HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen

Bekendmakingen

 • Achteromstraat 9a

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat met betrekking tot vergunningaanvragen de volgende besluiten zijn genomen:

  Achteromstraat 9a, 1381 AV:

  wijzigen van een al verleende omgevingsvergunning met OLO nr. 5650919.

  Datum ontvangst: 22-06-2021. Zaaknr.: Z2021-WP006726. OLO nr.: 6182453

  Om het hiervoor genoemde besluit in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via inzage@weesp.nl

  Bezwaar

  Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken – volgend op de dag van de bekendmaking - per brief een bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 5099, 1380 GB Weesp. In het ondertekende bezwaarschrift vermeldt u: uw naam en adres, de datum, het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Graag ontvangt de gemeente tevens uw mailadres voor mogelijk overleg over de afhandeling van het bezwaar.

  Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Hiervoor kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht. Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

  De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank.

 • Korte Muiderweg 21

 • Utrechtseweg 29

 • 's-Gravelandseweg 3b*

 • Lageweyselaan 29*

 • Diemerdijkstraat 11*

 • Lage Klompweg 861s*

 • Herengracht 33*

 • Lijsbet Eelantsplein 2*

 • Pampuslaan 161b*

 • Fort Diemerdamstraat 71 d

 • Fort Diemerdamstraat 71 d

 • Leeuwerikstraat 15

 • G.J.Wiefferingdreef 9

 • Fort Hinderdamstraat 49

 • Oudegracht 113*

 • Bloemendalerweg 58*

 • Fort Heemstedestraat 55*

 • Chirurgijnsweg 82*

 • Achtergracht 105*

 • Ds.J.P.Tazelaarlaan 19*

 • Mandaatbesluit toezichthouder quarantaineplicht

 • Keverdijk 14

 • Papelaan 153

 • Bekendmaking Uitvoeringsprogramma OFGV 2017 Gemeente Weesp

 • Uitvoeringsprogramma Vergunning, Toezicht en Handhaving 2017

 • Jaarverslag Vergunning, Toezicht en Handhaving 2016

 • Wet geluidhinder, Jan Tooropstraat e.o. en M. Nijhoffstraat

 • Wet geluidhinder, J. Tooropstraat e.o. en M. Nijhoffstraat e.o.

 • Besluit Omgevingsvergunning Dammerweg 3a

 • Besluit omgevingsvergunning Herengracht 35a

 • Flevolaan 13

 • Heemraadweg (t.b.v. "De 6 Weesper Straatjes")

 • Papelaan "De 6 Weesper Straatjes"

 • Sportparklaan 333

 • E.du Perronstraat 6

 • Jan Tooropstraat, M. Nijhoffstraat 70-116, Kastanjelaan 933-955

 • Frederica Zeijdelaarweg 14

 • Nieuwstraat 37

 • Nijverheidslaan 36

 • Achtergracht 11

 • De Kleine Weer 8

 • Dammerweg 1

 • Lage Klompweg 877s

 • M. Dottingalaan 105

 • E.du Perronstraat 28

 • Gooilandseweg 11

 • G.H. Breitnerstraat 22

 • Achtergracht 11

 • Lange Muiderweg 535s

 • Roskamstraat 5 (gemeentelijk monument)

 • Dammerweg 3a

 • Bekendmaking Jaarverslag Vergunning, Toezicht en Handhaving 2015

 • Groeneweg 4

 • Aquamarin 120s

 • M.Dotingalaan 59

 • Korte Stammerdijk 6

 • Aertjanssenstraat 7

 • Nieuwstad 52

 • Thom. Posthumahof 9 (Leeuwenveld)

 • Blauwschildershof 39

 • Blauwschildershof 13

 • M. Nijhoffstraat 1a

 • Dr. J. Th. Visserlaan 14

 • Gooilandseweg 11

 • Sportparklaan 217/263 (hoek Jan Prinsstraat)

 • Rijnkade 2

 • Gemeenschapspolderweg 44

 • Gevonden of verloren voorwerpen

 • Ontvangen aanvraag evenementenvergunning gemeente Diemen

 • Aftrap Bestuurskrachtonderzoek ‘Weesp meet eigen kracht’

 • Ons echte goud in Museum Weesp

 • Het college belicht.…

 • Agenda Gemeente Weesp

 • Gewijzigde openingstijden tijdens Koningsdag en Bevrijdingsdag/Hemelvaart [kader]

 • Nieuwe wijk- en buurtindeling

 • Gewijzigde ophaaldag GAD in verband met Koningsdag

 • Regio Gooi en Vechtstreek gaat huishoudelijk afval nog beter scheiden

 • Heropening fietstunnel

 • Uitnodiging aftrapbijeenkomst ‘Weesp meet eigen kracht’

 • Het college belicht.…

 • Agenda Gemeente Weesp

 • Utrechtseweg 39

 • Bloemendalerpoldersingel 22

 • Loswal naast Nijverheidslaan 14

 • Nieuwstad 150

 • Flevolaan 52a

 • Wout van Vliethof 2 (Leeuwenveld 3)

 • Dammerweg 1 (gemeentelijk monument)

 • Amstellandlaan 106

 • Nieuwstraat 64-66

 • Diepenbroickpark 21

 • Hogeweyselaan 235 (Audion Elektro)

 • Pampuslaan 126 (My Cooks B.V. )

 • Gouwzeestraat 5 (Metalsub)

 • Gooilandseweg 11

 • Pampuslaan 126a (Verenigingsgebouw de Adelaar)

 • Rijnkade 2 (Hydraulic Service Weesp)

 • Lage Klompweg 877s

 • Gooilandseweg (N326)

 • Pampuslaan 188

 • Nonnenakker 9

 • Kanaalpad (oostzijde Amsterdam-Rijnkanaal)

 • Horn 786s

 • Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’ voor de percelen Nijverheidslaan 28, 30 en 42 te Weesp

 • Uitnodiging aftrapbijeenkomst ‘Weesp meet eigen kracht’

 • Betrouwbare en betaalbare hulp via schoonthuis.nl

 • Prinsentocht langs Weesp en andere vestingsteden

 • Het college belicht.…

 • Raadgevend referendum

 • Collegespreekuur op dinsdag 12 april 2016

 • Achtergracht 64 (toegang parkeerdek AH)

 • De Kleine Weer 8

 • Lage Klompweg 869

 • Rijnkade 2

 • Kruisland 46

 • Utrechtseweg 45

 • UITNODIGING “Weesp meet eigen kracht”

 • Het college belicht.…

 • Agenda Gemeente Weesp

 • Workshop porselein schilderen in Museum Weesp

 • Agenda gemeenteraad

 • Vacature gemeente Weesp

 • Bekendmaking Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2016 en het Integraal VTH-beleid gemeente Weesp 2016-2018

 • Tijdelijke verkeersmaatregelen op de Ossenmarkt en Nijverheidslaan

 • Flevolaan 3a

 • 's Gravelandseweg 3b

 • Herensingel naast 184

 • Rijnkade 17b

 • Nijverheidslaan 22

 • Gemeenschapspolderweg 34

 • Burendag 2016 in Hogeweij

 • Mantelzorgers opgelet!

 • GGD daagt inwoners uit: 30 dagen gezonder in april

 • Het college belicht …

 • Agenda Gemeente Weesp

 • Vacature gemeente Weesp

 • Activiteitenagenda Museum Weesp

 • Prinsentocht langs Weesp en andere vestingsteden

 • Gewijzigde ophaaldag huisvuil in verband met Pasen

 • E.du Perronstraat 28

 • Sportparklaan 217

 • Dr. Schaepmanstraat 11

 • Bloemendalerweg 30

 • Jan Tooropstraat 13

 • Heemraadweg 1

 • Roeisloepwedstrijd 02 april 2016

 • De Gooise Muziekschool

 • Het college belicht …

 • Samenwerking Jeugdsportfonds met 2 jaar verlengd

 • Gewijzigde openingstijden met Pasen

 • Verkiezingsdag

 • Gemeente Weesp doet het licht uit

 • Agenda Gemeente Weesp

 • Vacature gemeente Weesp

 • Agenda commissie SOB d.d. 22 maart 2016

 • Agenda commissie AZ d.d. 22 maart 2016

 • Agenda commissie WZ d.d. 24 maart 2016

 • Werkzaamheden bij Mater Zwaeneiland

 • Slijkstraat 53

 • M. Dottingalaan 105

 • Kruisland 46

 • Waarschapsstraat 62

 • Meindert Hobbemanstraat 8

 • Hogeweyselaan 235

 • Kanaalpad (langs Amsterdam Rijnkanaal)

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

  het kappen van 4 bomen (i.v.m. ziekte)

  datum ontvangst: 01 maart 2016

  Ter inzage

  Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen op telefoonnummer (0294) 491 391

  (van 8.30 - 17.00 uur).

 • Pampuslaan 155

 • Kostverlorenstraat 923

 • Korte Muiderweg 10

 • Roskamstraat 16

 • Lange Muiderweg 30

 • Herengracht 35

 • "de vechtloop" 26 juni 2016

 • Vervangen van bomen

 • Ophogen fase 1 Weespersluis in de Bloemendalerpolder van start

 • Het college belicht…

 • Agenda Gemeente Weesp

 • Wethouders doen mee met NLdoet. U toch ook?

 • Bomenkap F. Halsstraat en V. van Goghstraat

 • Activiteitenagenda Museum Weesp

 • Blomstraat 22

 • Molenpad 17

 • Klein Dijkland 64

 • Nonnenakker 9

 • Doet u mee met NLdoet?

 • Werkzaamheden Nieuwstad

 • Het college belicht....

 • Agenda Gemeente Weesp

 • Lage Klompweg 869s

 • Roskamstraat 5 (gemeentelijk monument)

 • Papelaan 6

 • Achteromstraat 27

 • Nieuwstad 72

 • Kerklaan 10

 • "De nacht van Weesp"

 • Snoeiwerkzaamheden Weesp

 • Raadgevend referendum

 • Bijeenkomsten buurtpanels

 • Korte Muiderweg 10

 • Nieuwstad 72 (Rijksmonument)

 • Langs spoor, traject Weesp-Lelystad

 • Gooilandseweg 3a

 • M. Nijhoffstraat 66

 • Gooilandseweg 3a

 • Middenstraat 63

 • Chirurgijnsweg 114

 • Papelaan 99

 • Mandaat voor huisvestingsvergunning en urgentie toekenning

 • Aanleg loswal van start voor ophogen eerste fase Weespersluis

 • Werkzaamheden fietstunnel Weesp

 • Vacature gemeente Weesp

 • Hogeweyselaan 175

 • IJsselmeerlaan 20

 • IJselmeerlaan 20/ Zuiderzeelaan nabij nr. 83

 • Slijkstraat 53

 • Uitermeer 5

 • Horn 5

 • E.du Perronstraat 28

 • Nieuwstad 12

 • Activiteitenagenda Museum Weesp

 • Het is weer tijd voor de buurpanels

 • Het college belicht....

 • Kom naar de Pop-up BuurTent voor inbraak-preventietips

 • Agenda gemeenteraad

 • Agenda gemeenteraad

 • Het college belicht....

 • Agenda Gemeente Weesp

 • Klankbordgroep stationsgebied Weesp

 • Tijdelijke Subsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage

 • Bestuursdwang

 • Tuinkade 9

 • Keverdijk 16

 • Gooilandseweg 11

 • Prinses Beatrixlaan 29

 • Jan Tooropstraat 13

 • Heemraadweg 1

 • Chirurgijnsweg 114

 • Prinses Beatrixlaan 29

 • Horn 786s aanvraag ontheffing APV 2011

 • Bloemendalerpoldersingel 22

 • Rijnkade 17b

 • Nieuwstad 28

 • Diepenbroickpark, Rembrandt van Rijnstraat en Kostverlorenstraat (noodkap)

 • Flevolaan 24

 • Voor elkaar in Weesp “Door naailessen de taal en elkaar leren kennen”

 • Het college belicht....

 • Agenda Gemeente Weesp

 • Agenda commissie SOB

 • Agenda commissie AZ

 • * Inspreekrecht voor burgers

 • Herengracht 35a

 • Middenstraat 39

 • N236

 • Hoogstraat 36 (gemeentelijk monument)

 • Kostverlorenstraat, Rembrandt van Rijnstraat en Diepenbroickpark

 • Roskamstraat 1

 • Korte Muiderweg 12a

 • Rijnkade 17b

 • Bloemendalerweg 30

 • Nijverheidslaan 17

 • Jan Tooropstraat 13

 • Horn 766s

 • Middenstraat 57 (Rijksmonument)

 • Korte Stammerdijk 21

 • Amstellandlaan

 • Referendum over de associatieovereenkomst EU-Oekraïne:

 • Het aftellen is begonnen voor de feestelijk heropening van het Museum Weesp

 • Het college belicht…

 • Agenda Gemeente Weesp

 • Collegespreekuur op dinsdag 9 februari 2016

 • Hugo de Grootlaan

 • Rijnkade 2

 • Nieuwstad 46 (Rijksmonument)

 • Nieuwstad 46 (Rijksmonument)

 • Sportparklaan 173 - 175

 • Lageweyselaan 57

 • Hoogstraat 22c - Rijksmonument

 • Hogeweyselaan 235

 • Meeuwenveld 28

 • Herengracht 7

 • Middenstraat 63

 • Lobbrich Boutgerslaan 6

 • Willem de Merodestraat 4

 • Slijkstraat 44 en Achteromstraat 27

 • Waarschapsstraat 65

 • Aetveldselaan 21

 • “Ouders leren veel van elkaar”

 • Het college belicht….. Bas Jan van Bochove

 • Informatiegids vervangt gemeentegids

 • Agenda Gemeente Weesp

 • Agenda gemeenteraad

 • Utrechtseweg 45

 • Betaalproces gemeentebelastingen wijzigt

 • Nog 31 dagen voor heropening van het Museum Weesp

 • Wethouder Eijking feliciteert excellent Vechtstede College

 • Het college belicht….. Peter Eijking

 • Agenda Gemeente Weesp

 • Terinzagelegging Voorlopig Ontwerp herinrichting Schildersbuurt

 • Opvang vluchtelingen op Crailo

 • Korte Stammerdijk 21

 • Nieuwstad 28

 • Rembrandt van Rijnstraat 125

 • Prinses Beatrixlaan 40

 • FransHalsstraat/ Vincent van Goghstraat

 • Leeuwenveldseweg 18a

 • C.J. van Houtenlaan 36

 • Nieuwstad 72

 • Hoogstraat 22c - Rijksmonument

 • Slijkstraat 46/ Achteromstraat 29 - Rijksmonument

 • Kerklaan 10

 • Kastanjelaan

 • Landscronerlaan 2

 • Herensingel 35/37- Gemeentelijk monument

 • Hulp bij keukentafelgesprek

 • Het college belicht….. Herman Tuning

 • Agenda Gemeente Weesp

 • Digitaal op de hoogte blijven van het gemeentenieuws?

 • Agenda Commissievergadering WZ

 • Agenda commissievergadering AZ

 • Jozefschool Blomstraat 22

 • Amstellandlaan 84 - Flevolaan 4

 • Amstellandlaan 84 - Flevolaan 4

 • Verstrijken van algemene graven in 2015

 • Amstellandlaan 84 - Flevolaan 4

 • Bloemendalerpoldersingel 22

 • Horn 766

 • Middenstraat 57 (Rijksmonument)

 • Ossenmarkt 40 (Bakkerschans)

 • Pampuslaan 188

 • Nieuwstraat 41

 • Rectificatie aanvang werkzaamheden fietstunnel

 • Proosten op 2016

 • Wat kost die nieuwjaarsreceptie eigenlijk?

 • Het College belicht

 • Agenda Gemeente Weesp

 • Collegespreekuur op dinsdag 12 januari 2016

 • Onderhoud aan bomen

 • Jan Tooropstraat 13

 • t.h.v. Rijnkade 17b

 • Bakkerschans (Ossenmarkt)

 • Gemeenschapspolderweg 44, 46, en 48

 • Gemeenschapspolderweg 44, 46, en 48

 • Willem de Merodestraat 88

 • C.J. van Houtenlaan 36

 • C.J. van Houtenlaan 36

 • Diverse lokaties binnen de bebouwde kom (openbare ruimte)

 • Waarschapsstraat 65

 • Pampuslaan 188

 • Lange Muiderweg 4

 • Roskamstraat 16

 • Nieuwstraat 41 (rijksmonument)

 • Nijverheidslaan 17

 • C.J. van Houtenlaan 36

 • Lange Muiderweg 518s

 • Singel 105

 • Oudegracht 65

 • Gildemeestersweg 6 (rectificatie Weespernieuws 03 december 2015)

 • Flevolaan 11

 • Bloemendalerweg 30

 • Aetveldselaan 21

 • Weesp-Noord, Schildersbuurt

 • Meidoornlaan 421

 • Bolwerk 39

 • C.J. van Houtenlaan 36

 • Diverse locaties in Weesp (openbare ruimte)

 • Hogewey, winkelcentrum

 • C.J. van Houtenlaan 36

 • Slijkstraat 1

 • Flevolaan 25

 • Pampuslaan 68

 • E. du Perronstraat 42

 • Achteromstraat 52

 • Pampuslaan 59

 • Pampuslaan 139

 • Gemeenschapspolderweg 827

 • Bekendmaking Verordening re-integratie Weesp 2015 en de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Weesp 2015

 • Openingstijden feestdagen

 • Geef inbrekers geen kans

 • Werkzaamheden fietstunnel Weesp

 • Agenda Gemeente Weesp

 • Hoe steek je vuurwerk veilig af?

 • Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

 • Vacature gemeente Weesp

 • Collegespreekuur op dinsdag 12 januari 2016

 • Verordeningen en besluiten over belastingen ter inzage

 • Pampuslaan 188

 • Vincent van Goghstraat/ Frans Halsstraat

 • Frans Halsstraat/ Vincent van Goghstraat

 • Lange Muiderweg 4

 • Horn 767s

 • Weesperweg 5

 • Rectificatie gewijzigde openingstijden Kerst en Nieuwjaar

 • Informatieavond herinrichting Schildersbuurt 14 januari 2016

 • Vacature gemeente Weesp

 • Fotowedstrijd Weesp 2016

 • Veilige feestdagen! 10 handige tips

 • Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

 • Bekendmaking straatnamen*

 • Vaststellen van de woonplaatsnaam Weesp i.v.m. grenscorrectie (woonplaatsbesluit)*

 • Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Reconstructie N236 traject km 7,0 – km 11,0’ in Weesp

 • Verordeningen en besluiten over belastingen

 • Einde overgangsrecht begeleiding en dagbesteding (Wmo)

 • Cirurgijnsweg 114

 • Spoorwerkzaamheden ProRail

 • Het college belicht

 • Agenda Gemeente Weesp

 • Fotowedstrijd Weesp 2016

 • Commissie AZ

 • Commissie WZ

 • Oudegracht 65

 • Duidelijke regels en tarieven voor pgb

 • Het college belicht…

 • Collegespreekuur op dinsdag 8 december 2015

 • Agenda Gemeente Weesp

 • Prinses Beatrixlaan 40

 • Landscronerlaan 2

 • Herengracht 35

 • Sportparklaan 29

 • C.J. van Houtenlaan 36 (gebouw WND)

 • Dammerweg 1d

 • C.J. van Houtenlaan 36

 • Ravelijn 5

 • Aquamarin nabij 124s

 • Aart van der Leeuwstraat 31

 • Utrechtseweg 8

 • Gildemeestersweg 6

 • Slijkstraat 43

 • Slijkstraat 43

 • Kerstmarkt op 12 december 2015

 • Bestuursdwang aanhanger

 • Weesperweg 5

 • Achtergracht 11a

 • J.H. Leopoldhof 3

 • Mr. J.C. Buhrmanlaan 95

 • M. Dottingalaan 176

 • Leeuwenveldseweg 21

 • Agenda Gemeente Weesp

 • Avondje weg? Licht aan en deur op slot!!

 • Het college belicht…

 • Collegespreekuur op dinsdag 8 december 2015

 • Wijziging bereikbaarheid Versa Welzijn

 • Vacatures gemeente Weesp

 • Gemeenteraadsvergadering

 • Gladheidbestrijding in Weesp

 • Mantelzorger, meldt u aan!

 • Informatieavond: tips ter voorkoming van woninginbraak

 • Het college belicht…

 • Agenda Gemeente Weesp

 • Twintig nieuwe bomen op geluidswal Aetsveld in Weesp

 • Belastingen SWW van start op nieuwe werklocatie in Loosdrecht

 • Aart van der Leeuwstraat/ E du Perronstraat

 • Gildemeestersweg 6

 • Leeuwenveldseweg 18a

 • Utrechtseweg 8

 • Lange Muiderweg 30

 • Spotparklaan 135

 • Dammerweg 3

 • Bloemendalerpolder

 • Flevolaan 17

 • Basisschoolleerlingen in regio krijgen voorlichting over vuurwerk

 • Donkere dagen offensief

 • Het College belicht

 • Agenda Gemeente Weesp

 • Commissie SOB

 • Commissie AZ

 • Commissie WZ

 • Bloemendalerweg 45

 • J.A. Fijnvandraatlaan 7

 • Aquamarin nabij 124s

 • Achteromstraat 33

 • Landscronerlaan 4, 6, 8 en 10

 • Mr. P.J. Troelstralaan 11

 • Gildemeestersweg t.o. nr. 15

 • Jan Prinsstraat t.h.v. nr.66

 • Mr. C. Kooimancentrum t.h.v. nr.1

 • Dr.J. Th. de Visserlaan, t.h.v. nr. 1

 • Lakenkopersweg t.h.v. nr. 48

 • Hugo de Grootlaan 30

 • Dammerweg 5c

 • Slijkstraat 52

 • Brouwershof en Mouterspad (diverse locaties)

 • Plataanlaan t.h.v. nr.28

 • J. Slauwerhofstraat t.h.v. nr. 12

 • Bastionweg t.h.v. nr.29

 • Groeneweg, t.h.v. nr. 20

 • Herenstraat t.h.v. nr. 3

 • verhuizing belastingen

 • Verlengen rijbewijs

 • PuberOuderCafé over pubers en grenzen stellen

 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Amstellandlaan 84/Flevolaan 4

 • Bekendmaking Wet Geluidshinder Amstellandlaanlaan 84/Flevolaan 4

 • Mr. J.C. Buhrmanlaan 95

 • Mr. J.C. Buhrmanlaan 89

 • Mr. P.J. Troelstralaan 11

 • Lange Muiderweg 518

 • C.J. van Houtenlaan 36

 • 's Gravelandseweg 19a

 • Lage Klompweg 877s

 • Kastanjelaan 3 t/m 63

 • Dammerweg 5c

 • intocht sinterklaas op 14 november 2015

 • Hogewey, winkelcentrum

 • Aetveldselaan 6

 • Blauwschildershof 59

 • J.H Leopoldhof 21

 • M. Dottingalaan 176

 • Slijkstraat 52

 • Ossenmarkt 41

 • C.J. van Houtenlaan 36 (gebouw WOA)

 • Roskamstraat 1

 • Stationsplein 30

 • Nieuwstad 28

 • Aanleg rotonde Leeuwenveldseweg

 • Mantelzorgwaardering

 • PuberOuderCafé over pubers en grenzen stellen

 • Het College belicht

 • Gemeenteraadsvergadering 5 november 2015

 • Collegespreekuur op dinsdag 10 november 2015

 • Tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. de Sinterklaasintocht Weesp 2015

 • Agenda Gemeente Weesp

 • Subsidie gemeentelijk monument

 • Vrijwilligers gezocht voor de Hogeweyk

 • Sociale kaart

 • Uil Lageweyselaan tijdelijk ‘gevlogen’

 • Het college belicht……..

 • Collegespreekuur op dinsdag 10 november 2015

 • Agenda Gemeente Weesp

 • Gezocht…leden Adviesraad

 • Utrechtseweg 45

 • Waarschapsstraat 134

 • Sportparklaan 165

 • Inspraakprocedure: wijziging inzameling huishoudelijk afval

 • Bloemendalerpolder

 • Hogewey, winkelcentrum

 • Loes van Marlestraat 41

 • Dammerweg 1

 • Achteromstraat 33

 • Bastionweg 29

 • Gildemeesterweg, tegenover nr.15

 • Groeneweg, tegenover nr. 20

 • Mr. C. Kooimancentrum 1

 • Hugo de Grootlaan 30, nabij Oversingel

 • Jan Prinsstraat 66

 • Herenstraat 3

 • Dr.J. Th. de Visserlaan, nabij nr. 1 en nr. 48

 • Lakenkopersweg 48

 • Plataanlaan 28

 • J. Slauwerhofstraat 12

 • Herensingel 83

 • Aetveldselaan 1

 • Utrechtseweg 110

 • Mr. C. Kooimancentrum 17a

 • Kostverlorenstraat-Amstellandlaan

 • Sportparklaan 165

 • Tijdelijk geen spoedpaspoorten en ID-bewijzen

 • Zaterdag 24 oktober Nacht van de Nacht

  Lichtvervuiling heeft verstrekkende gevolgen voor mens en dier. Wist u bijvoorbeeld dat een kerktoren met vijf schijnwerpers jaarlijks 700 euro aan energie kost? En dat een gemiddelde gemeente jaarlijks duizenden euro’s verspilt aan decoratieve verlichting van panden en pleinen? In heel Nederland gaan jaarlijks miljoenen euro’s verloren in de duisternis. Het valt daarnaast niet uit te sluiten dat buitenverlichting, in combinatie met stressfactoren in de leefomgeving, op den duur leidt tot aantasting van de gezondheid.

  Tijdens de Nacht van de Nacht op 24 oktober a.s. doen bedrijven en gemeenten het licht uit. Bedrijven in heel Noord-Holland laten in de Nacht van de Nacht zien dat ze bewust met verlichting en energie omgaan. Bedrijven als TATA Steel en de Green Business Club aan de Zuidas doen mee. U kunt uw u kunt uw betrokkenheid bij de kwaliteit van de leefomgeving tonen. Ook de gemeente Weesp draagt bij. Aanstaand weekend is er geen verlichting in de panden van de gemeente, de kerktoren en de bruggen.

  Meer informatie op www.nachtvandenacht.nl

 • Mantelzorgwaardering

 • Het college belicht……..

 • Agenda Gemeente Weesp

 • Commissievergadering AZ

 • Agenda gemeenteraad

 • Gezocht…leden Adviesraad

 • Lage Klompweg 869s

 • Dammerweg 5b

 • Lage Klompweg 25

 • C.J. van Houtenlaan 36 (gebouw WNC)

 • Korte Muiderweg (t.h.v. de begraafplaats) en pompstation (Leeuwenveldseweg)

 • Molenpad 19

 • WEESPERKEI een buurtinitiatief op maat

 • Agenda Gemeente Weesp

 • Agenda commissievergaderingen SOB

 • Agenda commissievergadering AZ

 • Commissie WZ

 • Weekendafsluiting Provincialeweg (N236)

 • Collegespreekuur op dinsdag 13 oktober 2015

 • Dammerweg 3

 • Korte Stammerdijk 23

 • Nijverheidslaan 17

 • Geweld in huiselijke kring

 • Week van de Palliatieve Zorg 12 t/m 16 oktober 2015

 • Het college belicht……..

 • Gezocht………… Leden Adviesraad

 • Weesp in actie voor Vluchtelingen

 • Leeuwenveld 3, fase 1 (bouwnummer 12 t/m 15)

 • Rembrandt van Rijnstraat 97

 • Keulsevaartstraat 365

 • Pampuslaan 188

 • Oudegracht 65

 • Lange Muiderweg 551

 • Rembrandt van Rijnstraat 115

 • Bloemendalerpolder

 • Zuiderzeelaan (nabij nr. 83)

 • C.J. van Houtenlaan 36

 • Leeuwenveldseweg 21

 • Belangrijke WMO informatie over PGB en Wmo

 • Vind jij fotograferen leuk? Doe mee aan de kinderfotowedstrijd!

 • Het college belicht……..

 • Voor elkaar in Weesp

 • Agenda gemeente Weesp

 • Vacature gemeente Weesp

 • Buurtpanels: initiatief in de wijk

 • Informatiebijeenkomst woensdag 7 oktober 2015:

 • Museum Weesp tijdelijk dicht

 • Collegespreekuur op dinsdag 13 oktober 2015

 • Buurt knapt Sinnigvelderplantsoen op

 • Spotparklaan Vechtoever ('s-Gravelandseweg 3c)

 • Waarschapsstraat 23

 • Waarschapsstraat 25

 • courtine 2

 • Aetsveld: tussen Blijwater/Aetsveldseweg

 • benefietdiner bastions De Rozenboom

 • Nieuwstad 58

 • Nieuwstad 58

 • Nieuwstad 22

 • Open dag: zorgeloos wonen Vivium Oversingel

 • Vervanging kunstgras speeltuin Waarschapsstraat

 • Tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m. benefietevenement ‘t Hoofdgerecht

 • Wecycle mee…..

 • Weekendafsluiting Provincialeweg (N236) tussen Loosdrechtdreef en kruising Driemond/Gein

 • Het college belicht……..

 • Voor elkaar in Weesp

 • We doen het voor elkaar!

 • Agenda Gemeenteraad

 • Museum Weesp zoekt nieuwe vrijwilligers

 • Terugblik Monumentendag 2015

 • Verwendag voor vrouwen met kanker

 • Flevolaan 4

 • Lange Muiderweg 30

 • Nabij Dammerweg 1d

 • Nieuwstraat 36

 • Nieuwstad 30

 • courtine 2

 • Utrechtseweg 110 (begraafplaats Carspelhof)

 • Bolwerk 39

 • Brouwershof en Mouterspad (diverse locaties)

 • Meidoornlaan 213

 • Keulsevaartstraat 101-667

 • Kreugerlaan 1

 • Dammerweg 1d

 • Horn

 • Lage Klompweg

 • Blauwschildershof 1

 • Wandelen en rennen voor Alzheimer

 • Lezing over gedragsverandering bij mensen met dementie

 • Het college belicht…

 • Presentatie dementia-App

  Afgelopen donderdag werd in het Alzheimer-café de dementia-App gedemonstreerd. De dementia-App is een digitaal hulpmiddel waarmee een mantelzorger en iemand met dementie op afstand contact met elkaar kunnen houden. Met de dementia-App kunnen mantelzorgers onder andere op afstand de agenda van de gebruiker bijhouden. Ook is het mogelijk om, ter plekke of op afstand, samen een fotoalbum met dierbare herinneringen door te bladeren.

  Ontwikkeld door mantelzorgers

  De app is ontwikkeld door de broers Harm en Pieter Hasenaar. Hun moeder is één van de 250.000 mensen in Nederland die aan dementie lijdt. Pieter Hasenaar presenteerde de app en vertelde: “Mijn moeder liep bijna dagelijks met de groene bak naar de straat en mijn vader plakte overal kleine briefjes op om haar te helpen. Mijn broer en ik zijn toen samen gaan kijken of dat niet anders kan.”

  Niet alleen voor ervaren tabletgebruikers

  Veel toehoorders maken helemaal nog geen gebruik van een tablet en vroegen zich af hoe dat dan allemaal moet. Pieter Hasenaar: “Het mooie aan de Dementia-App is dat de gebruiker in principe helemaal niet hoeft te weten hoe een tablet werkt. Alles is door de mantelzorger vooraf in te stellen.”

  Gemeente Weesp stelt app beschikbaar

  De gemeente Weesp stelt de app voor één jaar beschikbaar voor haar inwoners. Daarna kost de app € 10,00 per stuk per jaar. Er is een app nodig voor de gebruiker en één voor de mantelzorger. De app is enkel beschikbaar voor een tablet (zowel Apple als Android) en niet voor de smartphone. Inwoners die de app willen gebruiken, kunnen bij de balie van het stadhuis de app afhalen.

  De eerste app werd in het Alzheimer-café uitgereikt door wethouder Heijstee aan de heer en mevrouw Masereeuw.

      

 • Het college belicht….

  De zomer is weer voorbij. Alle festiviteiten deze zomer waren een groot succes. Ook in het najaar is er weer genoeg te doen in Weesp! Cultureel, maar ook op economisch gebied is er veel gaande.

  Zo ben ik pas geleden op een bedrijfsbezoek geweest bij Altacel, een prachtig bedrijf op industrieterrein Noord. Wist u dat zij samen met de Universiteit van Valencia een innovatief concept bedenken om restafval te hergebruiken? Ik zeg: wereldnieuws als dit lukt. Zomaar bij ons in Weesp!

  En er zijn veel meer bedrijven in Weesp die zeer innovatief bezig zijn. Hier mogen, nee moeten, wij heel trots op zijn als gemeente Weesp. Ook dit is citymarketing!

  Ik wil dan ook heel graag op korte termijn met een aantal ondernemers om de tafel zitten en bespreken wat het economisch profiel van Weesp nu eigenlijk is. Weesp is veel meer dan een mooie stad aan de Vecht, waar toeristen graag naar toegaan. Ik wil deze gesprekken voeren, niet om een dik beleidsstuk te schrijven, maar om heel concreet af te spreken wat gedaan moet worden om de economie verder te versterken. Dit is ook heel goed voor de werkgelegenheid in Weesp. Zo kunnen wij proberen mensen aan het werk te houden en te helpen. Ook in de regio liggen op dit vlak kansen en mogelijkheden.

  Ondernemers zijn, zoals gezegd, zeer innovatief bezig. Ze werken keihard, zijn gemotiveerd en denken hierbij niet alleen aan het eigen bedrijf maar ook aan de samenleving van Weesp. Ik heb er zo’n zin in om hieraan een bijdrage te leveren!

  Herman Tuning, Wethouder

 • Agenda gemeente Weesp

 • Agenda Commissie SOB

 • Agenda Commissie WZ

 • Agenda Commissie AZ

 • Aanwijsbesluit verordening parkeerbelastingen 2015

 • Spreekuur rijbewijskeuring

 • Voor elkaar in Weesp

 • Ravelijn 5

 • Meidoornlaan 613

 • Waarschapsstraat 23

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

  het realiseren van een muurdoorbraak

  datum ontvangst: 25 augustus 2015

  Ter inzage

  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen

  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

 • Waarschapsstraat 25

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

  het realiseren van een muurdoorbraak

  datum ontvangst: 25 augustus 2015

  Ter inzage

  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen

  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

 • Ossenmarkt 41

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

  het plaatsen van een dakraam

  datum ontvangst: 26 augustus 2015

  Ter inzage

  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen

  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

 • C.J. van Houtenlaan 36

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

  het gedeeltelijk slopen en verbouwen van het monument (gebouw WOA)

  datum ontvangst: 27 augustus 2015

  Ter inzage

  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen

  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

 • Blijwaterpad/Aetveldseweg

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

  het vervangen van de houten voetgangersbrug

  datum ontvangst: 27 augustus 2015

  Ter inzage

  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen

  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

 • C.J. van Houtenlaan 36

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

  het slopen van gebouw WNW-1 (inclusief WTJ-65 WTK en WTR-11)

  datum ontvangst: 24 augustus 2015

  Ter inzage

  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen

  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

 • Achteromstraat 6

  De Burgemeester van Weesp heeft een drank- en horecavergunning verleend aan:

  de Bloom Kitchen Bar

  Het hiervoor genoemde besluit kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Bezwaar

  Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit (dit is bij verzonden besluiten de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een bezwaarschrift toezenden aan de Burgemeester van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

  Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

  De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank. De kosten van het griffierecht kunt u eveneens opvragen bij de griffie van de rechtbank.

 • Achteromstraat 6

  De Burgemeester van Weesp heeft een exploitatievergunning verleend aan:

  Bloom Kitchen Bar

  Het hiervoor genoemde besluit kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Bezwaar

  Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit (dit is bij verzonden besluiten de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een bezwaarschrift toezenden aan de Burgemeester van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

  Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

  De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank. De kosten van het griffierecht kunt u eveneens opvragen bij de griffie van de rechtbank.

 • Het college belicht….

 • Opening fototentoonstelling “Uitd(r)agen” in Museum Weesp

 • WhatsApp buurtpreventiegroepen

 • Rondleiding “Beestjes en zo op de Schansen” 4 september 2015

 • Collegespreekuur op dinsdag 8 september 2015

 • Agenda gemeente Weesp

 • Dementia-App voor dementerende én mantelzorger

 • Stagedag wethouder Tuning bij de OFGV

 • Correctie tijdstip wandelgroep voor ouderen met beginnende geheugenproblemen

 • Rioolreiniging en -inspectie 2015

 • Dammerweg 5c

 • Rembrandt van Rijnstraat 115

 • Lageweijselaan, tegenover nr. 23 - 47

 • G.H. Breitnerstraat 10

 • Leeuwenveldseweg, t.h.v. de spoorbrug

 • Herensingel, tegenover 9a

 • G.J. Wiefferingdreef, achter Bolwerk 49

 • Keulsevaartstraat, tegenover nr. 27

 • Bolwerk, nabij speelterrein

 • Blauwschildershof, nabij parkeerterrein

 • Bastionweg 15

 • Waarschapsstraat 15 - 33

 • Korte Muiderweg, t.h.v. 25 - 49

 • Aetveldselaan 1

 • M. Dottingalaan 176

 • Slijkstraat 52

 • Dammerweg 5c

 • Binnenveer 9

 • Slijkstraat 8

 • Sluis en Bruggenfeest 2015

 • Slijkstraat 8

 • Bolwerk

 • Ossenmarkt 39

 • Pampuslaan 188

 • Jozef Israëlstraat 1

 • Meidoornlaan 517

 • Rembrandt van Rijnstraat 55

 • Pampuslaan 188

 • Bloemendalerpolder

 • Zuiderzeelaan (nabij nr 83)

 • Nieuwstad 146

 • Roskamstraat 1

 • Uitermeer (Fort Uitermeer)

 • Groeneweg 5

 • E. du Perronstraat 34

 • Zuiderzeelaan (nabij nr 83)

 • Hogeweyselaan 209

 • Dammerweg 950s

 • Slijkstraat 20

 • Horn 790

 • Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Bedrijventerreinen Weesp

 • Fototentoonstelling “Uitd(r)agen” in museum Weesp

 • Hebben jongeren in Weesp het LEF om FRIS te blijven?

 • Collegespreekuur op dinsdag 8 september 2015

 • Het college belicht….

 • Wandelgroep voor ouderen met beginnende geheugenproblemen

 • Dementia-App in de gemeente Weesp

 • CycloMedia maakt foto’s in Weesp

 • Verstrekkingen uit de Basisregistratie persoonsgegevens (art. 3.21 wet BRP)

 • Amstellandlaan 84

 • Diepenbroickpark 4

 • C.J. van Houtenlaan 36 (gebouw WNC)

 • C.J. van Houtenlaan 36 (gebouw WNC)

 • Meidoornlaan 829

 • Bastionweg 117

 • Slijkstraat 20

 • Lobbrich Boudgerslaan 5

 • Pampuslaan 161

 • IJsselmeerlaan 5

 • Nijverheidslaan 36

 • Van Houtenindustriepark 22b

 • Achtergracht 64

 • Korte Muiderweg 57b

 • Achteromstraat 6

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

  het plaatsen van een reclame uiting

  datum ontvangst: 16 juli 2015

  Ter inzage

  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen

  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

 • P.J. Troelstralaan 19

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

  het plaatsen van een logo en een luidklok in een klokkenstoel

  datum ontvangst: 17 juli 2015

  Ter inzage

  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen

  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

 • Slijkstraat 23

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

  het realiseren van een dakterras

  datum ontvangst: 17 juli 2015

  Ter inzage

  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen

  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

 • Blokland 3

 • Nieuwstad 30

 • Dammerweg 1d

 • Herengracht 7

 • Herengracht 35

 • Willem de Mérodestraat 18 & 25

 • Dementia-App in de gemeente Weesp

 • Wikipedia fotowedstrijd Wiki Loves Monuments 2015 van start

 • Het college belicht….

 • Voeren van stadsvogels slecht voor dier en omgeving

 • Nieuwe stadsbankjes in centrum van Weesp

 • Afvalinzameling in het centrum

 • Wabo, reguliere procedure, beschikking van rechtswege

 • Verkeersbesluit: verkeersmaatregelen t.b.v. de biologische markt

 • Verkeersbesluit: verlagen van de snelheid van 70 km/h naar 50 km/h op de Leeuwenveldseweg en het verwijzen van de bromfietser op de Leeuwenveldseweg van het fietspad naar de rijbaan

 • Tijdelijk ontheffing

 • Slijkstraat 52

 • Kreugerlaan (nabij nr. 2)

 • Flevolaan 17

 • Herensingel 83

 • Herensingel 180

 • Lage Kompweg

 • Horn

 • Achtergracht 134

 • Kapelsteeg 2a

 • E. du Perronstraat 34

 • Slijkstraat 53

 • Blomstraat 5

 • Talmastraat 22

 • De gemeente belicht…..

 • Openingstijden Wmo-loket gewijzigd van maandag 3 augustus tot dinsdag 1 september

 • Museum Weesp ontvangt bijzondere verzameling van Van Houten

 • Activiteitenoverzicht senioren zomer 2015

 • Zomerprogramma Vivium (Oversingel en De Hogeweyk)

 • De gemeente belicht…monumenten gek?

 • Start met zandophoging Bloemendalerpolder: informatiebijeenkomst woensdag 19 augustus

 • Weesper monumenten straks voor iedereen duidelijk herkenbaar

 • De gemeente belicht…trouwen of een geregistreerd partnerschap in Weesp

 • Koninklijke Onderscheiding aanvragen?

 • Handhaven in Weesp

 • Onderhoudswerkzaamheden aan asfalt Aetsveldseweg

 • Informatiebeveiliging persoonsgegevens

 • Tijdelijke verkeerskundige maatregelen Lange Vechtbrug

 • Verkeerskundige maatregelen Sluis- en Bruggenfeest 2015

 • Verkeerskundige maatregelen Triatlon 2015

 • E. du Perronstraat 42

 • Oudegracht 65

 • Stationsplein 30

 • C.J. van Houtenlaan 36

 • Blauwschildershof 1

 • C.J. van Houtenlaan 36

 • Nieuwstraat 26

 • Blokland 3

 • Slijkstraat 10

 • Ossenmarkt 39

 • Nieuwstad 30

 • De gemeente belicht….. Peter van Bragt, brugwachter in Weesp

 • Kom in actie als je geweld vermoedt. Dit was echt de laatste klap…

 • Bruggen (bediening)

 • Nota Grondbeleid Gemeente Weesp 2015

 • Bastionweg 117

 • Zuiderzeelaan (nabij nr 83)

 • Dammerweg 1d

 • Lange Muiderweg 541s

 • Lange Muiderweg 30

 • Lange Muiderweg 30

 • Dammerweg 9

 • Dammerweg 3

 • Flevolaan 5

 • Bastionweg 111

 • Oudegracht 1B

 • Een slimme bewoner geeft inbrekers geen kans!

 • De re-integratieverordening: Meedoen in Weesp

 • Stimuleringsfonds gevels en voorterreinen bedrijventerrein Noord

 • Klachtbehandeling in 2014

 • Gedeelte Utrechtseweg ingericht als 30 km/uur-gebied

 • Leeuwenveldseweg (nabij Benzinestation)

 • Bastionweg 111

 • Dammerweg 9

 • Slijkstraat 18

 • Stationsweg t.o. nr. 13

 • Leeuwenveldsweg (nabij Benzinestation)

 • Slijkstraat 53

 • Afschieten kanon fort Ossenmarkt op 18 juli 2015

 • Stichting Triatlon Weesp

 • Singel/ hoek C.J. van Houtenlaan

 • Achtergracht 134

 • Nieuwstraat 36

 • Slijkstraat 10

 • Slijkstraat 4

 • Sportparklaan 201-207

 • Sportparklaan 97

 • Slijkstraat 7

 • Johannes Vermeerstraat 7

 • Willem de Merodestraat 53

 • Kapelsteeg 2a

 • Achtergracht 33

 • Roskamstraat 23

 • Nijverheidslaan 16b

 • Uitermeersluis nabij Kreugerlaan 1

 • Nieuwstad 30

 • Slijkstraat 4

 • Waardijnstraat 18

 • Utrechtseweg 10

 • Achtergracht 33

 • 's-Gravelandseweg 3

 • 's-Gravelandseweg 3

 • Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015

 • Anterieure overeenkomst “Herontwikkeling kantoorgebouw hoek Flevolaan/ Amstellandlaan”

 • Even voorstellen: ….

 • Van veenlandschap tot industriestad

 • Activiteitenoverzicht senioren – zomer 2015

 • Horn 790s

 • Groeneweg 5

 • Lange Muiderweg 551s

 • Nieuwstad 146

 • Nieuwstraat 26

 • Roskamstraat 1

 • Bloemendalerpolder

 • Slijkstraat 20

 • Binnenveer 9

 • Hogeweyselaan 145

 • Achteromstraat 6

 • Dammerweg 942s

 • Prinses Beatrixlaan 33

 • Jan Prinsstraat 45-95 (achter), t.h.v. nr. 49

 • Achtergracht 64 (nieuwe locatie Albert Heijn)

 • Het college belicht…

 • Geef insluipers geen kans

 • Prijsuitreiking winnaars “mooiste hut” Nacht zonder Mama

 • Agenda Gemeente Weesp

 • Doe mee aan Burendag

 • Koninklijke Onderscheiding aanvragen? Dit kan nog tot 1 september 2015

 • Stimuleringsfonds gevels en voorterreinen bedrijventerrein Noord

 • Agenda gemeenteraad

 • Jan Prinsstraat 45-95 (achter), t.h.v. nr. 49

 • Lage Klompweg

 • Horn

 • E. du Perronstraat 34

 • Achteromstraat 6

 • Achtergracht, nabij 132 en 134

 • Nijverheidslaan 16b

 • Molenpad 19

 • Dammerweg 3

 • Dr. Scheapmanstraat 5

 • Stationsweg (tegenover nr. 13)

 • Uitermeer (terrein Fort Uitermeer)

 • Blomstraat 7

 • Stationsweg 7

 • Korte Muiderweg 2a

 • Het college belicht…..

 • Geen spreekuur ‘MEE’ op 25 juni

 • Huisartsen en gemeente ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

 • Agenda Gemeente Weesp

 • Per 1 juli plastic, blik en drankenkartons samen in één zak

 • Agenda van de commissie AZ van woensdag 24 juni 2015

 • Agenda van de commissie WZ van donderdag 25 juni 2015

 • Bloemendalerpolder

 • Slijkstraat 4

 • Nieuwstad 28

 • Dammerweg 950s

 • Dammerweg 3

 • Oudegracht 37

 • Utrechtseweg t.h.v. nr. 44

 • "Weesp Gastvrij"/ "Lapjesdag" 27 en 28 juni 2015

 • E-magazine (jeugd)hulp, zorg en werk

 • Geweld in huiselijke kring

 • Het college belicht…..

 • Agenda Gemeente Weesp

 • Scholieren schilderen bankjes

 • Bijeenkomst mantelzorg

 • Puberoudercafé

 • Agenda van de commissie SOB van dinsdag 23 juni 2015

 • Agenda van de commissie AZ van woensdag 24 juni 2015

 • Agenda van de commissie WZ van donderdag 25 juni 2015

 • Gooi en Vechtstreek start met inzameling taxus voor kankermedicatie

 • Jaarrekening ter inzage

 • Geen spreekuur ‘MEE’ op 25 juni

 • Bekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Stedelijk Gebied Weesp

 • De gemeente belicht.....

 • Uitnodiging informatieavond stationsgebied

 • Informatiebijeenkomst werkzaamheden A1/A6 donderdag 17 juni

 • De gemeentegids gemeente Weesp 2015-2016

 • Agenda Gemeente Weesp

 • Bijeenkomst mantelzorg

 • Gemeente verwijderd tweetal onveilige speeltoestellen

 • Evenementenbeleid ter inzage

 • Nieuwe regels en leden voor de rekenkamercommissie

 • Lobbrich Boudgerslaan 5

 • Oudegracht 1a/b

 • Blomstraat 7

 • Utrechtseweg t.h.v. Utrechtseweg 44

 • Flevolaan 5

 • Aart van der Leeuwstraat 5

 • Rembrandt van Rijnstraat 11

 • Roskamstraat 23

 • Nieuwstraat 26

 • Utrechtseweg 112a

 • Aetveldseweg (kadastraal perceel G1283)

 • 's-Gravelandseweg 24

 • Uitermeersluis, nabij Kreugerlaan 1

 • Utrechtseweg 10

 • Dammerweg 942s

 • 's-Gravelandseweg 31a

 • Amstellandlaan 84 / Flevolaan 4

 • Nijverheidslaan 16b

 • Hoogstraat 48a

 • Jan Prinsstraat 9, 11, 13 en 15

 • Jan Tooropstraat 35

 • Slijkstraat 18

 • Lange Muiderweg 535s

 • Leeuwerikstraat 5

 • Nieuwstad 12

 • Verordening leges

 • Lakenkopersweg 72 & 172

 • Slijkstraat 20

 • Binnenveer 2

 • Kostverlorenstraat 42

 • Vanaf 1 juni 2015 wijzigen de openingstijden van het Wmo-loket

 • Over jeugdhulp, zorg en welzijn. Veelgestelde vragen èn antwoorden

 • De gemeentegids gemeente Weesp 2015-2016

 • Het college belicht…

 • Ouder van een puber? Kom dan naar het PuberOuderCafé!

 • Kapelsteeg 2a

 • Waardijnstraat 18

 • Bolwerk 39

 • Plataanlaan 22

 • 's-Gravelandseweg 3b

 • Prinses Beatrixlaan 33

 • Dammerweg 9

 • Wijziging Gemeenschappelijke regeling OFGV (Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek)

 • Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan Bloemendalerpolder Gemeente Muiden en Weesp

 • BEKENDMAKING WET GELUIDHINDER

 • Sociale kaart helpt bij vinden van hulp in de buurt

 • Het college belicht…

 • Nieuwe inwoners maken kennis met de gemeente

 • Ouder van een puber? Kom dan naar het PuberOuderCafé!

 • Scheidingsstations GAD op 6 juni om 15.00 uur dicht

 • Uitnodiging informatieavond stationsgebied

 • Informatiebijeenkomst werkzaamheden A1/A6 donderdag 17 juni

 • Agenda gemeente Weesp

 • Utrechtseweg nabij nr. 671s

 • Herensingel 97

 • Hoogstraat 51

 • Sint Anthoniestraat 1

 • Lakenkopersweg 56

 • Cleas Dellsteeg 14

 • Amstellandlaan/Lageweyselaan

 • Dr A. Kuyperlaan

 • Het college belicht…

 • De gemeentegids gemeente Weesp 2015-2016

 • Ouder van een puber? Kom dan naar het PuberOuderCafé!

 • Dammerweg 5b/c

 • Reconstructie N236

 • reconstructie Gooilandseweg N236

 • Stedebouwkundige kaders herontwikkeling H. Laurentiuskerk

 • Lange Muiderweg 504s

 • Stationsweg 7

 • Lakenkopersweg 52

 • Korte Muiderweg 2a

 • Nieuwstad 30

 • Rembrandt van Rijnstraat 39

 • Utrechtseweg 16

 • Buitenveer 10-12

 • Bloemendalerweg 51

 • Herensingel 17

 • Lobbrich Boutgerslaan 69

 • Pampuslaan 168

 • jaarverslag Toezicht- & Milieutaken 2014

 • 's-Gravelandseweg 6

 • Gooilandseweg 12

 • Flevolaan 50

 • E. du Perronstraat 28

 • Bloemendalerweg 42

 • SVB informeert Pgb-budgethouders over maatregelen trekkingsrecht

 • Het college belicht…

 • Nieuwe website gemeente Weesp

 • Agenda Commissievergadering SOB

 • Agenda Commissievergadering AZ

 • Agenda Commissievergadering WZ

 • Het college belicht…

 • Gewijzigde openingstijden

 • Nieuwe regelingen voor minima en werkzoekenden

 • Stedebouwkundige kaders herontwikkeling H. Laurentiuskerk

 • Stationsweg t.o. nr. 13

 • Uitermeer 1 (Fort Uitermeer)

 • Lange Muiderweg 541s

 • Korendragershof 5 & 105

 • J.H. Leopoldhof 51

 • Nijverheidslaan 15-17

 • Slijkstraat 18

 • Bloemendalerpolder (nabij Leeuwenveldseweg)

 • Bloemendalerpolder (nabij Leeuwenveldseweg)

 • Het college belicht…

 • Lintjesregen in Weesp: vier Koninklijke onderscheidingen

 • Speeddate succesvol

 • Agenda Gemeente Weesp

 • Collegespreekuur op dinsdag 12 mei 2015

 • Gewijzigde openingstijden

 • Achtergracht 33

 • Utrechtseweg 671s

 • Herensingel 97

 • 's Gravelandseweg 3b

 • Korendragershof 102

 • Nieuwstad 52

 • C.J. van Houtenlaan 36

 • Aetveldseweg 4a

 • Ossenmarkt 32

 • Ossenmarkt 40 (Bakkerschans)

 • Hoogstraat 25

 • Circus Aetveldselaan

 • 's Gravelandseweg 6

 • Singel 83

 • Hogeweyselaan 209

 • Nieuwstraat 26

 • Slijkstraat 18

 • Lakenkopersweg 56

 • Aetveldseweg (perceel G1283)

 • Roskamstraat 23

 • Oudegracht 37

 • Lage Klompweg 21

 • Talmastraat 12

 • Jan Tooropstraat 67

 • Achtergracht 64

 • Aetveldseweg 4a

 • Horn 5

 • Buitenveer 14

 • Vechtloop 28 juni 2015

 • Bevrijdingsfeest 05 mei 2015

 • In gesprek met de gemeente over uw zorg of ondersteuning Het keukentafelgesprek

 • Het college belicht…

 • Nieuwsgierige werkgevers gezocht

 • Agenda Gemeente Weesp

 • Gewijzigde ophaaldag in verband met Koningsdag

 • Vlaginstructie

 • Gewijzigde openingstijden

 • Ossenmarkt 32

 • Ossenmarkt 40 (Bakkerschans)

 • Utrechtseweg 112a

 • Utrechtseweg 16

 • Lage Klompweg 10

 • Utrechtseweg 112a

 • Korte Muiderweg 57b

 • Herengracht 3

 • Diepenbroickpark 41

 • Hogeweyselaan 175

 • Hoogstraat 25

 • Achteromstraat 8

 • "De nacht van Weesp" 09 mei 2015

 • Kermis Aetveldselaan van 23 april t/m 27 april 2015

 • Fort terrein Uitermeer

 • Achteromstraat 8

 • Achteromstraat 8

 • Het college belicht…

 • OV-poortjes station Weesp binnenkort in gebruik

 • Uitbetaling Persoonsgebonden Budget (PGB)

 • Nieuwsgierige werkgevers gezocht

 • Agenda Gemeente Weesp

 • Gewijzigde ophaaldag in verband met Koningsdag

 • Het college belicht…

 • Geweld in huiselijke kring. Een Veilig Thuis, daar maak je je toch sterk voor?

 • Resultaat vangactie verwilderde katten

 • Collegespreekuur op dinsdag 14 april 2015

 • Buitenspeeldag 2015

 • koningsdag 27 april 2015

 • Herengracht 2

 • Gildemeestersweg 2

 • Kostverlorenstraat 931

 • Stationsweg 17a

 • Binnenveer 2, gemeentelijk monument

 • Prinses Beatrixlaan 33

 • Hogeweyselaan 175

 • Utrechtseweg 45

 • Utrechtseweg 45

 • G.H. Wiefferingdreef 19

 • De Vennen voor nr. 54 (openbaar gebied)

 • Waarschapsstraat voor nr. 5 t/m 13 (openbaar gebied)

 • Sinnigvelderstraat voor nr. 38 (openbaar gebied)

 • Gemeenschapspolderweg 101-817

 • Reguliershof achter nr. 52 (openbaar gebied)

 • Bloemendalerweg 51 (locatie het Domijn)

 • Slijkstraat 20

 • Achtergracht 64

 • Nieuwstad 12

 • 's Gravelandseweg 43a

 • Dammerweg 4a

 • G.H. Breitnerstraat 12

 • Middenstraat 83

 • Agenda van de Commissie SOB van 7 april 2015

 • Agenda van de Commissie AZ van 8 april 2015

 • Agenda van de Commissie WZ van 8 april 2015

 • Datum: woensdag 8 april 2015

 • Bezorgservice bibliotheek

 • Trouwen in de Theetuin nu ook mogelijk

 • Gewijzigde openingstijden met Pasen

 • Collegespreekuur op dinsdag 14 april 2015

 • Het college belicht…

 • Gewijzigde ophaaldag afval in verband met Pasen

 • Rioolwerkzaamheden Dr. A. Kuyperlaan en omgeving

 • Werkzaamheden aan asfalt Utrechtseweg en ’s-Gravelandseweg

 • Besluit omgevingsvergunning moskee Assoenat, M. Nijhoffstraat 1a Gemeente Weesp

 • Tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de wielerronde

 • Het college belicht…

 • Over veranderingen in jeugdhulp, zorg, welzijn en werk Veelgestelde vragen èn antwoorden

  Over de veranderingen in jeugdhulp, zorg, welzijn en begeleiding naar werk leven vragen en ook misverstanden. Hieronder helpen wij deze graag de wereld uit.

   

  Waar kan ik terecht in een crisissituatie in de (jeugd) geestelijke gezondheidszorg?
  U belt in zo’n geval uw eigen huisarts of huisartsenpost. In levensbedreigende situaties belt u 1-1-2.

   

  Wat gebeurt er met mijn huishoudelijke hulp via de Wmo?
  Uw huishoudelijke hulp via de Wmo stopt dit jaar niet zomaar. Als er iets verandert, neemt de gemeente contact met u op. Gemeenten hebben vanaf 2015 minder geld om de huishoudelijke hulp te financieren. We werken aan een plan om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen die in 2014 huishoudelijke hulp hadden, dit in 2015 ook kunnen houden.

   

  Als ik een hoog inkomen of veel vermogen heb, krijg ik dan ook ondersteuning?
  Als u ondersteuning vanuit de Wmo (voorheen vanuit de Awbz) nodig heeft, krijgt u deze. Het maakt niet uit of u een hoog inkomen of veel vermogen heeft. Dit kan wel betekenen dat u een hoge eigen bijdrage betaalt. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen, uw leeftijd en uw gezinssamenstelling. Er is een landelijk maximum vastgesteld voor de eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie op de website van het CAK om uw eigen bijdrage te berekenen met de rekenmodule. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) zorgt ervoor dat u niet meer betaalt dan dit maximum.

   

  Staat uw vraag er niet bij?
  Kijk op www.weesp.nl, bel (0294) 491 391 of stuur een e-mail naar info@weesp.nl
   

 • Earth Hour 2015 op 28 maart om 20.30 uur

 • Agenda Gemeente Weesp

 • Gemeente gaat verwilderde katten vangen

 • Tijdelijke verkeersmaatregelen op de Ossenmarkt en Nijverheidslaan

  In verband met activiteiten rondom de sloeproeiwedstrijd zullen vanaf vrijdag 3 april 2015 van 12.00 uur tot zondag 5 april 2015 tot 17.00 uur de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen genomen worden:


  • instellen van parkeerverbod en wegsleepregeling op de Ossenmarkt: het betreft
  de haaksparkeerplaatsen tussen de Lange Vechtbrug en Ossenmarkt huisnummer 14;
  • instellen van parkeerverbod en wegsleepregeling op de Nijverheidslaan: het betreft
  de haaksparkeerplaatsen tussen de Nijverheidslaan 14 en Nesland 1;
  • opheffen van parkeerverbod op de Nijverheidslaan voor het deel tussen de Nijverheidslaan huisnummer 1 en 11 en toestaan parkeren met 2 wielen het trottoir.


   

 • Informatiebijeenkomst NS station

  Op maandag 16 maart jl. hebben ProRail en het Ministerie van Infrastructuur in de Grote Kerk van Weesp een eerste toelichting gegeven op wat er op termijn gaat gebeuren op en rond het spoor. Vanaf 2019 worden er twee inhaalsporen gerealiseerd en als gevolg daarvan vindt er naar alle waarschijnlijkheid een verplaatsing van het station plaats.

   

  ‘Kansrijke’ varianten
  De drie meest 'kansrijke' varianten waren op panelen in de zaal te zien, te weten;
  • het station ter hoogte van het Dichtershof (150 meter westelijker dan nu);
  • een hooggelegen station bij het Dichtershof, met daaronder open verbinding centrum-Leeuwenveld (zoals station Houten) en;
  • het station bijna aan het einde van de Sportparklaan (600 meter westelijker).
  Daarbij valt geen van drie overgebleven 'kansrijke' varianten binnen het gestelde budget van 120 miljoen (inclusief BTW).


  Veel vragen en onzekerheden
  Tijdens de informatiebijeenkomst werd duidelijk dat inwoners veel vragen hebben over de ontwikkeling van het spoor. Wat houden de drie varianten precies in? Wat levert het op voor Weesp? Welk effect heeft het op de Spoorbrug in Weesp? Krijgen we te maken met veel overlast? Komt er een ondertunneling van de Vecht? Is het budget niet te klein en kan Weesp geen intercitystation worden?
  Gezien de fase waarin de verkenning zich bevindt, blijven nog veel ontwikkelingen onbekend en onzeker. De gemeente herkent zich in de vragen en onzekerheden van de inwoners en blijft nauw betrokken bij het proces. ,,Wij zorgen ervoor dat onze inwoners hierover goed geïnformeerd blijven”, aldus wethouder Heijstee-Bolt.
  Het Ministerie en ProRail geven binnenkort een nieuwsbrief uit, waarin op een aantal vragen een antwoord of toelichting wordt gegeven.


  Wilt u meer weten of vragen?
  Als u meer wilt weten of nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten van ProRail (0800) 776 72 45 (gratis) of via www.prorail.nl/contact.


  Wilt u de presentatie terugzien?
  Als u de presentatie van ProRail wilt bekijken dan kan dat via www.prorail.nl/projecten/weesp-muiderberg-muiden/nieuws/terugblik-op-een-vooruitblik.

   

 • Buitenveer 10-12

 • Sint Anthoniestraat 1

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  plaatsen van monumentenglas (rijksmonument)
  datum ontvangst:  16 maart 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Lobbrich Boutgerslaan 69

 • Horn 16

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  plaatsen van een bijgebouw
  datum ontvangst:  18 maart 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • J.H. Leopoldhof 91

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  verwijderen van asbesthoudende materialen
  datum ontvangst:  17 maart 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Johannes Vermeerstraat 7

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  verwijderen van asbesthoudende materialen
  datum ontvangst:  17 maart 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • C.J. van Houtenlaan 36 (terrein Abbott, gebouw WNC)

 • Waarschapsstraat 44 (voormalig kerkcentrum)

  Burgemeester en wethouders van Weesp hebben een omgevingsvergunning verleend voor:


  het  kappen van 10 bomen (diverse soorten, met herplantplicht)
  datum verzending:  16 maart 2015

  Het hiervoor genoemde besluit kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Bezwaar
  Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit (dit is bij verzonden besluiten de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een bezwaarschrift toezenden aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

  Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
  De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank. De kosten van het griffierecht kunt u opvragen bij de griffie van de rechtbank.
   

 • Vechten op de vecht 4 april 2015

  De Burgemeester van Weesp heeft een drank- en horecavergunning verleend aan:


  Vechten op de Vecht op 4 april 2015

  Het hiervoor genoemde besluit kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Bezwaar
  Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit (dit is bij verzonden besluiten de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een bezwaarschrift toezenden aan de Burgemeester van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

  Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
  De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank. De kosten van het griffierecht kunt u eveneens opvragen bij de griffie van de rechtbank.

   

 • J.H. Leopoldhof 51

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats op te heffen aan:

   

  • J.H. Leopoldhof 51*
   

 • Kostverlorenstraat 853

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats  in te richten aan:

  • Kostverlorenstraat 853*
   

 • Het college belicht…

  De lente hangt voelbaar in de lucht en dat maakt Weesp nog mooier dan we al gewend zijn.
  Maar er zijn ook allerlei activiteiten gaande waarmee we Weesp mooier en beter maken.

   

  Afgelopen zaterdag mochten we van het Waterschap officieel een kunstwerk in ontvangst nemen. De ranke stalen paal met dat stoere stuk roestige ketting aan de oever langs de Stationsweg wil herinneren aan het waardevolle geschenk dat we elkaar hebben gegeven: een schone Vecht van Utrecht tot Muiden!
  Ook aan de Achtergracht gaat het goed; a.s. donderdagmiddag is er een officieel moment, dan gaan we de “eerste steen” van de afbouw leggen; het project verloopt voorspoedig en waarschijnlijk niet lang na de zomer kan de Albert Heijn-supermarkt verhuizen. De oude winkel wordt dan gesloopt en het tweede gedeelte van het project kan gebouwd worden. Het blijft nog doorbijten voor de omwonenden, maar ook daar gaat Weesp mooier worden!
  Woensdagavond is het tweede buurtpanel, nu voor de binnenstadsbewoners. We hopen op een grote opkomst en willen daar overleggen, elkaar suggesties geven en initiatieven nemen met als enig doel: van Weesp een nog betere leefstad maken .
  En aan de overkant van het spoor zijn de heipalen al besteld want ook in dit voorjaar (april) wordt daar de eerste paal geslagen voor het nieuwbouwproject Leeuwenveld III. Er blijkt enorm veel animo om in Weesp te gaan (of te blijven) wonen. Geef ze eens ongelijk!

   

  Peter Eijking, wethouder
   

 • Werkgroepen buurtpanel Hogeweij en Noord-West aan de slag met verbeterpunten

  Tijdens de buurtpanelbijeenkomst Hogeweij en Noord-West op 18 februari jl. zijn drie werkgroepen opgezet om aan de slag te gaan met verbeterpunten, die door de bewoners van deze wijken zijn aangedragen. Op maandag 9, dinsdag 10 en donderdag 12 maart 2015 kwamen de drie werkgroepen: ‘Verkeersveiligheid en verkeersproblematiek’, ‘Sociale activiteiten en jeugd’ en ‘Verfraaiing openbare ruimte en openbaar groen’ voor het eerst bijeen. Over een half jaar zullen de drie werkgroepen in het volgend buurtpanel (september 2015) verslag doen van hun activiteiten en voortgang.

   

   Werkgroep Sociale activiteiten en jeugd

   

  ,, Na een korte voorstelronde hebben wij de punten die tijdens het buurtpanel zijn verzameld, doorgesproken en waar mogelijk gebundeld. Ook is gekeken naar mogelijkheden en haalbaarheid van de verbeterpunten om zodoende te bepalen wat wel en wat niet met succes kan worden opgepakt. Uiteindelijk bleek dat we twee groepen kunnen onderscheiden die behoefte hebben aan een gelegenheid tot samenkomen. Het betreft de wat oudere wijkbewoners en de oudere jeugd (18-25 jaar).

   

  Stap een is nu bepalen welke ruimtes er al zijn, hoe deze worden gebruikt, waar exact behoefte naar is en of er mogelijk andere locaties zijn in de beide wijken om onderdak te bieden. Diverse werkgroep leden gaan dit nu inventariseren en tijdens de geplande volgende afspraak op 14 april 2015 moet daaromtrent meer duidelijk zijn, zodat vervolgstappen kunnen worden gezet.”

   

  Mariëlle Foppen, Gebiedsregisseur Ymere

   

   

  ,, We zijn voortvarend van start gegaan. We hebben een aantal actiepunten met elkaar bepaald. Zo gaan we werk maken van een ruimte voor de oudere jeugd in Weesp (18-25 jaar) waar al jaren over gesproken wordt en waar dringend behoefte aan is. Op onze volgende bijeenkomst op 14 april komen er drie tot vier jongeren uit de doelgroep met ons van gedachten wisselen daarover.

   

  Een ander actiepunt is het opstellen van een lijst met namen, adressen, telefoonnummers, mailadressen en specialiteiten zoals EHBO, reanimeren e.d. van mensen in flats of straten om elkaar te kunnen helpen of waarschuwen als het nodig is.

   

  In het hele traject moet veel aandacht zijn voor het betrekken van alle culturen bij de wijkactiviteiten.
  De sfeer bij de werkgroep bijeenkomst was goed, we gaan er tegenaan!”

   

  Nel Mateman, bewoonster wijk Hogeweij)

   

   

  Terugblik op buurtpanel Hogeweij en Noord-West
  Op woensdag 18 februari jl. vond het eerste buurtpanel Hogeweij en Noord-West plaats in gebouw Papelaan 99. De opkomst was boven verwachting hoog, circa 65 buurtbewoners kwamen naar de bijeenkomst.

   


   

  ,,De buurtpanels vervangen het oude wijkoverleg-model, waarbij deelnemende burgers keer op keer teleurgesteld werden door gebrek aan communicatie vanuit de professionele organisaties en uitblijvende resultaten. In dit nieuwe model wordt sneller en directer met de burger gecommuniceerd en worden voorstellen direct opgepakt”.

   

  Astrid Heijstee-Bolt, wijkwethouder Hogeweij en Noord-West

   

  Ruimte voor emotie en kritiek
  De eerste helft van de avond was er veel ruimte voor de bewoners van de wijken Hogeweij en Noord-West om hun onvrede en kritiek te uiten over zaken die spelen in hun eigen straat en wijk. Onveilige situaties door te hard rijdend verkeer, stinkende sloten, zwerfvuil, beschadigingen aan auto’s door vuilcontainers, gebrekkig onderhoud aan tuinen en openbaar groen en het gemis van bankjes op sommige plaatsen werden veel genoemd. Al deze verbeterpunten zijn opgenomen in een groslist.

   

  Denken in oplossingen
  Na de pauze kwam de nadruk meer te liggen op nadenken over mogelijke oplossingen. Ook werd het ‘omdenken’ door wijkwethouder Heijstee-Bolt nog een keer benadrukt. In plaats van alleen naar de gemeente of De Woningbouw te kijken voor het aanpakken van problemen in de wijk, zouden bewoners ook kunnen kijken naar wat zij zelf en samen met andere buurtbewoners kunnen verbeteren.

   

  Drie werkgroepen
  Aan de hand van de aangedragen verbeterpunten werd, samen met de aanwezige vertegenwoordigers van de professionele organisaties (Versa Welzijn, Politie Midden Nederland, De Woningbouw en de gemeente), gekeken naar de speerpunten die uit de groslist naar voren kwamen.
  Globaal gezien waren de meeste onderwerpen op de lijst onder te verdelen in de volgende thema’s:
  - Verfraaiing /groen /bestrating;
  - Verkeersveiligheid en verkeersproblematiek;
  - Sociale activiteiten /Jeugd.

   

  In gezamenlijk overleg werd besloten om voor deze drie grote groepen speerpunten, drie werkgroepen op te zetten. Een werkgroep Verkeersveiligheid en verkeersproblematiek, een werkgroep Sociale activiteiten en jeugd en een werkgroep Verfraaiing openbare ruimte en openbaar groen. In elke werkgroep nemen zowel bewoners als vertegenwoordigers van de professionele organisaties zitting.

   

  Het komende half jaar gaan de drie werkgroepen aan de slag en zullen in het volgend buurtpanel Hogeweij en Noord-West in september 2015 verslag doen van hun activiteiten en de voortgang.
   

 • Gemeente Weesp in top 11 bij Nederlandse Nieuwsblad Persprijs

  Vorige maand plaatsen we al een bericht dat de gemeente Weesp was genomineerd voor de Nederlandse Nieuwsblad Persprijs (NNP) voor overheidscommunicatie. De vakjury had uit de 170 deelnemende gemeenten een selectie gemaakt van 24 inzendingen, die beschouwd konden worden als serieuze kandidaten voor de tien nominaties. Afgelopen donderdag 12 maart is de uitslag bekend gemaakt van deze NNP-gemeenteprijs. Er was dit jaar een 11e nominatie toegevoegd. De gemeente Weesp heeft inderdaad die top 11 bereikt! De precieze eindklassering van Weesp werd niet bekend gemaakt maar ligt tussen plaats vier en elf. De top 4 werd gevormd door Alkmaar, Culemborg, Haarlemmermeer en Rotterdam. De uiteindelijke winnaar dit jaar was de stad Rotterdam. De NNP-gemeenteprijs voor Overheidscommunicatie werd dit jaar voor de dertiende keer uitgereikt.

   

  Lees hieronder het juryrapport:
  “Weesp valt op door het gebruik van multichannel-aanpak: verwijst steeds goed door naar een special over zorg. Veranderingen geschreven vanuit de burger. Weesp betrekt haar inwoners constant. Goed beeld en heldere teksten.”

   

 • Agenda Gemeente Weesp

  18 maart Verkiezingen provincies en waterschappen
  www.weesp.nl/verkiezingen

   

  18 maart Buurtpanel centrum en buitengebied
  www.weesp.nl/buurtpanel

   

  19 maart Burgerzaken gesloten in de ochtend
  www.weesp.nl/openingstijden

   

  19 maart Vergadering gemeenteraad
  www.weesp.nl/raadsinformatie

   

  22 maart WereldWaterdag
  www.nieuwehollandsewaterlinieschoon.nl

   

  14 april Collegespreekuur
  www.weesp.nl/collegespreekuur

   

   


   

 • Agenda van de Gemeenteraad van 19 maart 2015

  Hierbij wordt u uitgenodigd voor de vergadering van de Gemeenteraad
  Datum: donderdag 19 maart 2015
  Aanvang: 20:00 uur
  Locatie: Raadzaal
  Voorzitter: B.J. van Bochove
  Griffier: M. Walrave

   

  1.   Opening en mededelingen
  2.   Vragenmoment voor raadsleden
  3.   Spreekrecht burgers (over onderwerpen op deze agenda)
  4.   Vaststelling agenda
  5.   Benoeming en beëdiging van de heer W-J.W Schaap (PvdA) voor de commissie WZ
  6.   Lijst van ingekomen stukken van 9 februari tot en met 9 maart 2015
  7.   Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 5 februari 2015
  8.   Bekrachtiging geheimhouding
  8.1 Bekrachtiging geheimhouding geluidsbestand commissie SOB (besloten deel)

         d.d. 10 maart 2015
  8.2 Bekrachtiging tijdelijke geheimhouding
  9.   Hamerstukken
  9.1 Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2015
  9.2 Z.44966/D.2226
  9.3 Planning en Control cyclus; (her)bevestigen afspraken 2015
  9.4 Verlenging ontheffing ingezetenschap wethouder Tuning, maart 2015
  9.5 Voorstel continueren starterslening
  10. Bespreekstukken
  10.1 Input regionale samenwerkingsagenda Regio Gooi en Vechtstreek, voorafgegaan door

           een presentatie over de regionale samenwerkingsagenda
  10.2 Aanwijzen van trouwlocaties
  10.3 Zienswijze begrotingswijzigingen 2015 Regio Gooi en Vechtstreek
  10.4 Vergadermodel, ca
  10.5 Vergaderschema 2015 deel II; na het zomerreces
  10.6 Aanpassen begroting op de nieuwe organisatiestructuur 2015
  11.   Sluiting

   

  Inspreken
  Iedereen heeft het recht om in te spreken tijdens de vergadering over onderwerpen op de agenda. Er kan niet ingesproken worden over een besluit waartegen bezwaar of beroep bij de rechter open staat of heeft opengestaan; ook niet over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen of indien een klacht ex. Artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

   

  Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, dan kunt u zich daarvoor tot op de dag van de betrokken vergadering melden bij de griffie, t. 0294-491235/491324 of via de mail griffier@weesp.nl.

   

 • Beluisteren commissie- en raadsvergaderingen gemeente Weesp

  De commissie- en raadsvergaderingen van de gemeente Weesp zijn te beluisteren via de website van het WeesperNieuws, en niet zoals velen denken via Radio Weesp of de kabelkrant.

   

  Door op de website van het WeesperNieuws een knop aan te klikken, kan geluisterd worden naar hetgeen in de raadzaal gezegd wordt. De verbinding is alleen actief als er daadwerkelijk een commissie- of raadsvergadering is.

   

  Als men via de website van het WeesperNieuws geen verbinding kan krijgen, kan men tijdens kantooruren contact opnemen met Christian Pfeiffer (Enter) via telefoonnummer (0294) 410 333. In het verleden is gebleken dat de gebruikte software dan niet overeenkomt, waardoor het geluid niet overkomt.

   

 • Flevolaan tijdelijk afgesloten wegens wegwerkzaamheden

  Maandag 23 maart 2015 start de herbestrating van de Flevolaan tussen huisnummer 11 en 40. Het asfalt in de bocht van de Flevolaan/Gemeenschapspolderweg wordt ook gerepareerd.

   

  Hoe lang gaan de werkzaamheden duren?
  De uitvoering van het werk is gepland van maandag 23 maart 2015 tot en met vrijdag
  10 april 2015. Op werkdagen wordt gewerkt tussen 7.00 en 16.00 uur. De planning kan wijzigen door bijvoorbeeld weersomstandigheden.

   

  Blijven de aanliggende bedrijven bereikbaar?
  In verband met de veiligheid van de wegwerkers wordt de Flevolaan voor doorgaand verkeer afgesloten. Aanliggende bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden gewoon bereikbaar.  Hebt u nog vragen?
  Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum via tel. (0294) 491 391 of stuur een e-mail naar info@weesp.nl


   

 • Bloemendalerpolder (nabij Leeuwenveldseweg)

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  kappen van 65 bomen (diverse soorten t.b.v. aanleg bouwweg)
  datum ontvangst:  06 maart 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Reguliershof achter nr. 52 (openbaar gebied)

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  kappen van 1 boom (Els)
  datum ontvangst:  09 maart 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Gemeenschapspolderweg 101-817 (openbaar gebied)

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  kappen van 3 bomen (Carpinus)
  datum ontvangst:  09 maart 2015


  Ter inzage

  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Sinnigvelderstraat voor nr. 38 (openbaar gebied)

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  kappen van 1 boom (Els)
  datum ontvangst:  09 maart 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Waarschapsstraat voor nr. 5 t/m 13 (openbaar gebied)

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  kappen van 3 bomen (soort n.t.b.)
  datum ontvangst:  09 maart 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • De Vennen voor nr. 54 (openbaar gebied)

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  kappen van 1 boom (Kastanje)
  datum ontvangst:  09 maart 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • G.H. Wiefferingdreef 19

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  kappen van 4 bomen (soort n.t.b.)
  datum ontvangst:  10 maart 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Horn 5

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  kappen van 3 bomen (soort n.t.b.)
  datum ontvangst:  12 maart 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Groeneweg 2

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  kappen van 1 boom (Kastanje)
  datum ontvangst:  12 maart 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Slijkstraat 18

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  splitsen van de winkel en het herstellen van de winkelpui
  datum ontvangst:  06 maart 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Bloemendalerpolder (nabij Leeuwenveldseweg)

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  realiseren van een tijdelijke bouwweg en het bouwrijp maken vab fase 1a
  datum ontvangst:  06 maart 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Hoogstraat tegenover nr. 10

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  afmeren van een "VVV-boot" (seizoensgebonden  bouwwerk)
  datum ontvangst:  09 maart 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Cleas Dellsteeg 14

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  splitsen van het pand (toevoegen woning zijde Middenstraat , legalisatie)
  datum ontvangst:  12 maart 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Herengracht 18

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  verwijderen van asbesthoudende materialen
  datum ontvangst:  04 maart 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • M. Dottingalaan 1

  Burgemeester en wethouders van Weesp hebben een omgevingsvergunning verleend voor:


  het  realiseren van een berging en het vernieuwen van de erfafscheiding (legalisatieverzoek)
  datum verzending:  02 maart 2015

  Het hiervoor genoemde besluit kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Bezwaar
  Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit (dit is bij verzonden besluiten de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een bezwaarschrift toezenden aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

  Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
  De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank. De kosten van het griffierecht kunt u opvragen bij de griffie van de rechtbank.
   

 • Achtergracht 71

  Burgemeester en wethouders van Weesp hebben een omgevingsvergunning verleend voor:


  het  vernieuwen van het stucwerk aan de voorgevel
  datum verzending:  02 maart 2015

  Het hiervoor genoemde besluit kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Bezwaar
  Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit (dit is bij verzonden besluiten de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een bezwaarschrift toezenden aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

  Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
  De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank. De kosten van het griffierecht kunt u opvragen bij de griffie van de rechtbank.
   

 • P.C. Boutensstraat 13

  Burgemeester en wethouders van Weesp hebben een omgevingsvergunning verleend voor:


  het  realiseren van een aanbouw en een dakopbouw
  datum verzending:  04 maart 2015

  Het hiervoor genoemde besluit kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Bezwaar
  Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit (dit is bij verzonden besluiten de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een bezwaarschrift toezenden aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

  Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
  De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank. De kosten van het griffierecht kunt u opvragen bij de griffie van de rechtbank.
   

 • 's Gravelandseweg 3c

  Burgemeester en wethouders van Weesp hebben een omgevingsvergunning verleend voor:


  het  in gebruik nemen van het gebouw t.b.v. buitenschoolseopvang
  datum verzending:  04 maart 2015

  Het hiervoor genoemde besluit kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Bezwaar
  Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit (dit is bij verzonden besluiten de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een bezwaarschrift toezenden aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

  Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
  De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank. De kosten van het griffierecht kunt u opvragen bij de griffie van de rechtbank.
   

 • Dammerweg 3

  Burgemeester en wethouders van Weesp hebben een omgevingsvergunning verleend voor:


  het  vernieuwen van een werktuigenberging
  datum verzending:  05 maart 2015

  Het hiervoor genoemde besluit kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Bezwaar
  Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit (dit is bij verzonden besluiten de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een bezwaarschrift toezenden aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

  Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
  De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank. De kosten van het griffierecht kunt u opvragen bij de griffie van de rechtbank.
   

 • Nieuwstraat 28

  Burgemeester en wethouders van Weesp hebben een omgevingsvergunning verleend voor:


  het  renoveren en aanpassen van het rijksmonument
  datum verzending:  05 maart 2015

  Het hiervoor genoemde besluit kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Bezwaar
  Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit (dit is bij verzonden besluiten de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een bezwaarschrift toezenden aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

  Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
  De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank. De kosten van het griffierecht kunt u opvragen bij de griffie van de rechtbank.
   

 • Watersport Vereniging Weesp

  De Burgemeester van Weesp heeft een drank- en horecavergunning verleend aan:


  Watersport Vereniging Weesp

  Het hiervoor genoemde besluit kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Bezwaar
  Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit (dit is bij verzonden besluiten de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een bezwaarschrift toezenden aan de Burgemeester van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

  Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
  De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank. De kosten van het griffierecht kunt u eveneens opvragen bij de griffie van de rechtbank.

   

 • Het college belicht…

  We hebben het eerste lenteweekend achter de rug. De zon scheen volop en het leek wel alsof heel Weesp wakker werd en naar buiten kwam.

   

  Wat mij vooral opviel, was de gezellige drukte in de binnenstad op zaterdag. Ook waren er dat weekend veel evenementen en activiteiten georganiseerd. Zo had ik de eer om mijn collega Peter Eijking te mogen vervangen tijdens het openingsconcert van het Chamber Music Festival dat plaatsvond in de pittoreske Van Houtenkerk. Door de mooie akoestiek in de kerk, gecombineerd met het intieme interieur, was het concert een echte belevenis.

   

  Natuurlijk zijn er veel meer noemenswaardige evenementen en bijeenkomsten in Weesp. Deze worden georganiseerd door inspirerende mensen. Soms weten wij als Weespers niet eens wat er allemaal wordt georganiseerd en ik vind dan ook dat we daar nog meer promotie voor moeten maken met elkaar. Afgelopen week had ik bezoek van iemand uit de regio die zich bezighoudt met toerisme. Zij roemde Weesp om de vele inspirerende evenementen en activiteiten die hier door en voor Weespers worden georganiseerd. Daar is ons Weesp om bekend. Laten we dat vooral behouden en stimuleren.

   

  Tenslotte wil ik u wijzen op twee belangrijke avonden deze maand. Op 16 maart houdt Prorail een informatieavond in de Grote Kerk om u te informeren over de plannen rondom de verbreding van de sporen bij het station. Op 18 maart vervolgens is het tweede buurtpanel gepland. Tijdens deze avond worden de bewoners van het Centrum en het buitengebied uitgenodigd om mee te denken over de leefbaarheid van hun woon- en werkomgeving. Ik nodig u van harte uit deze bijeenkomsten bij te wonen.

   

  Astrid Heijstee-Bolt, wethouder
   

 • Samen de handen uit de mouwen voor een schone Vecht

  Zondag 22 maart 2015 Wereldwaterdag

   

  Op zondag 22 maart, Wereldwaterdag, organiseert de Stichting Aquarius een grote schoonmaakactie van de Vecht. Gekozen is voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie omdat deze van origine militaire verdedigingslinie dit jaar 200 jaar bestaat. Voor het schoonmaken van het deel van de Vecht dat door de gemeente Weesp stroomt, zijn 160 vrijwilligers nodig.

   

  Het college van burgemeester en wethouders ondersteunt deze schoonmaakactie van harte en heeft zich reeds aangemeld om op 22 maart 2015 ter hoogte van fort Ossenmarkt de handen uit de mouwen te steken voor een schone Vecht!

   

  Help ook een uurtje mee en schrijf je in via de ‘Doe mee-knop’ op www.nieuwehollandsewaterlinieschoon.nl.

   

   

 • Burgerzaken op donderdag 19 maart 2015 gesloten

  In verband met de verwerking van de verkiezingen van 18 maart 2015 zal Burgerzaken op donderdagochtend 19 maart gesloten zijn. Voor de middag kunnen er wel afspraken ingepland worden. Een afspraak inplannen kunt u telefonisch of digitaal doen via www.weesp.nl/afspraak.

   

 • Vier de schone Vecht

  Op zaterdag 14 maart vieren we dat de Vecht weer schoon is! Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is blij de rivier terug te kunnen geven aan de bewoners langs de Vecht, de recreatie en de scheepvaart. Iedereen kan weer van een schone rivier genieten, nú en in de toekomst.
  In opdracht van het waterschap heeft Waternet in vier jaar tijd 2,5 miljoen kuub vervuild slib van de bodem van de rivier gebaggerd. Het baggeren levert een schone en diepere rivier op. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit en de doorvaart. Tevens neemt de diversiteit aan waterplanten en dieren toe.
  Graag nodigt het waterschap u uit om samen stil te staan bij dit prachtige resultaat. Tijdens het middagprogramma worden er vier kunstwerken aan de gemeenten langs de Vecht geschonken. In Weesp is de onthulling van het kunstwerk gepland van 14.00-15.00 uur (verzamelen bij café ’t Helletje aan Stationsweg 13). De dag wordt vervolgens afgesloten met twee spetterende avondshows 'Vier de schone Vecht' om 19.00 uur en 20.30 uur bij restaurant Ome Cees in Nieuwersluis. Voor meer informatie over het programma zie www.agv.nl (zoek op “Vier de schone Vecht”).
  Namens het waterschap Amstel, Gooi en Vecht: graag tot ziens op 14 maart!
   

 • Agenda Gemeente Weesp

  11 maart Commissies AZ
  www.weesp.nl/raadsinformatie

   

  12 maart Commissies WZ
  www.weesp.nl/raadsinformatie

   

  14 maart Onthulling kunstwerk aan de Vecht
  www.agv.nl (zoek op “vier de schone vecht”)

   

  16 maart Informatieavond Prorail over toekomst station
  www.prorail.nl/projecten/weesp-muiderberg-muiden

   

  18 maart Verkiezingen provincies en waterschappen
  www.weesp.nl/verkiezingen

   

  18 maart Buurtpanel centrum en buitengebied
  www.weesp.nl/buurtpanel

   

  19 maart Burgerzaken gesloten in de ochtend
  www.weesp.nl/openingstijden

   

  19 maart Vergadering gemeenteraad
  www.weesp.nl/raadsinformatie

   

  22 maart WereldWaterdag
  www.nieuwehollandsewaterlinieschoon.nl

   

  14 april Collegespreekuur
  www.weesp.nl/collegespreekuur

   

 • Dr. A. de Kuyperlaan

  Het college heeft besloten tot het toepassen van bestuursdwang bij een aanhanger op de
  Dr. A. Kuyperlaan, die daar zonder kenteken geparkeerd staat. Dit betekent dat de aanhanger uiterlijk op 26 maart 2015 wordt verwijderd.

   

  Zowel de gemeente Weesp, als de politie kunnen geen eigenaar van deze aanhanger achterhalen. Het besluit hiervoor is daarom aangebracht op de betreffende aanhanger.

   

 • Dammerweg 5 b/c

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat met ingang van donderdag 12 maart 2015 tot en met woensdag 22 april 2015, het ontwerpwijzigingsplan Dammerweg 5 b/c + bijlagen (IDN code: NL.IMRO.0457.BP02WP02LG-on01) ter inzage ligt.  Het wijzigingsplan voorziet in het planologisch-juridisch kader voor het realiseren van een functieverandering. De bestaande agrarische bedrijfswoning (Dammerweg 5b) wordt omgezet naar een burgerwoning en in de achtergelegen stal (Dammerweg 5c) zal een Bed & Breakfast mogelijk worden gemaakt met daarnaast 8 camperplaatsen.
   

   

  Plangebied
  Het plangebied betreft de locatie Dammerweg 5 b/c in Weesp. De locatie ligt in het landelijk gebied van de gemeente Weesp.

   

  Zienswijzen
  Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening gedurende de termijn van terinzagelegging, bij voorkeur schriftelijk hun zienswijze omtrent het bovengenoemde wijzigingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijzen dient u te richten aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp, onder vermelding van “zienswijzen ontwerpwijzigingsplan Dammerweg 5 b/c”. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak omtrent het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan per e-mail via rschutte@weesp.nl contact worden opgenomen met de heer R. Schutte.

   

  Plan raadplegen
  Het ontwerpwijzigingsplan Dammerweg 5 b/c + bijlagen kan worden bekeken op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0457.BP02WP02LG-on01) . Het ligt tevens tijdens openingstijden ter visie bij de receptie in het stadskantoor, Nieuwstraat 70a in Weesp.


   

 • Lange Muiderweg 535s

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  realiseren van een tuinhuis ter vervanging van de bestaande schuur
  datum ontvangst:  04 maart 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Herensingel 17

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  vernieuwen van de dakbedeking van het gemeentelijk monument (dakpannen i.p.v. shingles)
  datum ontvangst:  05 maart 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • M. Nijhoffstraat t.h.v. complex 112-3 en 112-5

  Burgemeester en wethouders van Weesp hebben een omgevingsvergunning verleend voor:


  het  kappen van 2 bomen (prunus en kastanje, noodkap, herplantplicht) 
  datum verzending:  26 februari 2015

  Het hiervoor genoemde besluit kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Bezwaar
  Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit (dit is bij verzonden besluiten de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een bezwaarschrift toezenden aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

  Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
  De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank. De kosten van het griffierecht kunt u opvragen bij de griffie van de rechtbank.
   

 • H. Marsmanstraat 2 t/m 32

  Burgemeester en wethouders van Weesp hebben een omgevingsvergunning verleend voor:


  het  kappen van 2 bomen (linde en esdoorn, geen herplantplicht)
  datum verzending:  27 februari 2015

  Het hiervoor genoemde besluit kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Bezwaar
  Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit (dit is bij verzonden besluiten de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een bezwaarschrift toezenden aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

  Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
  De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank. De kosten van het griffierecht kunt u opvragen bij de griffie van de rechtbank.
   

 • Nieuwstraat 26

  Burgemeester en wethouders van Weesp hebben een omgevingsvergunning verleend voor:


  het  verplaatsen van de voorgevel pui
  datum verzending:  27 februari 2015

  Het hiervoor genoemde besluit kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Bezwaar
  Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit (dit is bij verzonden besluiten de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een bezwaarschrift toezenden aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

  Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
  De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank. De kosten van het griffierecht kunt u opvragen bij de griffie van de rechtbank.
   

 • Nabij Slijkstraat 34

  Burgemeester en wethouders van Weesp hebben een omgevingsvergunning verleend voor:


  het  realiseren van een terras
  datum verzending:  27 februari 2015

  Het hiervoor genoemde besluit kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Bezwaar
  Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit (dit is bij verzonden besluiten de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een bezwaarschrift toezenden aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

  Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
  De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank. De kosten van het griffierecht kunt u opvragen bij de griffie van de rechtbank.
   

 • Dammerweg 9

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp maken bekend dat zij voornemens zijn om, op grond van art. 2.1 lid 1 onder a en e, alsmede art. 2.14 van de Wabo, een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten “bouwen” en “revisie milieu” ten behoeve van het volgende plan:

   

  • Het uitbreiden van een melkrundveestal op het perceel Dammerweg 9 te Weesp;

   

  In verband hiermee ligt het ontwerpbesluit, met de daarop betrekking hebbende stukken met ingang vanaf donderdag 5 maart tot donderdag 16 april 2015 gedurende zes weken ter inzage. De stukken zijn tijdens openingstijden in te zien in het informatiecentrum van het stadskantoor aan de Nieuwstraat 70a. Het ontwerpbesluit is ook in te zien op www.weesp.nl Gedurende deze termijn kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, zijn zienswijze tegen dit ontwerpbesluit indienen. De zienswijze dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5099, 1380 GB te Weesp. Degene die van deze mogelijkheid geen gebruik maken kunnen, nadat het besluit is genomen, geen beroep meer indienen.

   

 • 's Gravelandseweg 3

  De Burgemeester van Weesp heeft een evenementenvergunning verleend aan:

   

  RGB events, dance@thevecht, 13 en 14 maart, ’s Gravelandsweg nr. 3 **

   

  Ontheffing schenken zwak-alcohol: RGB events, 13 en 14 maart. **  Het hiervoor genoemde besluit kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Bezwaar
  Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit (dit is bij verzonden besluiten de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een bezwaarschrift toezenden aan de Burgemeester van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

  Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
  De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank. De kosten van het griffierecht kunt u eveneens opvragen bij de griffie van de rechtbank.

   

 • Het college belicht…

  Drie weken wethouderschap zijn voorbij gevlogen. In die tijd ontving ik veel informatie, voerde vele kennismakingsgesprekken en probeerde ik mijn weg te vinden in de gemeentelijke organisatie. Ik moet bekennen dat ik best onder de indruk ben van deze ambtelijke organisatie. Er is een enorme diversiteit in onderwerpen. Een geavanceerd geautomatiseerd systeem moet er voor zorgen dat al deze onderwerpen tijdig en zorgvuldig behandeld worden. Daar komt nog bij dat de Raad over al deze zaken geïnformeerd moet worden. Vanuit mijn onderwijsverleden was ik gewend keuzes te maken wat ik wel en niet aan de medezeggenschapsraad moest verantwoorden. Dat zal ik nu moeten afleren.

   

  De portefeuille financiën raakt aan vele onderwerpen. Voor nu zijn met name de grote veranderingen in het sociaal domein (AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet) actueel.
  De gemeente is nu verantwoordelijk voor vrijwel de gehele maatschappelijke ondersteuning:
  zorg, welzijn, schuldhulpverlening, werk, onderwijs, opvoedingsondersteuning en inkomstenondersteuning. Het Rijk heeft deze taken doorgeschoven met een forse bezuiniging. Uiteindelijk is dit allemaal in een sluitende begroting verwerkt. Het zal echter spannend worden of we binnen de begroting kunnen blijven. Immers als er een groter beroep gedaan wordt op ondersteuning, dan kunnen we niet zonder meer ´nee´ verkopen.

   

  Ik heb de laatste dagen veel positieve reacties ontvangen over de gezamenlijke deelname van het college aan de GGD-actie 30 dagen zonder alcohol. Toegegeven, ik dacht in eerste instantie: laat deze beker aan mij voorbij gaan (een wat cryptische uitdrukking in dit verband). Maar als je er over nadenkt is het goed om eens stil staan bij de gewoonte.

   

  Joop Overmars, wethouder

   

 • Verkiezingen op 18 maart 2015

  Op woensdag 18 maart aanstaande zijn er gecombineerde verkiezingen in Weesp. U kunt als kiezer stemmen op de leden van de Provinciale Staten en op het algemeen bestuur van uw waterschap.

   

  Provinciale Statenverkiezing en waterschapverkiezing
  Door te stemmen bepaalt u samen met de andere kiezers welke partijen en personen in de Provinciale Staten en in het algemeen bestuur van uw waterschap zitting nemen. De Provinciale Staten bepalen in hoofdlijnen het beleid van de Provincie en controleren de Gedeputeerde Staten. Ook kiezen zij de leden voor de Eerste Kamer. Het bestuur van de waterschappen zorgt voor het waterbeheer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stevige dijken, schoon water, onderhoud van duinen en een goede stand van het grondwater. Voor meer informatie over onder meer locaties stembureaus, stempassen en machtigingen zie www.weesp.nl/verkiezingen of www.verkiezingen2015.nl.

   

   

   

 • Collegespreekuur op dinsdag 10 maart 2015

  Het college wil iedereen die in Weesp woont en/of werkt alle ruimte bieden voor eigen initiatief en participatie. Haar streven is om samen met de inwoners en ondernemers van Weesp te werken aan een mooier en beter Weesp. Hiervoor is een maandelijks spreekuur in het leven geroepen om bijvoorbeeld een probleem/klacht of idee te bespreken met een collegelid.

   

  Spreekuur
  Uitgangspunt van het spreekuur is om een afspraak te kunnen maken met één van de collegeleden (met welk collegelid hangt af van het onderwerp) om een idee aan te dragen, een suggestie voor een oplossing voor een gemeentelijk probleem voor te leggen of bijvoorbeeld een probleem/klacht dat speelt met de gemeente nader te bespreken.
  Het maandelijks spreekuur met de collegeleden is ingesteld op elke tweede dinsdagavond van de maand tussen 17.30 en 19.00 uur. Het 5e spreekuur staat gepland voor dinsdag 10 maart 2015 in het OAZ gebouw aan de Fijnvandraatlaan 2. Het spreekuur vindt iedere maand in een andere wijk plaats. Vooraf wordt de locatie bekend gemaakt op de gemeentepagina en website van de gemeente.

   

  Hoe maakt u een afspraak?
  Een afspraak maken met het college kan digitaal (www.weesp.nl/afspraak) en telefonisch via het bestuurssecretariaat (0294) 491 391.

   

  Meer informatie?
  Zie www.weesp.nl/collegespreekuur


   

 • Pubers, hoe doe jij dat nu?

  Wilt u wel eens horen hoe andere ouders van pubers dat nu doen? Ervaringen delen met andere ouders? Kunt u tips van andere puberouders wel gebruiken?

   

  Kom dan naar het PuberOuderCafé!

   

  Georganiseerd door ouders en het Centrum voor Jeugd en Gezin voor ouders van pubers in de leeftijd van 10 tot 18 jaar.

   

  Wat doen we?
  We delen ervaringen met elkaar over het opvoeden van pubers en bespreken diverse thema’s. Het kan over van alles gaan: ontwikkeling van het puberbrein, communiceren met je puber, social media, alcohol. Natuurlijk is er gelegenheid om ook de leuke momenten van het opvoeden van een puber met elkaar te delen en vragen te stellen.

   

  Op dinsdag 10 maart 2015 in ’t Zaaltje van Aaltje, Herengracht 33 te Weesp

  Tijd: 20.00 - 21.30 uur

   

  Aanmelden voor het PuberOuderCafé door een e-mail te sturen naar info@cjgweesp.nl.
   

 • J.H. Leopoldhof

  Het college heeft besloten tot het toepassen van bestuursdwang bij een aanhanger op de
  J.H. Leopoldhof, die daar zonder kenteken geparkeerd staat.
  Dit betekent dat de aanhanger uiterlijk op 17 maart 2015 wordt verwijderd. Zowel de gemeente Weesp, als de politie kunnen geen eigenaar van deze aanhanger achterhalen. Het besluit hiervoor is daarom aangebracht op de betreffende aanhanger.

   

 • Nieuwstraat 28

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  renoveren en aanpassen van het rijksmonument
  datum ontvangst:  16 februari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Middenstraat 83

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  vernieuwen van het voegwerk
  datum ontvangst:  22 februari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Nieuwstraat 1

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  vervangen van een zonnescherm
  datum ontvangst:  23 februari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Heemraadweg 121 t/m 828

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  vervangen van balkonhekken en privacy schermen
  datum ontvangst:  23 februari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • M. Nijhoffstraat t.h.v. complex 112-3 en 112-5

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  kappen van 1 prunus en 1 kastanje (noodkap)
  datum ontvangst:  23 februari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Waarschapsstraat/Lageweyselaan

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  kappen van 7 bomen (diverse soorten)
  datum ontvangst:  20 februari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • C.J. van Houtenlaan 36 (terrein Abbott)

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  kappen van 22 bomen (diverse soorten)
  datum ontvangst:  26 februari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Diepenbroickpark 12

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  verwijderen van asbesthoudende  materialen
  datum ontvangst:  20 februari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Dammerweg 4a

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning  met 6 weken is verlengd  voor:


  het  bouwen van een jong veestal (wijziging op reeds verleende vergunning) 
  datum verzending:  24 februari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Agenda van de Commissie SOB van 10 maart 2015

  Hierbij wordt u uitgenodigd voor de vergadering van de Commissie SOB
  Datum: dinsdag 10 maart 2015
  Aanvang: 20:00 uur
  Locatie: Raadzaal
  Voorzitter: A.H.J. Bruch
  Griffier: A.C. Kaandorp

   

  1.  Opening en mededelingen van de voorzitter
  2.   Inspreekrecht voor burgers
  3.   Vaststelling agenda
  4.   Presentatie OV-poortjes
  5.   Ter advisering
  5.1 Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2015
  6.   Ter bespreking
  6.1 Actualisatie ontwikkelingen bedrijventerreinen
  6.2 Terugkoppeling uit besturen, werkgroepen en vertegenwoordigingen in

         besturen verbonden partijen
  6.3 Vragen naar aanleiding van Raadinformatiebrieven
  6.4 Bomenbeleidsplan, gedachtewisseling, de heer L. Boom (WSP)
  7.    Lijst van afspraken en toezeggingen commissie SOB geactualiseerd t/m 5 februari 2015
  8.    Rondvraag
  9.    Sluiting
   

 • Agenda van de Commissie AZ van 11 maart 2015

  Hierbij wordt u uitgenodigd voor de vergadering van de Commissie AZ
  Datum: woensdag 11 maart 2015
  Aanvang: 20:00 uur
  Locatie: Raadzaal
  Voorzitter: M. Miner
  Griffier: A.C. Kaandorp

   

  1.     Opening en mededelingen van de voorzitter
  2.     Inspreekrecht voor burgers
  3.     Vaststelling agenda
  4.     Ter advisering
  4.1   Input regionale samenwerkingsagenda Regio Gooi en Vechtstreek, voorafgegaan door een

           presentatie over de regionale samenwerkingsagenda
  4.2   Aanwijzen van trouwlocaties
  4.3   Zienswijze begrotingswijzigingen 2015 Regio Gooi en Vechtstreek
  4.4   Vergadermodel, ca
  4.5   Vergaderschema 2015 deel II; na het zomerreces
  4.6   Planning en Control cyclus; (her)bevestigen afspraken 2015
  4.7   Aanpassen begroting op de nieuwe organisatiestructuur 2015
  4.8   Verlenging ontheffing ingezetenschap wethouder Tuning, maart 2015
  4.9   Benoemen en beëdigen nieuw commissielid PvdA, de heer W-J.W. Schaap
  4.10 Voorstel continueren starterslening
  5.     Ter bespreking
  5.1   Terugkoppeling uit besturen, werkgroepen en vertegenwoordigingen in

           besturen verbonden partijen 
           - Samenwerking Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp
  5.2   Vragen naar aanleiding van Raadsinformatiebrieven
  6.     Lijst van afspraken en toezeggingen commissie AZ geactualiseerd t/m 5 februari 2015
  7.     Rondvraag
  8.     Sluiting
   

 • Agenda van de Commissie WZ van 12 maart 2015

  Hierbij wordt u uitgenodigd voor de vergadering van de Commissie WZ
  Datum: donderdag 12 maart 2015
  Aanvang: 20:00 uur
  Locatie: Raadzaal
  Voorzitter: A.J.M. van Gemert
  Griffier: A.C. Kaandorp

   

  1.    Opening en mededelingen van de voorzitter
  2.    Inspreekrecht voor burgers
  3.    Vaststelling agenda
  4.    Ter advisering
  5.    Ter bespreking
  5.1 Terugkoppeling uit besturen, werkgroepen en vertegenwoordigingen in besturen

        verbonden partijen
        - Decentralisaties
  5.2 Vragen naar aanleiding van Raadsinformatiebrieven
  5.3 WeHave/The Victory, stand van zaken
  6.    Lijst van afspraken en toezeggingen geactualiseerd t/m 5 februari 2015
  7.    Rondvraag
  8.    Sluiting
   

 • Aetveldseweg 4a

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  realiseren van een loods voor niet agrarisch gebruik (legalisatieverzoek)
  datum ontvangst:   13 februari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Nieuwstraat 26

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  verplaatsen van de voorgevel pui
  datum ontvangst:  13 februari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Korte Muiderweg 57b

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  uitbreiden van een bestaande schuur
  datum ontvangst:  13 februari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Hoogstraat 51

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  intern verbouwen en wijzigen gevelindeling  aan de achterzijde
  datum ontvangst:  13 februari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Hoogstraat 51

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  slopen van vloerbalken en buitengevel achterzijde
  datum ontvangst:  13 februari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Brouwershof 1

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  verwijderen van asbesthoudende materialen
  datum ontvangst:  19 februari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Blauwschildershof 1

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  verwijderen van asbesthoudende materialen
  datum ontvangst:  19 februari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Schildersbuurt (Vincent van Goghstraat, Frans Halsstraat en Jozef Israëlstraat)

  Burgemeester en wethouders van Weesp hebben een omgevingsvergunning verleend voor:


  het  kappen van 18 bomen (binnentuinen, diverse soorten, met herplantplicht)
  datum verzending: 19 februari 2015

  Het hiervoor genoemde besluit kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Bezwaar
  Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit (dit is bij verzonden besluiten de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een bezwaarschrift toezenden aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

  Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
  De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank. De kosten van het griffierecht kunt u opvragen bij de griffie van de rechtbank.
   

 • Lobbrich Boutgerslaan tussen nr. 36 en 38

  Burgemeester en wethouders van Weesp hebben een omgevingsvergunning verleend voor:


  het  kappen van 2 bomen (Fraxinus, met herplantplicht)
  datum verzending:  19 februari 2015

  Het hiervoor genoemde besluit kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Bezwaar
  Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit (dit is bij verzonden besluiten de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een bezwaarschrift toezenden aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

  Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
  De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank. De kosten van het griffierecht kunt u opvragen bij de griffie van de rechtbank.
   

 • Project Leeuwenveld 3

  Burgemeester en wethouders van Weesp hebben een omgevingsvergunning verleend voor:


  het  oprichten van 41 woningen
  datum verzending:  19 februari 2015

  Het hiervoor genoemde besluit kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Bezwaar
  Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit (dit is bij verzonden besluiten de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een bezwaarschrift toezenden aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

  Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
  De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank. De kosten van het griffierecht kunt u opvragen bij de griffie van de rechtbank.
   

 • Project Leeuwenveld 3

 • Project Leeuwenveld 3

  Burgemeester en wethouders van Weesp hebben een omgevingsvergunning verleend voor:


  het  oprichten van 33 woningen
  datum verzending:  19 februari 2015

  Het hiervoor genoemde besluit kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Bezwaar
  Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit (dit is bij verzonden besluiten de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een bezwaarschrift toezenden aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

  Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
  De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank. De kosten van het griffierecht kunt u opvragen bij de griffie van de rechtbank.
   

 • De aanslag gemeentelijke heffingen en/of WOZ-beschikking wordt bezorgd

  Eind februari 2015 zal bij (nagenoeg) iedereen de aanslag gemeentelijke heffingen en/of WOZ-beschikking weer op de mat gevallen. Op deze beschikking staat bij eigenaren van woningen en eigenaren/gebruikers van niet-woningen de WOZ-waarde vermeld. De WOZ-waarde van woningen daalde ten opzichte van vorig jaar met gemiddeld 1,6%, de WOZ-waarde van niet-woningen met 3,5%.  WOZ-waarde met DigiD bekijken
  Vanaf 28 februari 2015 kunt u uw aanslag gemeentelijke heffingen en uw WOZ-beschikking vinden op www.weesp.woz-portaal.nl. U kunt hierop inloggen met uw DigiD.

   

  De WOZ-waarde van uw woning wordt jaarlijks zorgvuldig vastgesteld en gecontroleerd door de gemeente. Deze waarde wordt vastgesteld aan de hand van rond de waardepeildatum gerealiseerde verkoopprijzen. Voor de WOZ-beschikking 2015 geldt de waarde op 1 januari 2014.

   

  Niet eens met WOZ-waarde? Vertel het ons direct!
  Bent u het niet eens met de hoogte van de WOZ-waarde? Laat het ons weten. U kunt dat doen door even te bellen of een afspraak te maken. We lopen alle gegevens na en passen, indien nodig, de WOZ-waarde aan. Daar hoeft u verder niets voor te doen.

   

  Komen we er tijdens het informeel contact niet uit, dan is het verstandig om formeel bezwaar te maken. Dat kunt u makkelijk zelf. Op het WOZ-portaal wordt u namelijk stap voor stap begeleid bij het indienen van uw bezwaarschrift. Eenvoudig, snel en zonder kosten. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken.

   

  Kosten maken niet nodig
  Let op: er zijn bureaus die beweren gratis voor u bezwaar tegen de WOZ-waarde te maken. U betaalt hen inderdaad niet zelf, maar de gemeente moet hen een onkostenvergoeding betalen als uw bezwaar terecht blijkt te zijn (minimaal € 244,-; indien sprake is van een hoorzitting en een taxatieverslag kan dit oplopen tot € 730,-!). Het kan zijn dat de gemeente zo extra kosten moet maken, die uiteindelijk weer voor rekening komen van de inwoners. Dat is jammer en onnodig. U kunt namelijk rechtstreeks terecht bij de gemeente wanneer u het niet eens bent met de WOZ-waarde. Ook als u een formeel bezwaar wilt indienen. En dat is altijd gratis.

   

  Contact
  Bent u het niet eens met de WOZ-waarde of hebt u vragen? Bel even (tel. (0294) 491 391) of maak via www.weesp.nl een afspraak! Alleen op dinsdagmorgen kunt u van 08.30 tot 12.00 uur zonder afspraak binnenlopen.

   

 • Vervangen beplanting G.J. Wiefferingdreef

  Vanaf 2 maart 2015 start de gemeente met het vervangen van beplanting langs de G.J. Wiefferingdreef.

   

  Fleuriger straatbeeld
  De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van een aantal vakken met oude rozen voor nieuwe beplanting. Door de keuze voor bloeiende planten ontstaat er een fleuriger straatbeeld.

   

  Van beplanting naar gras en andersom
  Daarnaast worden een aantal vakken met gras opnieuw beplant en worden vakken van beplanting omgevormd naar gras. De belangrijkste plekken waar beplanting terugkomt is tegenover het winkelcentrum, bij de kruising Begijnepolderweg/G.J. Wiefferingdreef en Bastionweg/G.J.Wiefferingdreef.
  Langs het Staalmeesterspad vanaf nummer 34 tot aan de verkeerslichten wordt een haag geplant.

   

  Enige hinder voor verkeer
  Er zal op een paar plekken langs de Wiefferingdreef op een aantal momenten enige hinder zijn voor het verkeer. Het Mr. C. Kooimancentrum blijft goed bereikbaar.

   

  Heeft u nog vragen?
  Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de gemeente Weesp via tel. (0294) 491 391 of via e-mail: info@weesp.nl.

   

 • Verruimde openingstijden winkels

  De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 5 februari jl. de Winkeltijdenverordening Weesp 2015 vastgesteld. In de verordening staan de nieuwe ruime openingstijden voor winkels op zon- en feestdagen, tussen 6.00 en 22.00 uur open. De nieuwe verordening treedt een dag na publicatie in werking, op welke datum de voorgaande Winkeltijdenverordening Weesp 2010 komt te vervallen. De nieuwe verordening ligt de komende 12 weken ter inzage in het Infocentrum en is vanaf morgen mede via internet in te zien

 • Achter 't Vosje

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten een
  gehandicaptenparkeerplaats op te heffen aan:

   

  Parkeerplaats Achter ’t Vosje
   

 • Het college belicht…

  In de ambtsinstructie van de Commissaris van de Koning (CvK) staat: 'De commissaris brengt met redelijke tussenpozen bezoeken aan de gemeenten in de provincie'. Afgelopen dinsdag heeft Commissaris Remkes om die reden enkele uren doorgebracht in onze gemeente. Het werkbezoek begon met een kort bedrijfsbezoek aan Abbott Healthcare Products BV. Ondanks de beperkte tijd slaagde het management er toch in om het bedrijf goed te presenteren. Het bezoek maakte indruk, zowel op de Commissaris en zijn medewerkers als op de vertegenwoordigers van de gemeente Weesp.
  Hierna spoedde het gezelschap zich naar het stadhuis. Daar wachtte een gesprek met het college van Weesp. Het gesprek vond plaats achter gesloten deuren. Om die reden is het niet gepast om hierover in deze column iets naar buiten te brengen.

   

  Een van de gesprekspunten kwam echter ook aan de orde in het gesprek met de gemeenteraad. Commissaris Remkes deed hierover na afloop een mededeling in een gesprekje met Andre Verheul van het WeesperNieuws. Het betreft de toekomst van de gemeente Weesp en een mogelijke fusie met de gemeente Wijdemeren, en wellicht al dan niet later ook met Hilversum. 'Er is teveel bestuurlijke drukte in de regio Gooi & Vechtstreek', aldus de Commissaris.
  Door het fuseren van gemeenten kun je die drukte beperken. Dat is de doelstelling van het bestuur van de provincie. De gemeenteraad van Weesp denkt daar op dit moment toch anders over..

   

  Terugkomend op de ambtsinstructie van Commissaris Remkes: 'Van bijzondere bevindingen bij zijn bezoek aan een gemeente brengt hij verslag uit aan onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties..' Ik ben nu erg benieuwd of de gesprekken met zowel het college als de gemeenteraad van Weesp dergelijke bijzondere bevindingen hebben opgeleverd. We wachten af..

   

  Bas Jan van Bochove, burgemeester (wnd.)

   

 • Collegespreekuur op dinsdag 10 maart 2015

  Het college wil iedereen die in Weesp woont en/of werkt alle ruimte bieden voor eigen initiatief en participatie. Haar streven is om samen met de inwoners en ondernemers van Weesp te werken aan een mooier en beter Weesp. Hiervoor is een maandelijks spreekuur in het leven geroepen om bijvoorbeeld een probleem/klacht of idee te bespreken met een collegelid.

   

  Spreekuur
  Uitgangspunt van het spreekuur is om een afspraak te kunnen maken met één van de collegeleden (met welk collegelid hangt af van het onderwerp) om een idee aan te dragen, een suggestie voor een oplossing voor een gemeentelijk probleem voor te leggen of bijvoorbeeld een probleem/klacht dat speelt met de gemeente nader te bespreken.
  Het maandelijks spreekuur met de collegeleden is ingesteld op elke tweede dinsdagavond van de maand tussen 17.30 en 19.00 uur. Het 5e spreekuur staat gepland voor dinsdag 10 maart 2015 in het OAZ gebouw aan de Fijnvandraatlaan 2. Het spreekuur vindt iedere maand in een andere wijk plaats. Vooraf wordt de locatie bekend gemaakt op de gemeentepagina en website van de gemeente.

   

  Hoe maakt u een afspraak?
  Een afspraak maken met het college kan digitaal (www.weesp.nl/afspraak) en telefonisch via het bestuurssecretariaat (0294) 491 391.

   

  Meer informatie?
  Zie www.weesp.nl/collegespreekuur


   

 • College Weesp steunt campagne GGD ‘30 dagen zonder alcohol’

  Op woensdag 18 februari en dinsdag 24 februari jl. hebben alle leden van het college van Weesp een contract getekend voor de GGD actie ‘30 dagen zonder alcohol’. Hiermee zeggen ze een maand lang, van 2 t/m 31 maart 2015, “nee” tegen alcohol.
  Het college onderkent het belang van de actie en hoopt met deelname een positief voorbeeld te geven aan jongeren in Weesp.

   

  Fris de lente in
  De actie '30 dagen zonder alcohol' is een positieve uitdaging om een periode geen alcohol te drinken. Zo ga je fris de lente in. Iedereen kan meedoen, zowel individueel als in groepsverband met vrienden, collega's of familieleden. ,,Ik vind het een zinvolle actie. Voor mij persoonlijk is het een moment van bewustwording van het feit dat alcoholgebruik geen gewoonte mag zijn”, aldus wethouder Astrid Heijstee-Bolt.

   

  Doorbreken van gewoonten
  Voor veel mensen hoort het drinken van alcohol bij het dagelijks leven. Het is gewoonte geworden om meerdere dagen van de week bij het eten, na het sporten of voor de televisie alcohol te drinken. Om dit gewoontegedrag te doorbreken en weer bewust te kiezen voor wel of niet drinken, is de actie 30 dagen zonder alcohol ontstaan. Een andere reden is om een goed voorbeeld te geven aan de jeugd.

   

  Riskant alcoholgebruik door jongeren
  In de regio Gooi en Vechtstreek is het riskant alcoholgebruik door jongeren het afgelopen jaar flink toegenomen. In 2013 zijn 26 kinderen onder de 18 jaar opgenomen met een alcoholvergiftiging. In 2014 waren dit er 35. Een stijging van meer dan 30%.
  Wethouder Peter Eijking: “Ik sta vierkant achter deze actie aangezien de alarmerende berichten van de zoveelste comadrinker onder de jeugd echt niet kunnen! Laten we daarom samen het voorbeeld geven van hoe het ook kan.”
   

   

  Doe ook mee!
  Doe ook mee aan deze actie! Doorbreek gewoontegedrag en geef jongeren het goede voorbeeld. Meld u vóór 2 maart 2015 aan op www.30dagenzonderalcohol.nu en ontvangt de starterskit met tips en gadgets van de GGD Gooi en Vechtstreek.


   

 • We doen het voor elkaar

  Zelfstandig zijn. Mee kunnen doen aan de maatschappij. En de dingen (blijven) doen die je graag wilt, óók met een beperking. Veel mensen vragen hiervoor hulp aan buren, familie of vrienden. Als in de omgeving niet de juiste hulp te vinden is, kan gemeente Weesp mogelijk zorgen voor een oplossing. Dat kan zijn door het regelen van ondersteuning bij het organiseren van uw huishouden, maar vaak ook wordt een beroep gedaan op vrijwilligers. In Weesp zijn veel mensen die graag iets voor een ander doen. Pannenkoekenrestaurant ‘t Cathshuis is daarvan een goed voorbeeld.

   

  ’t Cathshuis
  Cathelijne Kok is 17 jaar en heeft het Syndroom van Down. Omdat haar moeder niet wil dat ze na de middelbare school naar een sociale werkplaats gaat, bedachten ze samen een plan voor de toekomst.  Sinds april 2014 is Cathelijne de trotse eigenaar van Pannenkoekenrestaurant ’t Cathshuis in Weesp. Ze werkt nu nog parttime in het restaurant, maar zodra ze haar school heeft afgemaakt, wil ze volledig in het restaurant aan het werk. De chauffeur van de taxibus, die haar van school haalt, weet dat Cathelijne niet eerst naar huis wil, maar direct naar het restaurant. Daar serveert ze en ruimt ze de tafels af. Als de gasten het restaurant verlaten, houdt ze netjes de deur open en wenst zij ze een fijne dag.

   

  Cathelijne draait nergens haar hand voor om
  Cathelijne doet alle klussen die nodig zijn om een restaurant te runnen: ze poetst de tafels en de stoelen, lapt de ramen en doet af en toe de boodschappen. Het restaurant is haar lust en haar leven én een investering in haar toekomst. Cathelijne's moeder is erg trots: "We zijn nu negen maanden open en Cathelijne is enorm gegroeid in haar ontwikkeling. Soms, als wij druk zijn in de keuken, bestiert ze het restaurant in haar eentje. Ze draait nergens haar hand voor om."

   

  Cathelijne: “Appelgebak maken met Sonja, mijn tante, dát vind ik het allerleukste!”

   

  Cathelijne’s moeder hoopt dat het restaurant in de toekomst uitgroeit tot een sociaal centrum voor verstandelijk beperkten. Dat is er nog niet in Weesp. Ook zou zij informele bijeenkomsten willen organiseren voor ouders van kinderen met een handicap. "Het restaurant zou in de toekomst ook een mooie stageplek kunnen zijn voor andere jong volwassenen met het Syndroom van Down."

   

  Inspiratie
  Een andere wens is dat het project wordt opgepakt door andere initiatiefnemers, in Nederland maar wellicht ook daar buiten. "In ons land is de sociale acceptatie van verstandelijk gehandicapten groot in vergelijking met andere landen. Geïnspireerd op het Cathshuis probeert een Mexicaanse op dit moment in Mexico een soortgelijk project van de grond te krijgen. Op onze site www.hetcathshuis.nl leest u daar meer over."

   

  Meer lezen?
  Zelfstandig zijn en zelfstandig blijven. Er zijn veel goede voorbeelden van. Lees hier meer over in de volgende editie van het E-magazine over jeugdhulp, zorg, welzijn en werk, die begin maart uitkomt. Bent u nog geen abonnee? Via www.weesp.nl/digitalenieuwsbriefSD kunt u zich gratis abonneren op de nieuwsbrief. De nieuwsbrief is ook beschikbaar als (grootletter) printversie. Klik daarvoor op de printbutton onderaan de nieuwsbrief. Hebt u geen printer? Bel dan uw gemeente via (0294) 491 391 en ontvang een printversie thuis.


   

 • Weesp in tv programma Nederland heeft het!

  Op zondag 1 maart aanstaande om 15.55 uur wordt het programma Nederland heeft het! uitgezonden op RTL4. Nederland Heeft Het! laat in de winter zien wat Nederland te bieden heeft. In de eerstkomende editie van Nederland heeft het! staat Weesp en de Bloemendalerpolder centraal. Weespers Cindy Pielstroom en Lars Boom nemen presentator Dirk Taat mee langs een aantal mooie plekjes in Weesp. De uitzending wordt op zaterdag 7 maart om 14.00 uur herhaald op RTL4.

   

 • Onderzoek naar flora en fauna op de schansen

  Vanaf 23 februari 2015 start ecologisch adviesbureau Regelink, in opdracht van de gemeente Weesp, met een onderzoek naar de aanwezige (beschermde) planten en dieren op de schansen in Weesp.  De gemeente wil graag weten welke plant- en diersoorten er op de schansen voorkomen.
  Op deze manier kan er rekening gehouden worden met deze soorten op het moment dat de gemeente onderhoud en werkzaamheden uit gaat voeren op de schansen. De vele natuurwaarden wil de gemeente heel graag behouden en waar mogelijk ook versterken en uitbreiden. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van de biodiversiteit in de gemeente. Daarnaast is er vanuit de Flora- en faunawet ook een wettelijke verplichting om zorgvuldig om te gaan met alle planten en dieren.  Het onderzoek gaat in totaal een jaar duren. Op verschillende dagen en tijdstippen lopen er het komende jaar medewerkers van bureau Regelink op en om de schansen. Zij doen ter plaatse verschillende onderzoeken. Dat betekent dat u de medewerkers van Regelink ook op avonden en in de nachten op de schansen tegen kunt komen.  Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met de gemeente Weesp via tel. (0294) 491 391 of via e-mail: info@weesp.nl.
   

 • Kunstwerk project Schoonmaken Vecht geplaatst

  Op vrijdag 27 februari aanstaande om 9.30 uur wordt in Weesp het kunstwerk van het project Schoonmaken van de Vecht geplaatst. Het kunstwerk River Treasure komt aan de waterkant bij de kruising Stationsweg en Herensingel.

   

  Waternet heeft de Vecht de afgelopen jaren schoon gebaggerd in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Om te vieren dat de Vecht weer schoon is overhandigt het Waterschap vier kunstwerken aan de Vecht-gemeenten. Op zaterdag 14 maart 2015 wordt het kunstwerk in Weesp officieel onthuld.
   

 • Pubers, hoe doe jij dat nu?

  Wilt u wel eens horen hoe andere ouders van pubers dat nu doen? Ervaringen delen met andere ouders? Kunt u tips van andere puberouders wel gebruiken?

   

  Kom dan naar het PuberOuderCafé!

   

  Georganiseerd door ouders en het Centrum voor Jeugd en Gezin voor ouders van pubers in de leeftijd van 10 tot 18 jaar.

   

  Wat doen we?
  We delen ervaringen met elkaar over het opvoeden van pubers en bespreken diverse thema’s. Het kan over van alles gaan: ontwikkeling van het puberbrein, communiceren met je puber, social media, alcohol. Natuurlijk is er gelegenheid om ook de leuke momenten van het opvoeden van een puber met elkaar te delen en vragen te stellen.

   

  Op dinsdag 10 maart 2015 in ’t Zaaltje van Aaltje, Herengracht 33 te Weesp

   

  Tijd: 20.00 - 21.30 uur

   

  Aanmelden voor het PuberOuderCafé door een e-mail te sturen naar info@cjgweesp.nl.

   

 • Het college belicht…

  Elke week komen er uiteenlopende verzoeken en uitnodigingen binnen bij het college.
  Pas geleden een heel ongewone: meedoen aan de actie “30 dagen zonder alcohol”.

   

  Even was er verwarring. Is dat iets van Arie Boomsma? Hebben we hier dan een alcoholprobleem? Toegegeven, we laten het op recepties en bij vrienden, bij het eten of uitgaan, meestal niet bij een lekker kopje kruidenthee alleen. Maar we kunnen heus makkelijk zonder, daar hoeven we die test niet voor te doen…
  De uitnodiging kwam van de GGD van de Gooi en Vechtstreek. De actie is bedoeld om even stil te staan bij ons aller alcoholgebruik. Of meer precies: bij de vanzelfsprekendheid waarmee het onderdeel is van ons privé- en sociale leven. Daardoor leidt het gemakkelijk en vaak ongemerkt tot alcoholmisbruik. De actie wil laten zien dat het best anders kan en dat het leven dan zeker zo leuk is. En dat is helemaal belangrijk als we ons realiseren dat de oudere generaties een voorbeeldfunctie voor de jeugd betekenen.
  Toen waren we snel overtuigd. U gaat er elders en later – de actie start 2 maart- meer over lezen.
  In België wordt er voor hetzelfde doel actie gevoerd onder het motto “Sterke drank, slappe slurf”. Ik ben benieuwd welke actie effectiever is: worden jongeren meer door hun wethouders gemotiveerd dan door olifanten? [logo “Sterke drank, slappe slurf” plaatsen]
  In ieder geval sta ik vierkant achter de actie aangezien de alarmerende berichten van de zoveelste comadrinker onder de jeugd echt niet kunnen! Laten we samen het voorbeeld geven hoe het ook kan. Doet u ook mee? Meld u nu aan via www.30dagenzonderalcohol.nu

   

  Peter Eijking, wethouder
   

 • Pubers, hoe doe jij dat nu?

  Wilt u wel eens horen hoe andere ouders van pubers dat nu doen? Ervaringen delen met andere ouders? Kunt u tips van andere puberouders wel gebruiken?

   

  Kom dan naar het PuberOuderCafé!

   

  Georganiseerd door ouders en het Centrum voor Jeugd en Gezin voor ouders van pubers in de leeftijd van 10 tot 18 jaar.

   

  Wat doen we?
  We delen ervaringen met elkaar over het opvoeden van pubers en bespreken diverse thema’s. Het kan over van alles gaan: ontwikkeling van het puberbrein, communiceren met je puber, social media, alcohol. Natuurlijk is er gelegenheid om ook de leuke momenten van het opvoeden van een puber met elkaar te delen en vragen te stellen.

  Op dinsdag 10 maart 2015 in ’t Zaaltje van Aaltje, Herengracht 33 te Weesp

  Tijd: 20.00 - 21.30 uur

   

  Aanmelden voor het PuberOuderCafé door een e-mail te sturen naar info@cjgweesp.nl

   

 • Agenda Gemeente Weesp

  18 februari Buurtpanel Hogeweij en Noord-Weest
  www.weesp.nl/buurtpanel

   

  2 – 31 maart Start actie 30 dagen zonder alcohol
  www.30 dagenzonderalcohol.nu

   

  10 maart PuberOudercafé
  www.cjgweesp.nl

   

  10, 11 12 maart Commissievergaderingen
  www.weesp.nl/commissies
   

 • Ook met uw foto in het gemeentenieuws?

  Graag herinneren wij u aan de uitnodiging om mee te doen aan de fotowedstrijd.

   

  In oktober jl. is de nieuwe gemeentegids van de gemeente Weesp uitgebracht. Net als vorig jaar willen wij deze gids ook volgend jaar graag samen met u tot stand brengen. Daarom organiseren wij opnieuw een fotowedstrijd, waarbij de winnende foto’s een plaats krijgen in de gemeentegids. Alle ingezonden foto’s zullen ook een publicatie krijgen in de rechterbovenhoek van het gemeentenieuws.

   

  Meer informatie over deelname, prijzen en de voorwaarden waaraan de ingezonden foto’s moeten voldoen vindt u op onze website www.weesp.nl/fotowedstrijd.

   

 • Buitenveer 14

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  plaatsen van een dakkapel in het linker- en rechter zijdakvlak
  datum ontvangst:  09 februari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Stationsplein 30

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  vestigen van een kookstudio
  datum ontvangst:  11 februari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Kerkstraat 17

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  vernieuwen van de aanbouw en het isoleren van het dak van het rijksmonument
  datum ontvangst:  11 februari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • H.Marsmanstraat 2 t/m 32

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  kappen van 2 bomen (zwarte Els en Lindenboom)
  datum ontvangst:  13 februari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Nijverheidslaan 30 en 30c

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  ingebruikname van Nijverheidslaan 30 als kantoorruimte en Nijverheidslaan 30c als technische dienst ruimte (activiteit milieu)
  datum ontvangst:  27 januari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Hugo de Grootlaan 19

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  verwijderen van asbesthoudende materialen
  datum ontvangst:  11 februari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Utrechtseweg 61

  Burgemeester en wethouders van Weesp hebben een omgevingsvergunning verleend voor:


  het  realiseren van een verdiepingsvloer in het botenhuis
  datum verzending:  10 februari 2015


  Het hiervoor genoemde besluit kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Bezwaar
  Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit (dit is bij verzonden besluiten de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een bezwaarschrift toezenden aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

  Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
  De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank. De kosten van het griffierecht kunt u opvragen bij de griffie van de rechtbank.
   

 • Pampuslaan 186

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning voor de activiteit milieu hebben verleend:

   

  Aan : Tramedico Logistic Services (TLS) BV
  Locatie : Pampuslaan 186, Weesp

   

  De aanvraag, de beschikking en overige relevante stukken liggen met ingang van 19 februari 2015 tot 2 april 2015 ter inzage in het gemeentehuis. De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking inhoudelijk niet gewijzigd.

   

  Tegen de beschikking kan binnen de termijn beroep worden ingesteld door:
  - degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking;
  de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking;
  - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

   

  De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.

   

   

   

   

 • Gooilandseweg 12

  Burgemeester en wethouders van Weesp hebben een omgevingsvergunning verleend voor:


  het  plaatsen van een stro en mestopslagloods
  datum verzending:  02 februari 2015

  Het hiervoor genoemde besluit kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Bezwaar
  Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit (dit is bij verzonden besluiten de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een bezwaarschrift toezenden aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

  Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
  De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank. De kosten van het griffierecht kunt u opvragen bij de griffie van de rechtbank.
   

 • Waardijnstraat 26

  Burgemeester en wethouders van Weesp hebben een omgevingsvergunning verleend voor:


  het  realiseren van een uitbouw an de voorzijde van de woning

  datum verzending:  02 februari 2015

  Het hiervoor genoemde besluit kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Bezwaar
  Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit (dit is bij verzonden besluiten de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een bezwaarschrift toezenden aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

  Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
  De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank. De kosten van het griffierecht kunt u opvragen bij de griffie van de rechtbank.
   

 • Chirurgijnsweg 12

  Burgemeester en wethouders van Weesp hebben een omgevingsvergunning verleend voor:


  het  plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde

  datum verzending:  03 februari 2015

  Het hiervoor genoemde besluit kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Bezwaar
  Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit (dit is bij verzonden besluiten de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een bezwaarschrift toezenden aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

  Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
  De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank. De kosten van het griffierecht kunt u opvragen bij de griffie van de rechtbank.
   

 • Utrechtseweg 118a

  Burgemeester en wethouders van Weesp hebben een omgevingsvergunning verleend voor:


  het  renoveren en verbouwen van de woning
  datum verzending:  04 februari 2015

  Het hiervoor genoemde besluit kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Bezwaar
  Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit (dit is bij verzonden besluiten de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een bezwaarschrift toezenden aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

  Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
  De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank. De kosten van het griffierecht kunt u opvragen bij de griffie van de rechtbank.
   

 • Nigtevechtsepad 2

  Burgemeester en wethouders van Weesp hebben een omgevingsvergunning verleend voor:


  het  kappen van een boom (plataan)
  datum verzending:  06 februari 2015

  Het hiervoor genoemde besluit kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Bezwaar
  Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit (dit is bij verzonden besluiten de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een bezwaarschrift toezenden aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

  Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
  De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank. De kosten van het griffierecht kunt u opvragen bij de griffie van de rechtbank.
   

 • Het college belicht…

  Vorige week vrijdag mocht ik namens het college het nieuwe pand van Huisartsenpraktijk Bos openen in Aetsveld. Dit was natuurlijk heel leuk om te doen, vooral ook omdat de huisartsen zo’n belangrijke rol spelen in het Sociale Domein. Wij hebben de huisartsen hard nodig, zij zijn immers belangrijke oren en ogen in de wijk en wij hechten er dan ook grote waarde aan om een goede samenwerking met hen op te bouwen. Daarom sprak mij de leus zo aan die op de uitnodiging van huisarts Bos stond, namelijk “It always seems impossible until it’s done”. Een uitspraak overigens van Nelson Mandela.

   

  Aan deze leus moest ik die dag nog regelmatig terugdenken, ook toen ik ’s avonds een bezoek bracht aan de jongeren van jeugdcentrum Trainspotting. Ik heb zo genoten van dit bezoek> De humor van de jongeren, de problemen waar zij tegenaan lopen, de gedrevenheid om dingen te doen en voor elkaar krijgen.

   

  Wij weten dat wij een hele grote opgave hebben om binnen het hele Sociale Domein een nieuwe manier van werken te gaan krijgen. Wij weten ook dat dit niet van vandaag op morgen voor elkaar is. Deze slag zullen wij alleen winnen als wij het samen met elkaar gaan doen, met alle organisaties, deskundigen en alle mensen die er bij betrokken zijn. De energie die ik vorige week vrijdag de hele dag tegenkwam, sterkt mij in de gedachte dat dit ook gaat lukken: It always seems impossible until it’s done!”

   

  Herman Tuning, wethouder

   

 • Buurtpanel Hogeweij en Noord-West (A) – 18 februari 2015

  Op 18 februari aanstaande vindt de eerste bijeenkomst van buurtpanel Hogeweij en Noord-West (buurtpanel A) plaats in gebouw Papelaan 99 om 19.30 uur. Alle bewoners, ondernemers, verenigingen, instanties en andere ‘gebruikers’ van deze twee wijken worden van harte uitgenodigd om mee te denken over de eigen woon- en/of werkomgeving.

  ‘Wat kan er beter, anders,
  veiliger, fraaier, schoner in uw wijk?’

  Alle ideeën en plannen zijn welkom en zullen op deze avond aandachtig en serieus worden bekeken. Op deze buurtpanelavond zullen van professionele organisaties deskundigen aanwezig zijn, onder andere van de gemeente Weesp, politie Gooi en Vechtstreek, Ymere en Versa.

  Hoe werkt een buurtpanel?
  De opzet van de buurtpanelavond is als volgt. In het eerste deel van de avond zullen de professionele organisaties zich voorstellen en kort uitleggen wat er van hen verwacht mag worden en wat niet.

  Aansluitend zal – onder leiding van een professioneel technisch voorzitter – een opsomming worden gemaakt van alle onderwerpen, ideeën en voorstellen die de aanwezigen aandragen. Dit kan van alles zijn, van fysieke verbeterideeën in de openbare ruimte tot sociale activiteiten voor oudere of juist jongere wijkbewoners.

  Na een korte pauze zal men in het tweede deel van de avond meteen met deze opsomming aan de slag gaan. Er zal gekeken worden naar de haalbaarheid van de ideeën en er zullen werkgroepjes worden samengesteld met bewoners én professionals om een probleem of idee direct uit te werken. Expertise, kennis, netwerk en belangstelling van bewoners op een bepaald gebied kan op deze manier optimaal worden ingezet en benut.
  De werkgroepjes gaan dan voor een beperkte tijd met het idee of probleem aan de slag en zullen in een volgend buurtpanel, deze vindt in het najaar van 2015 plaats, de resultaten en voortgang terugkoppelen naar het buurtpanel.

  ‘Het buurtpanel is er
  voor elke Weesper’

  Waarom zou ik deelnemen aan dit buurtpanel?
  Als inwoner, ondernemer, of (bestuurs)lid van een vereniging weet u natuurlijk precies wat er speelt in uw wijk. Als geen ander weet u ook waar het aan schort. Wat kan beter, anders, veiliger, fraaier of schoner in uw wijk? Waarschijnlijk kunt u direct al wat dingen noemen.

  Om deze ideeën handen en voeten te geven is dit buurtpanel in het leven geroepen.
  In buurtpanel Hogeweij en Noord-West kunt u zich samen met andere wijkbewoners of wijkgebruikers buigen over relevante onderwerpen en knelpunten in de eigen wijk en deze adequaat oppakken en oplossen.

  Daarnaast zijn nieuwe initiatieven ook van harte welkom. Wilt u bijvoorbeeld een handwerkgroep oprichten in uw wijk? Samen uw wijk veiliger maken door een groeps-app van straat- of wijkgenoten op te zetten? Iets organiseren voor ouderen in uw wijk of juist voor jongeren? Of een bewonerscommissie opstarten? Ook voor dit soort initiatieven is het buurtpanel de juiste plek.

  Is een buurtpanel iets voor mij?
  Het buurtpanel is er voor elke Weesper. Het vormt een leuke manier om buurtgenoten beter te leren kennen en kennis, ideeën en ervaringen uit te wisselen. Met elkaar brengt je initiatieven op gang en maak je de eigen leefomgeving weer een stukje prettiger.

  Kan ik ook meedoen aan het buurtpanel als ik 18 februari verhinderd ben?
  Wanneer u woensdag 18 februari 2015 verhinderd bent, dan kunt u toch deelnemen aan het buurtpanel. U kunt zich dan via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres opgeven voor de ‘elektronische kaartenbak’ van meedenkende wijkbewoners/wijkgebruikers. U krijgt dan het verslag van de bijeenkomst toegestuurd.

  De elektronische kaartenbak vormt een basisbron, waaruit de professionele organisaties kunnen putten als er zich een idee of voorstel voordoet, waarbij de kennis, de ervaring, de expertise, het netwerk of de belangstelling van deze deelnemers gewenst is.

  Vragen over de buurtpanels?
  Gemeente Weesp
  Tel: (0294) 491 391
  E-mail: buurtpanel@weesp.nl   

 • Over veranderingen in jeugdhulp, zorg, welzijn en werk. Veelgestelde vragen èn antwoorden

  Over de veranderingen in jeugdhulp, zorg, welzijn en begeleiding naar werk leven vragen en ook misverstanden. Hieronder helpen wij deze graag de wereld uit.

   


  Hoe zit het met mijn persoonsgebonden budget (pgb)?
  Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf de benodigde zorg inkopen. Heeft u een pgb? Dan hebt u in 2014 een brief van de gemeente ontvangen waarin de hoogte van het pgb staat. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is sinds dit jaar verantwoordelijk voor het uitbetalen van pgb’s. De SVB loopt echter achter met de uitbetaling. Kijk voor meer informatie op svb.nl, de website van de SVB, of op pgb.nl, de website van Per Saldo (de belangenorganisatie voor mensen met een pgb).

   

  Zijn buren of familie verplicht om te helpen?
  Nee, zij zijn niet verplicht om te helpen, maar het mag natuurlijk wel. Als u er met hulp uit uw sociaal netwerk niet uitkomt, kan de gemeente mogelijk zorgen voor een oplossing. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het organiseren van uw huishouden of een traplift, zodat u zelfstandig kunt blijven wonen. De gemeente onderzoekt ook of mantelzorgers of vrijwilligers een cliënt kunnen helpen.

   

  Wat doet de gemeente aan begeleiding van mantelzorgers?
  Mantelzorgers dreigen soms overbelast te raken. In dat geval kunnen zij terecht bij:
  • Het Steunpunt Mantelzorg van Versa Welzijn. Het steunpunt biedt informatie en advies, praktische en emotionele steun, gespreksgroepen, lotgenotencontact, cursussen en workshops. Ook organiseert het steunpunt ‘respijtzorg’ (vrijwilligers nemen dan de mantelzorg thuis tijdelijk over). Meer informatie via weesp@versawelzijn.nl of via telefoonnummer (0294) 41 05 78.
  • De gemeente Weesp. Vanaf 2015 is de gemeente ook verantwoordelijk voor professionele respijtzorg als vrijwillige respijtzorg niet meer voldoende is (waarbij de inwoner met een beperking één of enkele dagen per week buitenshuis logeert om de mantelzorger te ontlasten).
  Meer informatie? Bel de gemeente op (0294) 491 391.

   

  Kan ik dit jaar nog een Mantelzorgcompliment aanvragen?
  Het mantelzorgcompliment was een bedrag van €200,- als blijk van waardering voor mantelzorgers die langdurig en intensief voor iemand zorgen die een indicatie heeft voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De AWBZ is per 1 januari 2015 vervangen door andere wetten. Daarom vervalt het mantelzorgcompliment. Het mantelzorgcompliment over het jaar 2014 wordt nog uitbetaald. Dat doet de sociale verzekeringsbank.
  Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Samen met mantelzorgers bekijkt de gemeente hoe de waardering voor hen vorm gaat krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een vast geldbedrag, structurele ondersteuning (zoals respijtzorg) of een kortingspas. Als u hier informatie over wilt, kunt u de gemeente bellen via tel. (0294) 491 391 en uw contactgegevens achterlaten. Zodra er meer bekend is, krijgt u bericht.
  Voor praktische hulp en ondersteuning kunt u terecht bij het Steunpunt Mantelzorg van Versa Welzijn. Meer informatie kunt u krijgen via weesp@versawelzijn.nl of via telefoonnummer (0294) 41 05 78.

   

  Waar kan ik terecht in een crisissituatie in de (jeugd) geestelijke gezondheidszorg?
  U belt in zo’n geval uw eigen huisarts of huisartsenpost. In levensbedreigende situaties belt u 1-1-2.

   

  Wat gebeurt er met mijn huishoudelijke hulp via de Wmo?
  Uw huishoudelijke hulp via de Wmo stopt dit jaar niet zomaar. Als er iets verandert, neemt de gemeente contact met u op. Gemeenten hebben vanaf 2015 minder geld om de huishoudelijke hulp te financieren. We werken aan een plan om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen die in 2014 huishoudelijke hulp hadden, dit in 2015 ook kunnen houden.

   

  Als ik een hoog inkomen of veel vermogen heb, krijg ik dan ook ondersteuning?
  Als u ondersteuning nodig heeft, krijgt u deze. Het maakt niet uit of u een hoog inkomen of veel vermogen heeft. Dit kan wel betekenen dat u een hoge eigen bijdrage betaalt. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen, uw leeftijd en uw gezinssamenstelling. Er is een landelijk maximum vastgesteld voor de eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) zorgt ervoor dat u niet meer betaalt dan dit maximum.

   

  Staat uw vraag er niet bij?
  Kijk op www.weesp.nl, bel (0294) 491 391 of stuur een e-mail naar info@weesp.nl.

   

   


   

 • Subsidie energiebesparende maatregelen leeft!

  Opnieuw blijkt dat het treffen van energiebesparende maatregelen leeft onder de Weesper bevolking. Van de subsidieregeling, Energiebesparing bestaande woningen gemeente Weesp 2013-2016, is goed gebruik gemaakt. De subsidiepot is helemaal leeg.
  Nieuwe aanvragen voor deze subsidie kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.
  Op dit moment is onbekend of er in de toekomst weer subsidie beschikbaar wordt gesteld.
  Via onze website, www.weesp.nl, houden wij u op de hoogte van de actuele informatie.

   

  Bent u benieuwd welke maatregelen interessant zijn voor uw woning? Kijk dan op www.bespaardaar.nl. Nadat u met de woningscan wat gegevens over uw woning heeft ingevoerd, krijgt u inzicht in de meest effectieve energiebesparende maatregelen.

   

  Voor een compleet en actueel landelijk overzicht van de subsidieregeling kunt u de energiesubsidiewijzer raadplegen, www.energiesubsidiewijzer.nl.

   

   

 • G.H. Breitnerstraat 12

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde
  datum ontvangst:  30 januari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Diemerdijkstraat 1

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  realiseren van een carpoort
  datum ontvangst:  01 februari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Lobrich Boutgerslaan tussen nr. 36 en 38

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  kappen van twee bomen (franxinus)
  datum ontvangst:  02 februari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Willem de Merodestraat 52

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  verwijderen van asbesthoudende materialen
  datum ontvangst:  04 februari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Nieuwstraat 10 &10a

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning  met 6 weken is verlengd voor:


  het  vernieuwen van het voegwerk aan de voorzijde
  datum ontvangst:  06 februari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Het college belicht…

  Het College heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. Dat gaat tot het stimuleren en faciliteren van eigen initiatieven van bewoners tot het hen laten meedenken over plannen in Weesp.

   

  De komende maanden organiseren we per wijk een aantal buurtpanels in Weesp. Op drie momenten gaan we, gezamenlijk met een groot aantal (maatschappelijke) organisaties in Weesp, de wijk in. Tijdens de avonden wordt een inventarisatie gemaakt van ideeën en suggesties die door de mensen worden aangedragen.
  Dit kan gaan van fysieke zaken in de wijk in de woon- en werkomgeving, leefbaarheid vraagstukken tot sociale activiteiten. Op basis van de haalbaarheid van de ideeën en de prioriteit die eraan wordt gegeven, worden de suggesties in werkgroepen verder uitgewerkt. Het biedt zo de mogelijkheid om op een interactieve manier uw suggesties aan te dragen, maar ook de mogelijkheid om uw buurtgenoten beter te leren kennen.
  Op woensdagavond 18 februari a.s. vindt het eerste buurtpanel plaats, voor de wijken Noord-West en Hogeweij. Ik hoop van harte dat u het buurtpanel gaat bezoeken. U kunt zich opgeven via de e-mail: buurtpanel@weesp.nl.

   

  Een ander belangrijk moment voor u als inwoner van Weesp, is de informatie avond die Prorail 16 maart a.s. gaat organiseren. Tijdens deze avond zal Prorail een toelichting geven op het besluit van het Rijk om in Weesp de sporen in Weesp te verbreden van zes naar acht sporen en wat dit voor effecten heeft op de stationsomgeving. Ook lichten zij het verdere proces toe dat zij in een vorm van burgerparticipatie willen organiseren.

   

  Mijn boodschap voor deze week is dan ook om u op te roepen om deel te nemen aan de mogelijkheden die wij bieden voor burgerparticipatie. Met de input van de bewoners van Weesp kunnen wij dan op een juiste manier de stad besturen.

   

  Astrid Heijstee-Bolt, wethouder
   

 • Collegespreekuur op dinsdag 10 februari 2015

  Het college wil iedereen die in Weesp woont en/of werkt alle ruimte bieden voor eigen initiatief en participatie. Haar streven is om samen met de inwoners en ondernemers van Weesp te werken aan een mooier en beter Weesp. Hiervoor is een maandelijks spreekuur in het leven geroepen om bijvoorbeeld een probleem/klacht of idee te bespreken met een collegelid.

   

  Spreekuur
  Uitgangspunt van het spreekuur is om een afspraak te kunnen maken met één van de collegeleden (met welk collegelid hangt af van het onderwerp) om een idee aan te dragen, een suggestie voor een oplossing voor een gemeentelijk probleem voor te leggen of bijvoorbeeld een probleem/klacht dat speelt met de gemeente nader te bespreken.
  Het maandelijks spreekuur met de collegeleden is ingesteld op elke tweede dinsdagavond van de maand tussen 17.30 en 19.00 uur. Het 4e spreekuur staat gepland voor dinsdag 10 februari 2015 in het gebouw van Versa Welzijn aan de Papelaan 99. Het spreekuur vindt iedere maand in een andere wijk plaats. Vooraf wordt de locatie bekend gemaakt op de gemeentepagina en website van de gemeente.

   

  Hoe maakt u een afspraak?
  Een afspraak maken met het college kan digitaal (www.weesp.nl/afspraak) en telefonisch via het bestuurssecretariaat (0294) 491 391.

   

  Meer informatie?
  Zie www.weesp.nl/collegespreekuur
   

 • Agenda Gemeente Weesp

  5 februari Vergadering gemeenteraad
  www.weesp.nl/raadsinformatie

   

  10 februari Collegespreekuur
  www.weesp.nl/collegespreekuur

   

  18 februari Buurtpanel Hogeweij en Noord-Weest
  www.weesp.nl/buurtpanel
   

 • Agenda gemeenteraadsvergadering

  Datum: donderdag 5 februari 2015
  Aanvang: 20:00 uur
  Locatie: Raadzaal

   

  1.     Opening en mededelingen
  2.      In memoriam wethouder J.H. van Veen
  3.      Benoeming en beëdiging wethouder J. Overmars, februari 2015
  4.      Vragenmoment voor raadsleden
  5.      Spreekrecht burgers (over onderwerpen op deze agenda)
  6.      Vaststelling agenda
  7.      Bekrachtigen geheimhouding verslag discussieavond d.d. 14 januari 2015
  8.      Lijst van ingekomen stukken van 9 december 2014 tot en met 28 januari 2015
  9.      Vaststelling besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 17 december 2014
  10.    Hamerstukken
  10.1. Risicoprofiel Gooi en Vechtstreek (aangehouden in de raadsvergadering

            d.d. 17 december 2014)
  10.2. Regionale Veiligheidsstrategie 2015-2018
  10.3. Invoering werkkosten
  11.    Bespreekstukken
  11.1. Onderzoeksresultaten en advies Gemeentemuseum Weesp
  11.2. Verruiming openingstijden winkels op zon- en feestdagen
  11.3. Verantwoording fractiebudgetten 2014
  12.    Sluiting  Inspreken
  Iedereen heeft het recht om in te spreken tijdens de vergadering over onderwerpen op de agenda. Er kan niet ingesproken worden over een besluit waartegen bezwaar of beroep bij de rechter open staat of heeft opengestaan; ook niet over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen of indien een klacht ex. Artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

   

  Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, dan kunt u zich daarvoor tot op de dag van de betrokken vergadering melden bij de griffie, tel. (0294) 491 235/491 324 of via de e-mail griffier@weesp.nl

   

  Deze agenda en bijbehorende stukken staan ook op de website van de gemeente Weesp www.weesp.nl/raadsinformatie.

   

 • Fietswrakken verwijderd bij station

  Dinsdag 3 februari jl. zijn door de afdeling Handhaving en medewerkers van de buitendienst van de gemeente Weesp 84 fiets wrakken bij het station verwijderd.
  Deze fietsen zijn een maand geleden gestickerd met de tekst dat ze rijtechnisch niet in orde waren en in verwaarloosde toestand verkeerden.
  Ze zijn om deze reden overgebracht naar de gemeentewerf en blijven daar nog 13 weken in bewaring.
  Mist u uw fiets, neem dan contact op met de gemeente Weesp.


   

 • Gooilandseweg 2 en 3a

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp maken bekend dat zij, op grond van artikel 2.1 lid 1, onder a en e Wabo een omgevingsvergunning hebben verleend voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘milieu’ ten behoeve van het volgende plan:

   

  • het veranderen van de inrichting (bouwen) en het reviseren van de omgevingsvergunning (milieu) op het perceel Gooilandseweg 2 en 3a te Weesp

   

  Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (verzenddatum 26 januari 2015) beroep instellen tegen de verlening van de omgevingsvergunning bij de Rechtbank Midden-Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
  Tevens kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van voornoemde sector. De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

   

 • Een buurtpanel: iets voor u?

  Het buurtpanel is er voor elke Weesper. Langgewenste initiatieven kunnen verwezenlijkt worden en ergernissen kunnen gezamenlijk worden aangepakt. Deelname aan een buurtpanel vormt ook een leuke en ongedwongen manier om buurtgenoten beter te leren kennen. Kennis, ideeën en ervaring kunnen worden uitgewisseld om samen een concreet vraagstuk of probleem aan te pakken. Waarmee je je eigen leefomgeving weer een stukje prettiger maakt.

   

 • Gevonden voorwerpen

  Hebt u iets gevonden in de gemeente? Meestal moet u hiervan aangifte doen bij de gemeente en niet bij de politie. U moet wél aangifte doen bij de politie in situaties waarbij het vermoeden van diefstal bestaat. Diefstal blijft tenslotte een politiezaak.

   

  Aangifte doen
  Hebt u een voorwerp gevonden, dan moet u aangifte doen bij het gemeenteloket in de gemeente waar u het gevonden hebt. Vraag dan om een bewijs van aangifte.

   

  Bewaren gevonden voorwerp
  Na de aangifte kunt u ervoor kiezen om het gevonden voorwerp zelf te bewaren. U dient dan voor het onderhoud van het voorwerp zorgen, zodat het niet in een slechtere staat raakt. U kunt het gevonden voorwerp ook in bewaring geven bij de gemeente. Vraag dan om een bewijs van inbewaringgeving.

   

   

 • Nigtevechtsepad 2

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  kappen van 1 boom (soort n.t.b)
  datum ontvangst:  30 januari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Achtergracht 71

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  vernieuwen van het stucwerk van de voorgevel
  datum ontvangst:  26 januari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Korendragershof 7

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  verwijdern van asbesthoudende materialen
  datum ontvangst:  30 januari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Project Leeuwenveld 3

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning met  6 weken is verlend  voor:


  het  oprichten van 41 woningen (fase 2)
  datum ontvangst:  26 januari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Project Leeuwenveld 3

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning  met 6 weken is verlengd voor:


  het  oprichten van 38 woningen (fase 3)
  datum ontvangst:  26 januari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Project Leeuwenveld 3

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning met 6 weken is verlengd voor:


  het  oprichten van 32 woningen (fase 4)
  datum ontvangst:  26 januari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Simon de Vliegerlaan 17

  Burgemeester en wethouders van Weesp hebben een omgevingsvergunning verleend voor:


  het   oprichten van een woning
  datum verzending:  29 januari 2015

  Het hiervoor genoemde besluit kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Bezwaar
  Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit (dit is bij verzonden besluiten de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een bezwaarschrift toezenden aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

  Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
  De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank. De kosten van het griffierecht kunt u opvragen bij de griffie van de rechtbank.
   

 • Korendragershof 19

  Burgemeester en wethouders van Weesp hebben een omgevingsvergunning verleend voor:


  het  realiseren van een dakopbouw
  datum verzending:  26 januari 2015

  Het hiervoor genoemde besluit kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Bezwaar
  Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit (dit is bij verzonden besluiten de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een bezwaarschrift toezenden aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

  Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
  De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank. De kosten van het griffierecht kunt u opvragen bij de griffie van de rechtbank.
   

 • Het college belicht….

  Afgelopen maandag bereikte ons het trieste bericht dat onze gewaardeerde collega, wethouder Jos van Veen maandagmorgen is overleden. Hij is slecht 59 jaar oud geworden. Jos was weliswaar al geruime tijd ziek en zijn prognose was niet hoopgevend, maar toch komt dit bericht voor ons allen als een schok.

   

  Jos heeft zich langdurig ingezet voor onze gemeente. Eerst jarenlang als raadslid voor de WSP, van 16 maart 2006 tot 15 mei 2015 en vervolgens als wethouder Financiën, Grondzaken, ICT (informatiebeleid), Subsidies en Maatschappelijk vastgoed.

   

  Hoewel de tijd die wij met elkaar in het college hebben doorgebracht beperkt is gebleven, herinneren we ons Jos als een grenzeloze optimist. Een aimabel en begripvol mens, die in iedere situatie en ook in ieder persoon wel iets positiefs wist te ontdekken. Met deze insteek dwong hij ons, zijn mede-collegeleden, meer dan eens om toch eens op een andere manier naar bepaalde onderwerpen te kijken.

   

  Wij leven mee met zijn dierbaren en nabestaanden en wensen hen veel sterkte met het grote verlies. Wij zullen hem missen.

   

  Het college van burgemeester en wethouders van Weesp

   

 • Kom kijken, luisteren en meedoen!

  Prikkelende voorstelling en informatiemarkt
  ‘voor elkaar in Weesp’ in de City of Wesopa
  Datum: maandag 26 januari 2015
  Aanvang: 14.00 uur en 19.00 uur

   

 • Proef met vaste planten langs de J.C. van Houtenlaan

  Langs de J.C. van Houtenlaan en een middenberm van de Prinses Irenelaan, worden in de week van 26 januari onder andere de rozen vervangen voor nieuwe, kleurige planten. Er is gekozen voor vaste planten in de kleuren wit, blauw en paars. Dit type beplanting is nog niet eerder op deze schaal toegepast in Weesp en de gemeente wil met de proef kijken of de planten goed groeien op deze plek en of het voor andere plekken ook geschikt is.

   

  Aantrekkelijk beeld
  De beplanting is aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels en draagt sterk bij aan de biodiversiteit in de stad. De kleuren zorgen natuurlijk voor een aantrekkelijke entree voor zowel bezoekers als bewoners. Door de kleur en de lange bloeiperiode geven we met vaste planten de

  J.C. van Houtenlaan ieder seizoen een mooi beeld. Zelfs in de winter geven vaste planten een bijzondere aanblik.

   

  Minder onderhoud
  Naast de kleurige aankleding van de openbare ruimte zoeken we als gemeente voortdurend naar vernieuwing waarbij efficiënt werken en kostenbesparing deel uitmaken van het keuzeproces. Doordat de beplanting snel en dicht op elkaar groeit is er uiteindelijk minder onderhoud nodig en groeit er minder onkruid tussen de beplanting.

   

  Werkzaamheden starten 26 januari aanstaande
  De werkzaamheden beginnen op maandag 26 januari aanstaande en bij goed weer duurt het uiterlijk tot 6 februari. Er wordt langs de weg gewerkt maar de weg blijft wel open. U kunt hiervan enige hinder ondervinden en vragen hiervoor uw begrip. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Beheer en Ontwikkeling via telefoonnummer (0294) 491 391.


   

 • Praat mee over de toekomst van het Gemeentemuseum Weesp

  Om 20.00 uur vanavond (21 januari) organiseert de gemeenteraad een zogenaamd “Politiek plein” in de raadzaal van het Stadhuis, ter voorbereiding van de commissie Welzijn een week later.

   

  U wordt van harte uitgenodigd
  Tijdens deze avond is er een korte presentatie van een raadsvoorstel, waarna er ruim de tijd is voor vragen en meningsuitwisseling. Deze keer is het onderwerp waarover de gemeenteraad graag met u praat de toekomst van het gemeentemuseum. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, uw ideeën voor de toekomst van het museum met ons te delen en uw mening te geven over het raadsvoorstel.

   

  Het raadsvoorstel en het onderzoeksrapport kunt u vinden op de website van de gemeente www.weesp.nl. Aanmelden voor het politiek plein is niet noodzakelijk. Voor vragen kunt u terecht bij de griffie op griffier@weesp.nl of (0294) 491 235.

   

 • Informatieavond herinrichting Kuyperlaan en omgeving

  Dit jaar wordt verder gewerkt aan de riool- en herinrichtingswerkzaamheden van Wijk Zuid. De Dr. A. Kuyperlaan, Dr. J. Th. de Visserlaan, Mgr. Dr. W.H. Nolenslaan,
  Mr. J.R. Thorbeckelaan en de Hugo de Grootlaan (tussen de Aetsveldselaan en de
  Dr. A. Kuyperlaan) gaan op de schop. Op dinsdag 3 februari 2015, van 19.00 tot 21.00 uur, vindt er een informatieavond op het stadskantoor van Weesp plaats waar belanghebbenden hun mening over het ontwerp kunnen geven.

   

  Herinrichtingswerkzaamheden
  De Kuyperlaan e.o. wordt definitief ingericht als een 30 km/uur gebied. Er komen nieuwe bestratingsmaterialen, parkeervakken worden aangegeven, verkeersdrempels en -plateaus aangelegd op strategische plaatsen en de lantaarnpalen worden vervangen voor nieuwe exemplaren. Voorafgaand aan de herinrichting wordt het gemengde rioolstelsel vervangen voor een gescheiden rioolstelsel.

   

  Informatieavond
  Op dinsdag 3 februari 2015 vindt er een informatieavond plaats over de herinrichting van de Kuyperlaan e.o. van 19.00 uur tot 21.00 uur, op het stadskantoor van Weesp,
  Nieuwstraat 70a. Wij vinden het belangrijk om onze plannen met u te delen, zodat u uw reactie op de plannen kunt geven. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De informatieavond vormt tegelijk de formele start van de inspraakprocedure, waarin men 21 dagen de tijd heeft om zienswijzen kenbaar te maken aan het college van B&W. Na eventuele aanpassing wordt het ontwerp definitief vastgesteld en kan het werk worden aanbesteed.

   

 • Hulp nodig?

  Heeft u hulp nodig om zelfstandig te kunnen blijven? Groeit de administratie u boven het hoofd? Zoekt u hulp bij de opvoeding? Of wilt u graag aan het werk, maar lukt dat niet vanwege een handicap of beperking? Uiteraard probeert u eerst zelf hulp te regelen, bijvoorbeeld van familie, vrienden of buren. Maar als dit echt niet lukt, kunt u terecht bij de gemeente.

   

  U kunt contact opnemen met gemeente Weesp via telefoonnummer (0294) 491 391 (tijdens kantooruren) of via info@weesp.nl.

   

  Crisissituaties
  In geval van een spoedeisende situatie of noodgeval, belt u de specifieke hulpdienst. Hieronder een overzicht:

   

  • 112: voor spoedeisende hulp bij direct levensbedreigende situaties of als u getuige bent van een misdrijf.
  • Veilig Thuis 0800 - 2000: voor advies over en meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is dag en nacht bereikbaar.
  • Huisartsenpost: bij crisissituaties in geestelijke gezondheidszorg (GGZ) bij jeugd en volwassenen. De huisartsenpost is dag en nacht bereikbaar.

   

  www.weesp.nl/sociaaldomein

   

 • Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Weesp’

  Op 27 juni 2013 heeft de gemeenteraad van Weesp het bestemmingsplan Landelijk Gebied Weesp vastgesteld. Tegen die vaststelling zijn 4 beroepschriften ingediend bij de Raad van State.
  Na uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 september 2014, nr. 201308921/1/1R1 en het besluit van de gemeenteraad, op aanwijzing van de Raad van State, van 17 december 2014 wordt het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Weesp’ onherroepelijk op 22 januari (de dag na publicatie). Er staan geen rechtsmiddelen open tegen het nieuwe besluit van de gemeenteraad.

   

  De gemeenteraad heeft op 17 december 2014 voor 2 percelen een gewijzigd besluit genomen. Voor het perceel ’s Gravelandseweg 20 is een extra bouwvlak ten behoeve van wonen opgenomen. Voor het perceel Kreugerlaan 8 is een tekstuele aanpassing in de planregels gemaakt. Dit betreft een wijzigingsbevoegdheid voor omzetting naar de bestemming Wonen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het besluit van de gemeenteraad en de uitspraak van de Raad van State.

   

  Het bestemmingsplan Landelijk Gebied Weesp behelst het landelijk gebied buiten de bebouwde kom (exclusief de Bloemendalerpolder) van Weesp. Voor de precieze grenzen van het bestemmingsplan wordt verwezen naar de stukken op de website van Weesp of naar www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan is opgesteld met als doel voor het gebied buiten de bebouwde kom een actueel juridisch-planologisch kader neer te leggen. Er is gekozen voor een nieuw bestemmingsplan dat groter is in omvang en meer éénduidig en actueel qua inhoud. Bij het opstellen van het bestemmingsplan is de bestaande, legale situatie binnen de plangebieden het uitgangspunt geweest.

   

  Het bestemmingsplan Landelijk Gebied Weesp is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (via code: NL.IMRO.0457.BP0200LG-oh01) en via www.weesp.nl/landelijkgebied.
   

 • Korte Stammerdijk 28

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  kappen van 1 boom (kastanje)
  datum ontvangst:  14 januari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Chirurgijnsweg 70

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en een tweede dakkapel op het achterdakvlak
  datum ontvangst:  13 januari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • s'Gravelandseweg 24

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  realiseren van een dierenverblijf
  datum ontvangst:  13 januari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Slijkstraat 34

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  realiseren van een terras
  datum ontvangst:  14 januari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Korendragershof 19

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  realiseren van een dakopbouw
  datum ontvangst:  14 januari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • s'-Gravelandseweg 3c

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  slopen van de voormalige accommodatie WeHave
  datum ontvangst:  13 januari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.


   

 • Parkeerterrein Ossenmarkt (voor restaurant de Schalkse)

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  in gebruiknemen van een tent (4 april 2015)
  datum ontvangst:  16 januari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.


   

 • Lange Muiderweg 551s

  Burgemeester en wethouders van Weesp hebben een omgevingsvergunning verleend voor:


  het  plaatsen van een blokhut
  datum verzending:  14 januari 2015

  Het hiervoor genoemde besluit kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Bezwaar
  Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit (dit is bij verzonden besluiten de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een bezwaarschrift toezenden aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

  Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
  De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank. De kosten van het griffierecht kunt u opvragen bij de griffie van de rechtbank.
   

 • Achtergracht 88

  Burgemeester en wethouders van Weesp hebben een omgevingsvergunning verleend voor:


  het  wijzigen van de zijgevel
  datum verzending:  16 januari 2015

  Het hiervoor genoemde besluit kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Bezwaar
  Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit (dit is bij verzonden besluiten de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een bezwaarschrift toezenden aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

  Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
  De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank. De kosten van het griffierecht kunt u opvragen bij de griffie van de rechtbank.
   

 • Project Leeuwenveld 3

  Burgemeester en wethouders van Weesp hebben een omgevingsvergunning verleend voor:


  het  realiseren van 4 appartementen
  datum verzending:  19 januari 2015

  Het hiervoor genoemde besluit kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Bezwaar
  Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit (dit is bij verzonden besluiten de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een bezwaarschrift toezenden aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

  Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
  De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank. De kosten van het griffierecht kunt u opvragen bij de griffie van de rechtbank.
   

 • Het college belicht…

  In elke normale week zou u op deze plek een tekst vinden van een wethouder of van de burgemeester. Hij of zij zou vertellen over zaken die Weespers bezighouden zoals bijvoorbeeld de veranderingen in de zorg, een bootje of de (her-)inrichting van de schansen. Belangrijke zaken op lokaal niveau.

   

  Deze week is geen normale week. In de afgelopen dagen lijken alle zaken waar we ons dagelijks mee bezig houden opeens zoveel minder belangrijk dan ze zijn. De gebeurtenissen van verleden week woensdag en vrijdag in Parijs en de massale reacties hierop maakt het onmogelijk te blijven hangen in de waan van de dag. Natuurlijk pakt iedereen de draad weer op en maken we ons straks weer druk over Weesper zaken, maar hier en nu even niet. Het college staat graag samen met u nog even stil bij de harde manier waarop de vrijheid van meningsuiting vorige week in het hart is getroffen.
  We waren aanwezig bij een indrukwekkende bijeenkomst in Hilversum en luisterden naar toespraken van burgemeester Pieter Broertjes, Thomas Bruning (secretaris NVJ) en vertegenwoordigers van de ……. Onze manier om steun te betuigen aan de vele slachtoffers van dit excessieve geweld.

   

  In dit verband vragen wij toch ook aandacht voor de manier waarop wij in Weesp met elkaar omgaan en vinden wij dit een moment om te benadrukken dat respectvolle wederzijdse omgangsvormen de rust en vrede in de samenleving positief beïnvloeden. Dat je alles mág zeggen in ons mooie, vrije land wil niet altijd betekenen dat je alles moet zeggen en elkaar onbeperkt onnodig moet willen kwetsen.

   

  Wanneer wij deze ongeschreven afspraken samen kunnen bewaken, sluiten wij ons tot slot graag aan bij de woorden van Premier Marc Rutte: “Wij laten ons niet uit elkaar drijven!”.

   

  Het college van burgemeester en wethouders

   

 • Maandag 26 januari 2015: Informatiemarkt in de City of Wesopa!

  Op maandag 26 januari aanstaande organiseert de gemeente Weesp een informatiemarkt in de City of Wesopa. Een informatiemarkt om kennis te maken met de werkwijze van het sociaal wijkteam. Het team dat zich vanaf 1 januari van dit jaar bezighoudt met uw (jeugd)zorg, welzijn en arbeidsparticipatie. Een bijeenkomst die om meerdere redenen zeer de moeite waard is om te bezoeken. Behalve een presentatie van de verschillende maatschappelijke partners, wordt op de planken van de City op een prikkelende manier de werkwijze van het sociaal wijkteam in beeld gebracht.

   

   

  Aanmelden
  U kunt zich aanmelden voor de middagvoorstelling (aanvang 14.00 uur) of voor de avondvoorstelling (aanvang 19.00 uur), door een mail te sturen aan info@weesp.nl of door te bellen met (0294) 491 391. Vermeld in beide gevallen uw naam en het tijdstip waarop u de bijeenkomst op 26 januari wilt bijwonen.
   

 • Politiek Plein over de toekomst van het Gemeentemuseum Weesp

  Op woensdag 21 januari 2015 om 20.00 uur organiseert de gemeenteraad een zogenaamd politiek plein, ter voorbereiding van de commissie Welzijn een week later. Het politiek plein is een nieuw fenomeen.

   

  Tijdens deze avond is er een korte presentatie van een raadsvoorstel, waarna er ruim de tijd is voor vragen en meningsuitwisseling. Deze keer is het onderwerp waarover de gemeenteraad graag met u praat de toekomst van het gemeentemuseum. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, uw ideeën voor de toekomst van het museum met ons te delen en uw mening te geven over het raadsvoorstel.

   

  Aanmelden voor het politiek plein is niet noodzakelijk. Voor vragen kunt u terecht bij de griffie op griffier@weesp.nl of (0294) 491 235.

   

   

 • Presentatie AED Burgerhulpverlening Weesp 19 januari 2015

  De gemeente Weesp startte het afgelopen jaar met de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) het project AED Burgerhulpverlening Weesp. Een AED is een draagbaar apparaat dat helpt bij het reanimeren van iemand met een hartstilstand. De gemeente geeft op maandag 19 januari 2015 van 20.00 tot 21.30 uur in de raadzaal van het stadhuis een presentatie om uit te leggen hoe het project werkt.

   

  Ambulance centralist stuurt SMS naar vrijwilligers
  In Weesp zijn negen buitenkasten met een AED apparaat. De kasten zijn voorzien van een code en kunnen, indien nodig, door de daarvoor aangemelde en opgeleide vrijwilligers worden geopend. Bij een melding van een reanimatie stuurt de centralist van de RAV een sms-bericht naar één van de Weesper vrijwilligers die in een straal van één kilometer om het slachtoffer heen wonen of werken. Eén deel van de vrijwilligers krijgt de opdracht om de AED op te halen en de andere vrijwilligers krijgen de opdracht om alvast hulp te bieden bij het slachtoffer.

   

  Meld u aan!
  De gemeente zoekt in totaal 90 vrijwilligers om dit project tot een succes te maken. Bent u in het bezit van een geldig diploma BLS/AED en wilt u zich inzetten voor dit AED-project, dan kunt u zich aanmelden via de website www.hartslagnu.nl. Lukt het aanmelden via website HartslagNu.nl niet goed, dan kunt u ook contact opnemen met mevrouw M. Overbeek van de afdeling Samenleving. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (0294) 491 391.

   

  Meer weten of aanmelden?
  De gemeente geeft op maandag 19 januari 2015 van 20.00 tot 21.30 uur in de raadzaal van het stadhuis een presentatie om uit te leggen hoe het project werkt. Ook kunt u dan uw eventuele vragen stellen. Wij verzoeken u vooraf aan te melden via moverbeek@weesp.nl of via telefoonnummer 0294- 491 391.


   

 • Veilig Thuis: advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

  Vanaf 1 januari 2015 is er ‘Veilig Thuis’: het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar via 0800 - 2000.

   

  Voor wie is Veilig Thuis
  Veilig Thuis is er voor iedereen die hulp nodig heeft omdat het thuis niet veilig is: kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffers, plegers, familie, buren en andere omstanders. In iedere relatie of ieder gezin is wel eens onenigheid; dat is heel normaal. Maar het is niet normaal als je thuis altijd op je hoede moet zijn, op je tenen moet lopen om niets verkeerds te zeggen of te doen. Het is niet normaal als er klappen vallen, als er getreiterd, vernederd of bedreigd wordt, als je tegen je zin gedwongen wordt tot seks of financieel uitgebuit (uitgekleed) wordt.
  Een thuis moet voor iedereen een veilige plek zijn. Toch worden nog steeds teveel vrouwen, kinderen, mannen, maar ook ouderen (65+) geconfronteerd met geweld in de huiselijke sfeer. Zo zit er in iedere klas wel een kind dat hiermee te maken heeft. Kinderen en volwassen, maar ook ouderen worden geestelijk, lichamelijk of seksueel mishandeld. Of ze worden langdurig belaagd en lastiggevallen door hun (ex) partner.
  Zonder hulp van buitenaf is het geweld vaak moeilijk te stoppen. Het is daarom van groot belang voor alle betrokkenen om op tijd hulp te vragen. Dat kan door te bellen met Veilig Thuis, u kunt uw vragen stellen zonder dat u zich bekend hoeft te maken. Ook professionals kunnen bellen met een vraag om advies als het gaat om een schrijnende situatie of een vermoeden van kinder- of oudermishandeling. Veilig Thuis is er dus voor iedereen die te maken heeft met geweld in de huiselijke sfeer of daar getuige van is.

   

  Wat doet Veilig Thuis
  Veilig Thuis is er om geweld te voorkomen, maar ook voor informatie en advies. Leerkrachten, huisartsen en andere professionals kunnen volgens de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld contact opnemen met Veilig Thuis. Zij kunnen advies vragen en/of een eventuele melding doen. Veilig Thuis doet onderzoek naar de onveilige situatie. Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar voor de eerste hulp. Veilig Thuis kan doorverwijzen en toeleiden naar de juiste hulp, maar Veilig Thuis kan ook samen met betrokkenen een veiligheidsplan opstellen.

   

  Veilig Thuis 0800 – 2000
  Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, is dag en nacht bereikbaar via 0800-2000.

   


  Noodnummers bij andere crisissituaties

  Er zijn natuurlijk situaties die niet te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling. Dan belt u:

  1-1-2
  Voor spoedeisende hulp bij direct levensbedreigende situaties of als u getuige bent van een misdrijf.

  Huisartsenpost
  Bij crisissituaties in geestelijke gezondheidszorg (ggz) bij jeugd en volwassenen. De huisartsenpost is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

   

  Niet spoedeisende vragen over jeugdhulp en zorg
  Voor vragen over jeugdhulp en zorg, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de gemeente via tel. (0294) 491 391 of stuur een e-mail naar info@weesp.nl.


   

 • VERSTRIJKEN VAN ALGEMENE GRAVEN IN 2014

  In 2014 zijn op begraafplaats "Carspelhof" de gebruiks - en onderhoudstermijnen van de algemene graven die in 2004 zijn uitgegeven verstreken.
  Het betreffen de graven met de volgende grafnummers.

   

  Algemeen gedeelte, grafnummer : 73 (A, B) – 74 (A, B, C) – 75 (A, B, C)
  76 (A, B, C) – 158 (A, B, C) – 159 (A, B, C)  R.K. gedeelte, grafnummer : 412 (B, C)  De termijnen kunnen NIET worden verlengd.
  Overeenkomstig de beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2011,
  artikel 23, worden de grafbedekkingen uiterlijk een jaar na het verstrijken van de
  gebruiks - en onderhoudstermijn verwijderd en vernietigd.

   

  Belanghebbenden kunnen indien aanwezig de grafbedekking, in overleg met de beheerder het komende kalenderjaar 2015 ophalen.
  Gedenktekens die niet worden opgehaald worden begin 2016 vernietigd.

   

  De gemeente zal nog niet direct tot het ruimen en daarna herbegraven elders op de begraafplaats van deze graven overgaan.
  Indien hiertoe wordt besloten , zal dit tijdig worden medegedeeld via het publicatiebord op de begraafplaats Carspelhof.

   

  Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de beheerder van de begraafplaatsen,
  Henk Wichers. Telefoonnummer 0294 41 43 52 / 06 53 35 35 40.

   

  Weesp, 6 november 2014

   

  Burgemeester en wethouders van Weesp,
  namens dezen,

   


  M. Mahn,
  afdelingshoofd Stadsbeheer
   

 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning moskee Assoenat, M. Nijhoffstraat 1a

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp maken bekend dat zij voornemens zijn om, op grond van art. 2.1 lid 1 onder a en c, alsmede art. 2.12 lid 1 sub a, onder 3 van de Wabo, een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten “bouwen” en “afwijken van het bestemmingsplan” ten behoeve van het volgende plan:

   

  • Het realiseren van een nieuwe moskee ter hoogte van M. Nijhoffstraat 1a

   

  In verband hiermee ligt het ontwerpbesluit, met de daarop betrekking hebbende stukken met ingang vanaf donderdag 15 januari tot donderdag 27 februari 2015 gedurende zes weken ter inzage. De stukken zijn tijdens openingstijden in te zien in het informatiecentrum van het stadskantoor aan de Nieuwstraat 70a. Het ontwerpbesluit is ook in te zien op www.weesp.nl. Gedurende deze termijn kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, zijn zienswijze tegen dit ontwerpbesluit indienen. De zienswijze dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5099, 1380 GB te Weesp. Degene die van deze mogelijkheid geen gebruik maken kunnen, nadat het besluit is genomen, geen beroep meer indienen.

   

 • Keulsevaartstraat 453

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  verwijderen van asbesthoudende materialen
  datum ontvangst:  02 januari 2015


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • Stationsweg 19

  Burgemeester en wethouders van Weesp hebben een omgevingsvergunning verleend voor:


  het  vergroten van een kelder (wijziging op reeds verleende vergunning)
  datum verzending:  06 januari 2015

  Het hiervoor genoemde besluit kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Bezwaar
  Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit (dit is bij verzonden besluiten de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een bezwaarschrift toezenden aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

  Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
  De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank. De kosten van het griffierecht kunt u opvragen bij de griffie van de rechtbank.
   

 • Verordeningen en besluiten over belastingen

 • Wijziging openingstijden vrijdag 12 september a.s.

  In verband met een personeelsuitje zal het Klant Contact Centrum vrijdag 12 september a.s. tot 11.00 uur geopend zijn. Telefonisch is het Klant Contact Centrum wel tot 17.00 uur bereikbaar. Uiteraard kunt u wel de hele dag gebruik maken van het digitale loket. Maandag 15 september zijn alle gemeentelijke afdelingen weer bereikbaar.

 • Agenda en notulen Welstands- en monumentencommissie Weesp

  Op deze pagina vindt u de agenda van de eerstvolgende commissievergadering en de notulen over 2014 van de Welstands- en monumentencommissie Weesp.

 • s'Gravelandseweg ter hoogte van nr. 23a

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  kappen van 1 boom (populier) die gevaar oplevert voor de buurt
  datum ontvangst:  09 september 2013


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

 • M. Dotingalaan 128 (Rectificatie)

  Rectificatie:


  Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten: na 4 juni 2013, een gehandicaptenparkeerplaats te laten vervallen aan:


  • M. Dotingalaan 128*

   

 • Tooropstraat 403

  Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:


  het  kappen van een boom
  datum ontvangst: 10 januari 2013


  Ter inzage
  De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

  Zienswijzen
  Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

   

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken