HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Agenda gemeenteraad

Agenda gemeenteraad

Dit item is verlopen op 02-12-2015.

Datum: donderdag 29 oktober 2015   

Aanvang: 20.00 uur

1.Opening en mededelingen

2.Vragenmoment voor raadsleden

3.Spreekrecht burgers (over onderwerpen op deze agenda)

4.Vaststelling agenda

5.Lijst van ingekomen stukken van 17 september 2015 tot en met 15 oktober 2015

6.Bekrachtigen geheimhouding besloten bijeenkomst d.d. 24 september 2015

7.Vaststelling verslag van 24 september 2015

8.Hamerstukken
8.1.OFGV - jaarstukken 2014 en bestemming jaarrekeningresultaat 2014 OFGV
8.2 Rapportage monitor sociaal domein 2de kwartaal 2015

9.Bespreekstukken
9.1. Loga circulaire wijzigingen Wet Arbeid en Zorg - aangepast
9.2  Loga circulaire pensioenakkoord en salarismaatregelen 2015 en 2016 - aangepast
9.3  Loga circulaire nieuw hoofdstuk 3 CAR en Loga circulaire overgangsrecht en toelichting nieuw hoofdstuk 3 CAR - aangepast

10.Sluiting  

Inspreken

Iedereen heeft het recht om in te spreken tijdens de vergadering over onderwerpen op de agenda.
Er kan niet ingesproken worden over een besluit waartegen bezwaar of beroep bij de rechter open staat of heeft opengestaan; ook niet over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen of indien een klacht ex. Artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, dan kunt u zich daarvoor tot op de dag van de betrokken vergadering melden bij de griffie, t. 0294-491235/491324 of via de mail griffier@weesp.nl


 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken