HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Weesp krijgt ondernemersfonds

Weesp krijgt ondernemersfonds (02-01-2018)

Dit item is verlopen op 02-04-2018.

In de binnenstad van Weesp wordt op initiatief van de winkeliersvereniging WDO een ondernemersfonds ingesteld. De gemeenteraad heeft hiertoe op vrijdag 22 december 2017 de Verordening reclamebelasting 2018 vastgesteld. Met de opbrengsten van de reclamebelasting, die met ingang van 1 januari 2018 geheven wordt, kunnen collectieve activiteiten en voorzieningen voor de ondernemers in de binnenstad gefinancierd worden. Hierbij kan gedacht worden aan feestversiering, promotionele activiteiten maar ook activiteiten ten behoeve van leegstandsvermindering en een verbetering van het vestigingsklimaat.

Reclamebelasting als beproefd middel

Reclamebelasting is een beproefd middel gebleken om een ondernemersfonds langdurig te financieren. Het wordt in veel gemeenten toegepast. De belasting zal worden geheven bij bedrijven met reclame-uitingen in een vastgesteld deel van de binnenstad. Om toe te zien op een zorgvuldig beheer en besteding van de gelden en om de verschillende belangen van de  ondernemers te behartigen, richt initiatiefnemer de winkeliersvereniging WDO een onafhankelijke stichting op. Wethouder Astrid Heijstee-Bolt: “De WDO heeft lang geprobeerd een ondernemersfonds op te zetten, waarbij meer dan alleen een kleine actieve groep bedrijven zich inspant voor gezamenlijke activiteiten en voorzieningen. Het ondernemersfonds draagt bij aan de vitaliteit en levensvatbaarheid van onze binnenstad, waar alle Weespers dan graag komen winkelen. De overeenkomst die de gemeente met de nieuwe, onafhankelijke stichting zal afsluiten, is bedoeld om de reclamebelasting gelden doelmatig en met brede steun van de verschillende ondernemers te besteden.”

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken