HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Agenda van de Commissie WZ van 12 maart 2015

Agenda van de Commissie WZ van 12 maart 2015

Dit item is verlopen op 08-04-2015.

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de vergadering van de Commissie WZ
Datum: donderdag 12 maart 2015
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Raadzaal
Voorzitter: A.J.M. van Gemert
Griffier: A.C. Kaandorp

 

1.    Opening en mededelingen van de voorzitter
2.    Inspreekrecht voor burgers
3.    Vaststelling agenda
4.    Ter advisering
5.    Ter bespreking
5.1 Terugkoppeling uit besturen, werkgroepen en vertegenwoordigingen in besturen

      verbonden partijen
      - Decentralisaties
5.2 Vragen naar aanleiding van Raadsinformatiebrieven
5.3 WeHave/The Victory, stand van zaken
6.    Lijst van afspraken en toezeggingen geactualiseerd t/m 5 februari 2015
7.    Rondvraag
8.    Sluiting
 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken