HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Agenda van de Commissie AZ van 11 maart 2015

Agenda van de Commissie AZ van 11 maart 2015

Dit item is verlopen op 08-04-2015.

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de vergadering van de Commissie AZ
Datum: woensdag 11 maart 2015
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Raadzaal
Voorzitter: M. Miner
Griffier: A.C. Kaandorp

 

1.     Opening en mededelingen van de voorzitter
2.     Inspreekrecht voor burgers
3.     Vaststelling agenda
4.     Ter advisering
4.1   Input regionale samenwerkingsagenda Regio Gooi en Vechtstreek, voorafgegaan door een

         presentatie over de regionale samenwerkingsagenda
4.2   Aanwijzen van trouwlocaties
4.3   Zienswijze begrotingswijzigingen 2015 Regio Gooi en Vechtstreek
4.4   Vergadermodel, ca
4.5   Vergaderschema 2015 deel II; na het zomerreces
4.6   Planning en Control cyclus; (her)bevestigen afspraken 2015
4.7   Aanpassen begroting op de nieuwe organisatiestructuur 2015
4.8   Verlenging ontheffing ingezetenschap wethouder Tuning, maart 2015
4.9   Benoemen en beëdigen nieuw commissielid PvdA, de heer W-J.W. Schaap
4.10 Voorstel continueren starterslening
5.     Ter bespreking
5.1   Terugkoppeling uit besturen, werkgroepen en vertegenwoordigingen in

         besturen verbonden partijen 
         - Samenwerking Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp
5.2   Vragen naar aanleiding van Raadsinformatiebrieven
6.     Lijst van afspraken en toezeggingen commissie AZ geactualiseerd t/m 5 februari 2015
7.     Rondvraag
8.     Sluiting
 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken