HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Afvalinzameling in het centrum

Afvalinzameling in het centrum

Dit item is verlopen op 30-09-2015.

De GAD zamelt het huishoudelijk afval in de regio Gooi en Vechtstreek. Het is belangrijk om zorg te dragen voor minimale overlast door de vuilniszakken niet te vroeg aan de straat te zetten om te voorkomen dat vogels en/of katten de zakken opentrekken en er ander ongedierte op af komt. Om de inzameling zo goed mogelijk te laten verlopen zijn de volgende aanbiedregels van kracht.

De belangrijkste aanbiedregels voor vuilniszakken:

Op de ophaaldag moeten de huisvuilzakken vóór 7.30 op of nabij de weg geplaatst worden.

Het is verboden de huisvuilzakken op of nabij de weg te plaatsen vóór 20.00 uur op de dag voorafgaande aan de ophaaldag.

Gebruik huisvuilzakken die niet groter dan 60x80 cm, van ondoorzichtig plastic en een minimale dikte van 0.05 mm

Een huisvuilzak mag niet zwaarder zijn dan 12 kilo.

De aanbiedregels van de GAD zijn te vinden op de achterkant van uw inzamelkalender en op de website www.gad.nl. Voor vragen kunt u terecht bij de Klantenservice van de GAD tel. 035-6991888 (kies daarna optie 3). De medewerkers van afdeling Toezicht en Handhaving controleren op de naleving van de aanbiedregels.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken