HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Achtergracht 2 en 2a

Achtergracht 2 en 2a

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

Achtergracht 2 en 2a,1381 BN:

het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening  i.v.m. het veranderen van het gebruik t.b.v. een hotel, datum ontvangst 22 juli 2020, zaaknummer Z.181569.

Ter inzage:

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via info@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken