HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Agenda Commissie AZ

Agenda Commissie AZ

Dit item is verlopen op 21-10-2015.

Woensdag 16 september 2015 – 20.00 uur

Raadzaal gemeente Weesp

1.Opening en mededelingen van de voorzitter

2.Inspreekrecht voor burgers

3.Vaststelling agenda

4.Presentatie van de Weesper Marketing Groep inzake VVV

5.Ter advisering
5.1.      Bestuursrapportage 1e helft 2015
5.2.      Controleprotocol 2015
5.3.      Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
5.4.      Vergaderschema 2016
5.5.      Generatiepact gemeente Weesp

6.Ter bespreking
6.1.      Terugkoppeling uit besturen, werkgroepen en vertegenwoordigingen in besturen             verbonden partijen
            - Samenwerking Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp
            - Regio Gooi en Vechtstreek
6.2.      Vragen naar aanleiding van Raadsinformatiebrieven

7.Lijst van afspraken en toezeggingen AZ bijgewerkt tot en met 1 juli 2015

8.Rondvraag

9.Sluiting  

Inspreekrecht voor burgers

Tijdens elke commissievergadering is er de mogelijkheid tot inspreken voor inwoners en belangstellenden; iedereen kan dan vragen stellen of opmerkingen maken over zaken die het werkterrein van de commissie betreffen. De inspraak is maximaal 5 minuten per inspreker.

Bij algemene punten die de commissie betreffen, maar die niet op de agenda staan, kan ingesproken worden aan het begin van de vergadering. Daarna kan een korte discussie met de commissieleden plaatsvinden.

Bij zaken die wel op de agenda staan is er de mogelijkheid om in te spreken aan het begin van het agendapunt. Na afronding van het agendapunt kan de inspreker nog kort reageren op de in de commissie gevoerde discussie.

U kunt zich voor inspreken aanmelden bij de griffie op telefoonnummer 491 324; mailen kan ook naar griffier@weesp.nl.
Het woord kan niet gevoerd worden
1.         over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
2.         over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
3.         als een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken