HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Agenda Gemeenteraad

Agenda Gemeenteraad

Dit item is verlopen op 04-11-2015.

Donderdag 24 september 2015 – 20.00 uur

Raadzaal gemeente Weesp   

1.Opening en mededelingen

2.Vragenmoment voor raadsleden

3.Spreekrecht burgers (over onderwerpen op deze agenda)

4.Vaststelling agenda

5.Lijst van ingekomen stukken van 25 juni 2015 tot en met 16 september 2015

6.Vaststelling besluitenlijst d.d. 28 mei 2015

7.Hamerstukken
7.1. Begrotingswijziging Veegplan
7.2. Controleprotocol 2015
7.3. Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
7.4. Vergaderschema 2016
7.5. Generatiepact gemeente Weesp

Bespreekstukken
8.1. Bestuursrapportage 1e helft 2015
8.2. Verordening Weesperkei
8.3. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Weesp 2015

Sluiting
  

Inspreken

Iedereen heeft het recht om in te spreken tijdens de vergadering over onderwerpen op de agenda.
Er kan niet ingesproken worden over een besluit waartegen bezwaar of beroep bij de rechter open staat of heeft opengestaan; ook niet over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen of indien een klacht ex. Artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, dan kunt u zich daarvoor tot op de dag van de betrokken vergadering melden bij de griffie, t. 0294-491235/491324 of via de mail griffier@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken