HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Agenda van de Commissie SOB van 10 maart 2015

Agenda van de Commissie SOB van 10 maart 2015

Dit item is verlopen op 08-04-2015.

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de vergadering van de Commissie SOB
Datum: dinsdag 10 maart 2015
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Raadzaal
Voorzitter: A.H.J. Bruch
Griffier: A.C. Kaandorp

 

1.  Opening en mededelingen van de voorzitter
2.   Inspreekrecht voor burgers
3.   Vaststelling agenda
4.   Presentatie OV-poortjes
5.   Ter advisering
5.1 Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2015
6.   Ter bespreking
6.1 Actualisatie ontwikkelingen bedrijventerreinen
6.2 Terugkoppeling uit besturen, werkgroepen en vertegenwoordigingen in

       besturen verbonden partijen
6.3 Vragen naar aanleiding van Raadinformatiebrieven
6.4 Bomenbeleidsplan, gedachtewisseling, de heer L. Boom (WSP)
7.    Lijst van afspraken en toezeggingen commissie SOB geactualiseerd t/m 5 februari 2015
8.    Rondvraag
9.    Sluiting
 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken