HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Werkzaamheden Leeuwenveldseweg

Werkzaamheden Leeuwenveldseweg (14-04-2016)

Dit item is verlopen op 28-04-2016.

Van 11 t/m 19 april wordt er op de Leeuwenveldseweg een aantal infrastructurele maatregelen getroffen op verschillende locaties. Deze maatregelen zijn bedoeld om de verkeersveiligheid en doorstroming op de Leeuwenveldseweg te verbeteren.

  • Om de snelheid op de Leeuwenveldseweg omlaag te brengen wordt ter hoogte van de oversteekplaats een drempel (plateau) aangebracht. Daarnaast kunnen fietsers en voetgangers veilig en comfortabel overstekken.  

  • Het fietspad op de Leeuwenveldseweg aan de kant van Leeuwenveld (tussen de rotonde en de oversteekplaats) wordt verbreed en geasfalteerd in rode slijtlaag, zodat fietsers vanuit het centrum Weesp, gemeente Muiden richting de Leeuwenveld en vice versa in twee richtingen kunnen fietsen.

  • Ter hoogte van de kruising Anna Horstinkstraat  met de Leeuwenveldseweg wordt een inritconstructie aangebracht. Hiermee wordt een duidelijke scheiding gemaakt tussen het woongebied (30 km/uur) en de gebiedsontsluitingsweg (50 km/uur). De functie van de inritconstructie is om de snelheid uit het verkeer te halen, zodat de fietsers ongehinderd kunnen doorfietsen. Hiermee wordt de veiligheid gewaarborgd daarnaast kunnen de fietsers op een comfortabel manier overstekken.

  • Op de Leeuwenveldseweg het deel tussen de Leeuwenveld 3 en de Hogeweyselaan wordt de snelheid van 70 km/uur verlaagd naar 50 km/uur.

Beoogd effect

Het verbreden van het fietspad en aanpassen van oversteekplaatsen in combinatie met effectieve snelheidsremmende voorzieningen zal de verkeersveiligheid en leefbaarheid aanzienlijk doen verbeteren.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken