HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Aftrap Bestuurskrachtonderzoek ‘Weesp meet eigen kracht’

Aftrap Bestuurskrachtonderzoek ‘Weesp meet eigen kracht’

Dit item is verlopen op 01-06-2016.

Op 13 april jongstleden kwamen betrokken Weespers naar het restaurant van zorgcentrum Oversingel om te kijken en te luisteren naar de presentatie over het bestuurskrachtonderzoek ‘Weesp meet eigen kracht’.

De presentatie

Tijdens deze presentatie werd vooral uitleg gegeven over het doel en het verloop van het onderzoek. Na afloop van de presentatie was er ruimte voor vragen. Een panel met burgemeester Van Bochove, raadsgriffier Martin Frensel en voorzitter van de stuurgroep Maarten Miner, gaf antwoord op vragen uit de zaal. Ook was er ruimte voor inbreng van suggesties. André Verheul van het WeesperNieuws nam de presentatie van dit ‘debat’ voor zijn rekening.

Vragen

De vragen die werden gesteld liepen uiteen. Er waren vragen over het proces, zoals “Wie worden er allemaal uitgenodigd voor het onderzoek?” en “Waar kan ik mij opgeven?”. Er waren vragen over het participatieniveau: “In welke mate heb ik dan invloed op de toekomst van Weesp?” maar ook vragen over persoonlijke situaties. Voor deze laatste vragen was aan het eind van de avond de gelegenheid om persoonlijk in gesprek te gaan met de initiatiefnemers van het onderzoek: de raadsleden.

Het onderzoek

Het bestuurskrachtonderzoek zal bestaan uit verschillende onderdelen.

Deskresearch

Een meting over de kwaliteit van de wettelijke taken en verplichtingen van de gemeente, bijvoorbeeld het verstrekken van paspoorten, het onderhouden van de wegen en het verstrekken van uitkeringen. Dit is het deel van het onderzoek dat de provincie Noord-Holland de bestuurskrachtmeting noemt.

Enquête voor Weespers en ondernemers

Een onderzoek waarvoor, via een steekproef, 2.500 Weespers en alle 1.500 ondernemers worden uitgenodigd. Voor dit onderzoek wordt een methode gebruikt die in meer dan 100 gemeenten is gebruikt, zodat de resultaten kunnen worden vergeleken met andere gemeenten via www.waarstaatjegemeente.nl. Weespers die een uitnodiging voor deze enquête krijgen, vragen wij om deel te nemen en de vragenlijsten in te vullen. Hoe meer respons, hoe beter de raad een beeld krijgt over hoe u denkt over uw eigen woonomgeving, de gemeente en de toekomst van Weesp!

Stadsgesprekken

De gemeenteraad gaat met zoveel mogelijk inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in gesprek om te horen wat zij vinden van het Weesp van nu en de toekomstverwachtingen. Voor de stadsgesprekken kunt u zich aanmelden. Houdt u de lokale kranten, de lokale radio en onze website hiervoor in de gaten. De uitnodiging hiervoor verschijnt binnenkort! Ook voor de stadsgesprekken geldt: veel animo levert een helder beeld op!

Omgevingsgesprekken

De onderzoekers gaan namens het gemeentebestuur in gesprek met bestuurders van samenwerkingspartners buiten de gemeente (bijvoorbeeld buurgemeenten) om te kijken hoe zij tegen het functioneren van onze gemeente aankijken.

Meer informatie

Als u geïnformeerd wilt blijven over het onderzoek, houdt u dan de website www.weesp.nl/weespmeeteigenkracht in de gaten of laat dit aan ons weten via een mail aan weespmeeteigenkracht@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken