HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Achtergracht 68 en 70*

Achtergracht 68 en 70*

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning met 6 weken is verlengd voor:

OLO 5131287  Achtergracht 68 en 70*

het plaatsen van een inpandig rolpad en het veranderen van de gevels.

Datum verzending besluit 15 juni 2020

Ter inzage

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via info@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken