HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Ad Hoc commissie Weesperschool

Ad Hoc commissie Weesperschool

De Ad Hoc commissie Weesperschool is door de gemeenteraad van Weesp benoemd om antwoorden op vragen te vinden die door de raadsleden zijn ingebracht voorafgaand aan de behandeling van het bestemmingsplan Weesperschool.

Het bestemmingsplan Weesperschool gaat over de geplande bouw van jongerenwoningen op de plaats van de voormalige Jan Woudsmaschool aan de Waarschapsstraat in Weesp. Een plan dat al meer dan vijf jaar speelt. Nadat eerder een concept-bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen is in het voorjaar van 2021 het definitieve bestemmingsplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. De raad heeft de behandeling daarvan uitgesteld en de Ad Hoc Commissie Weesperschool benoemd om het hele proces die leidde tot de totstandkoming van het plan nog eens te bekijken. De Ad Hoc commissie gaat daarbij in gesprek met betrokken partijen.

De Ad Hoc commissie Weesperschool bestaat uit:

  • Christian Pfeiffer (raadslid GroenLinks, voorzitter)
  • Lars Boom (WSP)
  • Cees Sluyk (CDA)
  • Laura van Dalen (VVD)
  • Rob ’t Hart (D66)
     
  • Martin van Engelshoven (secretaris)
  • Elke Meulendijks (plaatsvervangend secretaris)

De commissie vergadert 29 juni en 17 augustus 2021 openbaar. De commissie wil het werk voor 1 oktober 2021 af hebben. Het bestemmingsplan Weesperschool wordt daarna opnieuw aan de raad ter bespreking aangeboden.

Agenda

De agenda voor de commissievergadering van 17 augustus 2021 vindt u op weesp.raadsinformatie.nl.

Van links naar rechts: Van Dalen, ‘t Hart, Sluijk, Pfeiffer, Boom.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken