecht met vragen over de zorgverzekering. Daarnaast worden ook een informatieavonden gepland waar inwoners kunnen binnenlopen.

Actieve houding gemeente

Het actief opsporen van inwoners hoort bij het Amsterdamse beleid. De verwachting is dat door deze actieve houding van de gemeente en het openstellen van veel regelingen voor een bredere doelgroep er in de toekomst meer Weespers gebruik gaan maken van regelingen op het gebied van werk, inkomen en participatie.

Alle informatie over de veranderingen in het sociale beleid van de gemeente Weesp zijn te vinden op: www.weesp.nl/beleidsocialezaken

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken